Spółki z udziałem gminy. Kto za wójta w radach nadzorczych?

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, od bieżącej kadencji wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast na prawach powiatu nie mogą już obejmować stanowisk w spółkach z udziałem gminy. W gminie Wyry roszady związane z tymi zapisami nastąpiły już w poprzednim roku, pozbawiając wójt Barbarę Prasoł stanowiska w jednej z dwóch gminnych spółek. Obecnie w radach nadzorczych spółek z udziałem gminy mieszkańców reprezentują inne uprawnione do tego osoby.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina Wyry posiadała 164 udziały (0,93%) w spółce Master Odpady i Energia Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach – na kwotę 82.000,00 zł oraz 438.088 akcji (6,26%) w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach na kwotę – 4.380.880,00 zł1. W radach nadzorczych obu tych podmiotów zasiadają reprezentanci gminy.

W pierwszej z nich gminę Wyry od 18 marca br. reprezentuje Aleksander Wyra, Burmistrz Miasta Łaziska Górne. Urząd Gminy Wyry poinformował, że zmiana nastąpiła „z konieczności uzupełnienia powstałego wakatu”. Rok temu na miejsce w spółce Master desygnowany był mecenas gminy Tomasz Banasik2, który obecnie, od dnia 16 czerwca 2015 roku, reprezentuje gminę w wodociągach, czyli w RPWiK Tychy. Wcześniej w obu radach nadzorczych zasiadała Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł.

Zakaz sprawowania przez wójta funkcji członka rady nadzorczej spółki z udziałem gminy został wprowadzony celem uniemożliwienia mu czerpania zysków z tej działalności w ramach własnej gminy. Zamiennie gminę mogą reprezentować w nich osoby, które dysponują odpowiednimi uprawnieniami – zdały egzamin państwowy lub posiadają uprawnienia z racji wykonywanego zawodu. Niedostosowanie do nowego prawa wiązałoby się dla wójta z wygaszeniem sprawowanego mandatu.

Sąsiednie gminy i powiat
Celem sprawdzenia jak sytuacja po zmianach kształtuje się w innych gminach powiatu, w tym zwłaszcza w sąsiednich Łaziskach Górnych, na przełomie czerwca i lipca br. w sprawie spółek z udziałem gminy odpytane zostały wszystkie urzędy gmin powiatu mikołowskiego, a dodatkowo także Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Wnioski dotyczyły:
1. udostępnienia listy spółek, w których udziały posiada gmina/powiat,
2. udostępniania wykazu osób, które reprezentują gminę/powiat jako członkowie organów nadzorczych spółek z udziałem gminy/powiatu, wraz z dokładną datą powołania do danego organu nadzorczego każdej z tych osób.

Udzielono następujących odpowiedzi:

Zdjęcie tytułowe: biurowiec Chorzowska 50 w Katowicach od strony ul. Sokolskiej.

Przypisy:

  1. Raport o stanie gminy za rok 2018, s. 8.
  2. XLII absolutoryjna sesja Rady Gminy Wyry, „Miesięcznik samorządowy Wicie” 2018, nr 6, s. 5.
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz