Wystawa pokonkursowa „Tak i Nie w obiektywie ekologa”

10 października w sali lustrzanej gostyńskiego Domu Kultury nagrodzono laureatów drugiej edycji powiatowego konkursu fotograficznego pod nazwą „Tak i Nie w obiektywie ekologa”.

Laureatów tegorocznego konkursu wyłoniono 2 października podczas posiedzenia komisji oceniającej, w której zasiadali: Iwona Spychała-Długosz (przewodnicząca), Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska, Alicja Kudła, Przemysław Biela i Patryk Fila. Jury oceniło wszystkie zdjęcia jakie wpłynęły na adres Domu Kultury do końca września.

Głównym celem konkursu fotograficznego ogłoszonego na początku tegorocznych wakacji, poza promowaniem postaw proekologicznych, była potrzeba pokazania piękna i bogactwa środowiska naturalnego. Uczestnicy mieli bowiem za zadanie przedstawić na dwóch zdjęciach przeciwstawne obrazy przyrody: w stanie naturalnym i naruszonym przez człowieka.

W tym roku nagrodzono pięciu mieszkańców powiatu mikołowskiego w dwóch kategoriach wiekowych:

__ Kategoria: __ do 15 lat __ od 16 lat __
I miejsce Klaudia Danak – Wyry Michał Paździorek – Mikołów
II miejsce Edyta Mazur – Gostyń Sonia Kopiec – Wyry
III miejsce Karolina Myszor – Wyry

Nagrody rzeczowe i dyplomy laureatom konkursu wręczyła dyrektor Domu Kultury w Gostyni Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska, redaktor naczelna gazety Wicie Iwona Spychała-Długosz oraz prezes zarządu Fundacji Pracowniczej „Pro Eko” Jerzy Moryc. Wszyscy uczestnicy otrzymali ponadto pamiątkowe dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.

W tym roku nagrody dla laureatów powiatowego konkursu fotograficznego ufundowało Starostwo Powiat w Mikołowie i Fundacja Pracownicza „Pro Eko” w Łaziskach Górnych.

Kolejna edycja konkursu zostanie ogłoszona latem przyszłego roku.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl