System do liczenia głosów miał awarię. Radni głosowali imiennie

O prawie 30 minut opóźniła się w dniu 30 września XXXIII sesja Rady Gminy Wyry. Stało się tak w wyniku problemów technicznych związanych z modułem głosowań w programie eSesja, na bazie którego od początku tej kadencji prowadzone i rejestrowane są sesje. Awaria wpłynęła na sposób, w jaki prowadzone były tego dnia obrady.

Problem z panelem do głosowania pojawił się już na początku wrześniowej sesji (16.06), podczas podejmowania porządku obrad. System eSesja wykazywał, że radni poprawnie oddali głosy, ale nie był w stanie zaprezentować wyniku głosowania.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry Joanna Pasierbek-Konieczny zarządziła wobec tego 10 minutową przerwę w obradach. Podczas przerwy pracownicy urzędu gminy nawiązali kontakt z producentem oprogramowania – poznańską spółką MWC – i podjęli próbę naprawy problemu, która jednak zakończyła się niepowodzeniem.

Przerwa wydłużyła się do 16.30, po czym przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z § 45 ust. 3 Statutu Gminy Wyry wprowadza alternatywny dla systemu eSesja sposób głosowania, który polega na tym, że przewodniczący odczytuje z listy nazwiska radnych i wzywa ich do jednoznacznego określenia, czy są „za”, „przeciw”, czy „wstrzymują się” od głosu, a to jak głosują poszczególni radni odnotowuje się w protokole obrad sesji.

W ten sposób przeprowadzono tego dnia wszystkie głosowania, przez co sesja prowadzona była w sposób inny niż kiedykolwiek wcześniej.

Problem z modułem głosowania nie był jednak jedynym problemem zarejestrowanym w ramach wrześniowej sesji, bo później nastąpiła jeszcze awaria kamery przewodniczącej (17.26), co było powodem 5 minutowej przerwy. Z kolei po sesji system wygenerował nagranie w niskiej rozdzielczości, mimo że obraz rejestrowany jest w jakości HD.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl