Przymiarki do przebudowy ul. Rybnickiej. Początek realizacji w 2019 roku?

Trwają prace mające doprowadzić do realizacji przebudowy ul. Rybnickiej w Gostyni, wynika z informacji przekazanych przez zarządcę drogi powiatowej nr S 5314 – Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, w odpowiedzi na pytania wnoszone przez mieszkańców. Po tym jak na początku roku zaprezentowano kompletny projekt przebudowy tej ważnej arterii1, zarządca drogi przystąpił do kolejnych czynności, w tym sporządzenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z programu rządowego.

Według ujawnionych przez PZD planów, przebudowa ma przebiegać w podziale na 5 etapów, z których 3 pierwsze mają objąć odcinek znajdujący się w granicach Gostyni, to jest ul. Rybnicką. Ich realizacja ma przebiegać w oparciu o pozwolenie na budowę. Etapy przebudowy zaplanowane dla Mościsk i Zawiści (etap 4 i 5) mają być z kolei prowadzone w oparciu o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Trwa oczekiwanie na ich wydanie przez Starostwo Powiatowe. Decyzja o kolejności realizacji poszczególnych etapów ma zapaść w 2018 roku.

Także w przyszłym roku mają być czynione starania w celu uzyskania dofianansowania na realizację wybranych etapów w ramach rządowego programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, nadzorowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa2, tak by móc ruszyć z budową w 2019 roku, zakładając że środki zostaną przyznane. O tym czy wniosek PZD przejdzie lub nie, będzie decydował szereg czynników, w tym kryterium techniczne (proponowane rozwiązania celem podniesienia bezpieczeństwa), kryterium sieciowe (znaczenie projektu dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa) i kryterium dochodowe (poziom dochodów wnioskodawcy).

Realizacja inwestycji, także po uzyskaniu dofinansowania, będzie wiązała się z koniecznością wydatkowania znacznych środków własnych. Jak wynika z informacji przekazanych przez PZD, gmina Wyry zadeklarowała udział finansowy w realizacji ul. Rybnickiej. Zarządca nie wskazuje konkretniej kwoty, nie było takiego pytania, ale w Urzędzie Gminy mówi się nieoficjalnie o konieczności zabezpieczenia na ten cel kilku milionów złotych.

Treść pisma z Powiatowego Zarządu Dróg:

Przypisy:

  1. gostyńśląska.pl / Projekt przebudowy ul. Rybnickiej zaprezentowany.
  2. mib.gov.pl / Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl