W gminie będzie biletomat. ZTM tłumaczy, dlaczego nie znajdzie się w Gostyni

Zarząd Transportu Metropolitalnego zamontuje w przyszłym roku prawie 50 nowych automatów biletowych, tak aby urządzenia tego typu były dostępne w każdej gminie związku metropolitalnego. Jeden biletomat z tej puli pojawi się w gminie Wyry, ale jak wynika z informacji organizatora, nie zostanie zamontowany w Gostyni.

Biletomat w każdej gminie
Większość nowych urządzeń, bo aż 43, została zamówiona bezpośrednio przez ZTM do rozdysponowania w ramach wszystkich gmin, a 5 kolejnych pozyskają gminy, które na etapie rozmów z organizatorem wyraziły zainteresowanie montażem dodatkowych automatów na własny rachunek – to Sosnowiec, Łaziska Górne i Siewierz.

Jeden z biletomatów należących do organizatora transportu zbiorowego zostanie przydzielony dla gminy Wyry, a dokładniej dla przystanku „Wyry Główna” (kierunek Mikołów). Urządzenie będzie pozwalało na zakup tradycyjnych biletów przez całą dobę, w alternatywie dla zwykłych punktów biletowych, w tym sprzedaży prowadzonej w pojazdach, a także będzie informowało o zaplanowanych zmianach w organizacji ruchu i pokaże rzeczywisty czas odjazdu autobusów z obsługiwanego przystanku.

W Gostyni nie tym razem
Na taki wybór miejsca instalacji biletomatu w gminie Wyry, jak przekazał ZTM, miało wpływ kilka kryteriów, w tym lokalizacja urządzenia w centralnym obszarze gminy (miejscowość Wyry jako siedziba gminy Wyry), lokalizacja w pobliżu zabudowań mieszkalnych i usługowych, duża liczba i częstotliwość kursowania linii autobusowych obsługujących przystanek (trzy linie autobusowe – 69, 157 i 294), duże natężenie ruchu pasażerskiego stwierdzone na podstawie pomiarów napełnienia autobusów obsługujących przystanek i wizji lokalnej, brak innych punktów sprzedaży biletów ZTM w pobliżu przystanku oraz zgłoszenia pasażerów dotyczące problemu z zakupem biletu.

ZTM zapewnił jednak, że brał pod uwagę również inne lokalizacje w gminie, w tym przystanek „Gostyń Poczta” w centrum Gostyni, jednak zaważyło to, że przystanek ten obsługiwany jest tylko przed dwie linie autobusowe, a w pobliżu, w przeciwieństwie do przystanków w Wyrach, dostępny jest tradycyjny punkt sprzedaży biletów.

Poza ww. lokalizacją, ZTM rozważał również inne miejsca do posadowienia automatu w gminie Wyry, w tym przystanek „Gostyń Poczta”, niemniej jednak nie dokonał wyboru tego przystanku z uwagi na kryteria wskazane w pkt 1. W szczególności podjęto taką decyzję ze względu na fakt, iż wskazany przystanek obsługiwany jest przez dwie linie autobusowe – nr 157 i 294, natomiast przystanek ,,Wyry Główna” przez trzy linie – oprócz ww. wymienionych dodatkowo przez linię nr 69 dojeżdżającą do gminy Żory, co sprawia, iż automat posadowiony przy ul. Głównej będzie dostępny dla szerszej grupy pasażerów. Ponadto, w Gostyni funkcjonuje punkt sprzedaży biletów papierowych ZTM, natomiast w Wyrach obecnie takiego punktu nie ma. 

Odpowiedź z Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZR.0133.22.2021)

Biletomatu w Gostyni nie zapewni również gmina. Ze względu na wysokie koszty zakupu pojedynczego urządzenia – luźne założenie: 9 988 800 zł z przetargu / 48 maszyn = 208 100 zł za urządzenie – Urząd Gminy Wyry nie zdecydował się na zakup drugiego urządzenia dla gminy, tak by na każdą miejscowość składową przypadał przynajmniej jeden biletomat. Z drugiej strony organizator wciąż jest zainteresowany rozbudową sieci i inwestowaniem w obsługiwany obszar. Do końca 2023 roku ZTM ma zdecydować o zakupie kolejnych 24 maszyn, w tym być może jednej przewidzianej dla Gostyni.

Inne możliwości zakupu biletu
Czynne przez całą dobę biletomaty stanowią duże udogodnienie dla pasażerów preferujących tradycyjne drukowane bilety, ale też osób, które korzystają z komunikacji miejskiej okazjonalnie. Nie są jednak jedynym kanałem dystrybucji tych biletów. Drukowane bilety można kupić w punktach stacjonarnych, takich jak sklep pod biblioteką w Gostyni, a od kilku miesięcy ponownie dostępne są w pojazdach u kierowców.

Cały czas dostępne są też cyfrowe kanały dystrybucji biletów. Pasażerowie mogą kupować elektroniczne bilety ZTM w kasownikach znajdujących się w pojazdach (wystarczy zwykła karta płatnicza), a także za pośrednictwem karty w systemie ŚKUP i kilku aplikacji mobilnych – SkyCash, moBilet, mPay, jakdojade oraz Mobilny ŚKUP.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl