Pszczyńska 370 w nowej szacie. Zmianę wsparły środki z Metropolii

Pod koniec ubiegłego roku zakończono prace termomodernizacyjne budynku świetlicy środowiskowej w Gostyni pod adresem Pszczyńska 370, w którym pierwotnie działał gostyński urząd pocztowy. Inwestycja została przeprowadzona przez gminę Wyry przy udziale Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności 2019 przekazała na wykonanie tego zadania 300 tys. zł.

Zgodnie z planem dla centrum
Prace budowlane realizowane były od września do grudnia 2019 roku i w głównej mierze obejmowały: wykonanie izolacji piwnic, nadziemia i stropodachu budynku, montaż nowej stolarki i balustrad ze stali nierdzewnej, wymianę pokrycia dachu wraz z obróbką blacharską i wykonaniem instalacji odgromowej, a także remont istniejących przewodów kominowych oraz wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.

W ramach przeprowadzonych prac budynek zyskał nową szatę nawiązującą wprost do sąsiedniego gmachu Gminnego Przedszkola w Gostyni. Doszło do tego w zgodzie z przyjętą przed laty strategią, wedle której budynki w centrum Gostyni muszą być modernizowane w ten sam sposób – dokument reguluje takie aspekty jak kolor i rodzaj tynków w poszczególnych partiach czy wzór stolarki okiennej i drzwiowej.

Dzięki inwestycji budynek nie tylko zyskał na odbiorze, tak jak samo centrum Gostyni, ale przede wszystkim osiągnął lepszą efektywność energetyczną, która w niedalekiej przyszłości powinna przyczynić się do spadku kosztów utrzymania, a być może również znalezienia nowych zastosowań dla pustych pomieszczeń w parterze. Na efekt ekologiczny budynku będzie pracować ponadto instalacja fotowoltaiczna o deklarowanej mocy 1,74 kWp, wykonana w ramach tego samego zadania.

Odbiory i prace dodatkowe
Pierwotny termin wykonania zamówienia wyznaczony był na 30 listopada 2019 roku, jednak uległ on opóźnieniu. Jak poinformowała podczas styczniowej sesji Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, odbioru robót dokonano 23 grudnia 2019 roku, z uwagi na konieczność rozliczenia zadania, zlecając usunięcie stwierdzonych podczas tego odbioru drobnych usterek. Ich naprawa nastąpiła w terminie do 17 stycznia.

Ponadto, jak poinformowała wójt, w styczniu bez dodatkowego wynagrodzenia wykonawca przemalował wewnętrzną klatkę schodową, a później, w ramach odrębnego zlecenia z 7 stycznia, został zobowiązany do pomalowania ścian wewnętrznych na pierwszym piętrze wraz z montażem parapetów PCV oraz wymiany kasetonów w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej z terminem wykonania do 31 stycznia.

Z przedstawionej przez gminę dokumentacji przetargowej wynika, że realizacja inwestycji, wraz z wkładem własnym gminy, pochłonęła prawie 430 tys. zł. Koszt zamówionych przez gminę prac dodatkowych wewnątrz budynków, które zrealizowano w styczniu po zakończeniu głównego zadania, zamknął się w kwocie prawie 24 tys. zł.


Metropolitalny Fundusz Solidarności to program Metropolii GZM w ramach którego gminy członkowskie mogą ubiegać się o pomoc finansową w postaci dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych, wpływających na rozwoju związku metropolitalnego. Wsparcie finansowe udzielane jest na wniosek zainteresowanych gmin w specjalnym postępowaniu i obostrzone kilkoma warunkami. Dofinansowanie mogą otrzymać inwestycje wpisujące się w zadania określone w regulaminie MFS, które w chwili zgłoszenia charakteryzuje wysoki stopień przygotowania. W 2019 roku na wsparcie mogły liczyć projekty podejmujące walkę z niską emisją.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl