Projekt przebudowy DW 928 imponuje. Jakie zmiany nas czekają?

Na początku października Urząd Gminy Wyry poinformował o pozyskaniu z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach wyczekiwanego przez mieszkańców projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 928. W dniu dzisiejszym, to jest 24 października, uzyskaliśmy dostęp do tej dokumentacji na miejscu w UG. Projekt przedstawiła dla nas Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Ewa Taut.

Projekt znany tylko u nas
Zanim jednaj przejdziemy do szczegółów, należy nadmienić, że projekt przebudowy został pozyskany staraniem Kierownik GKI – po wielu mailach i telefonach do zarządcy – po to, by dać mieszkańcom możliwość weryfikacji projektu, zwłaszcza pod kątem weryfikacji wszystkich zjazdów do posesji (zainteresowani wciąż mogą to zrobić).

Żadna inna gmina nie otrzymała projektu przebudowy DW 928, co 12 października potwierdził Wydział Transportu i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, po uzyskaniu informacji z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Możliwe jest udostępnienie do wglądu w formie wydruku części do tej pory opracowanej ww. dokumentacji, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach przy ul. Lechickiej 24, 40-609 Katowice lub w Urzędzie Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133.

Wydział Transportu i Komunikacji, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Będzie wiele zmian
Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz informacji przekazanych przez panią kierownik, po spotkaniu została sporządzona następująca lista zmian:

OGÓLNE
– wszystkie warstwy nawierzchni drogi zostaną ułożone od nowa,
– na całej długości zostanie zainstalowane oświetlenie LED,
– powstaną ścieżki pieszo-jezdne (inaczej też pieszo-rowerowe) od Mikołowa do Kobióra (także przez las), będą biegły na ogół po obu stronach jezdni – istnieją pewne wyjątki, o czym później,
– punktowo na drodze będą rozmieszczone tzw. spowalniacze – wyspy, mające uspokajać ruch,
– regulacji ulegną wszystkie skrzyżowania i zjazdy na boczne drogi,
– powstaną nowe zjazdy na posesje mieszkańców.

MIKOŁÓW
– nie wiadomo jak będzie wyglądało skrzyżowanie DW 928 z DK 44 (nie ma tego fragmentu w projekcie),
– regulacji ulegną drogi dojazdowe do poszczególnych osiedli,
– powstanie rondo w miejscu skrzyżowania ul. Bielska – ul. Skłodowskiej-Curie, obok stacji paliw Niwa,
– przebudowie ulegnie zjazd na ul. Pszczyńską, powstaną tam m.in. nowe przejścia dla pieszych.

WYRY
– utworzony zostanie punkt wagowy ITD przy samej granicy z miastem Mikołów (konieczny zakup działki),
– powstanie zatoka autobusowa dla przystanku „Wyry 1”,
– reorganizacji ulegnie skrzyżowanie z ul. Dąbrowszczaków,
– powstanie rondo w miejscu skrzyżowania ul. Pszczyńska – ul. Zjednoczenia – ul. Łaziska, przeniesiona zostanie jedna z tamtejszych zatok autobusowych dla przystanku „Wyry Skrzyżowanie” (będzie przy ul. Zjednoczenia),
– przy skrzyżowaniu ul. Pszczyńska – ul. Dąbrowszczaków (w pobliżu OSP Wyry), nie zostanie zainstalowana sygnalizacja świetlna, o którą zabiegali mieszkańcy,
– powstanie dodatkowe przejście dla pieszych na odcinku od OSP Wyry do sklepu Dino,
– przy sklepie Dino zostanie zainstalowany spowalniacz.

GOSTYŃ
– nie powstaną zatoki autobusowe dla przystanku „Gostyń Pszczyńska” (jest tam za mało miejsca),
– zatoki autobusowe dla przystanku „Gostyń Łuczników” zostaną w tych samych miejscach,
– reorganizacji ulegnie skrzyżowanie ul. Pszczyńska – ul. Rybnicka – ul. Tyska,
– powstaną zupełnie nowe zatoki dla przystanku „Gostyń Poczta” w centrum Gostyni, dotychczasowe ulegną likwidacji – jedna nowa zatoka powstanie w pobliżu Domu Kultury, ale po przeciwnej do tego budynku stronie jezdni (dla linii 157 i 294), druga (najprawdopodobniej, bo tego nie było w projekcie, ale ma się znaleźć) powstanie za sklepem z pieczywem, dawnym totolotkiem (tylko dla linii 157, konieczny wykup działki), do tego zostanie wyznaczony nowy przystanek przy ul. Rybnickiej obok ośrodka zdrowia (bez zatoki, tylko dla linii 294),
– powstanie nowy most nad rowem „S”, od tego mostu do ul. Miarowej (skarpa) ciąg pieszo-rowerowy będzie biegł tylko po jednej stronie (w miejscu, gdzie obecnie jest chodnik),
– powstanie nowy chodnik od ul. Tyskiej do ul. Pszczyńskiej bocznej, po drugiej stronie będzie biegł ciąg pieszo-rowerowy,
– powstanie nowy most nad rzeką Gostynką,
– na zakręcie tuż za mostem nad rzeką Gostynką zostanie zainstalowany spowalniacz,
– reorganizacji ulegnie skrzyżowanie ul. Pszczyńska – ul. Miarowa, powstaną nowe przejścia dla pieszych tuż przy samym skrzyżowaniu,
– powstanie dodatkowy chodnik od ul. Miarowej do niepublicznego przedszkola „Troskliwe Misie”, po drugiej stronie – do ul. Zaleśnej i dalej, będzie biegł ciąg pieszo-rowerowy,
– obok ul. Zaleśnej zostanie zainstalowany spowalniacz,
– „teren zabudowany” obejmie obszar za leśniczówką (obecnie sięga do drugiej zatoki przystanku „Gostyń Kuźnia”).

KOBIÓR
– ciąg pieszo-rowerowy na linii Gostyń-Kobiór pobiegnie przez cały las (konieczna wycinka bardzo wielu drzew),
– obok stacji paliw Crab powstanie punkt wagowy ITD.

W przyszłości, kiedy cała dokumentacja zostanie opracowana (bo prace nad nią nadal trwają), zaistnieje możliwość szerszego przedstawienia projektu przebudowy DW 928. Powinno to nastąpić już w nadchodzących miesiącach, bo przedstawicielom ZDW w Katowicach bardzo zależy na jej ukończeniu – by zaraz potem wystąpić po środki unijne i – po pomyślnym przejściu – ruszyć z przebudową.


Droga wojewódzka nr 928 w Gostyni
stan na dzień 24 października 2016 roku:

[fbcomments url=”http://www.gostynslaska.pl/wiadomosci/projekt-przebudowy-dw-928-imponuje-jakie-zmiany-nas-czekaja/”]

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl