Wciąż w mniejszości? UG proponuje okręgi bez żadnych zmian

Kiedy w połowie ubiegłego roku Gostyń przewyższyła Wyry pod względem liczby mieszkańców, pojawiła się nadzieja na ósme miejsce dla Gostyni w piętnastoosobowej Radzie Gminy Wyry, licząc już od najbliższych wyborów samorządowych. Wówczas, pierwszy raz w historii gminy, Gostyń miałaby więcej radnych niż Wyry. Niestety, jak wynika z projektu uchwały, który przedstawił radnym Urząd Gminy Wyry, najprawdopodobniej wszystko zostanie po staremu. Mniejsze Wyry wciąż będą reprezentowane przez ośmiu radnych, a większa Gostyń przez siedmiu.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze1, dokładnie tak jak wcześniejsze uchwały tego rodzaju z 2012 roku2 i 2014 roku3, zakłada podział na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, w tym 8 okręgów na terenie Wyr i 7 okręgów na terenie Gostyni, praktycznie w takim kształcie jak przed wyborami w 2014 roku. To co zaproponowano do zmiany, to nazwy niektórych ulic w Wyrach. Dołączono nazwy nowych ulic4 i zmieniono nazwy tych, których miano uległo dekomunizacji5.

Pytanie, czy mieszkańcom odpowiada taka propozycja ze strony gminy, a także jak odniosą się do niej radni podczas obrad w komisjach, a ostatecznie w trakcie głosowania na sesji Rady Gminy Wyry, która odbędzie się 22 marca.

W historii gminy Wyry liczba radnych była równa tylko w II i III kadencji samorządu. W latach 1994-1998 i 1998-2002 rada gminy liczyła 18 radnych, a każda miejscowość miała po 9 radnych. W pierwszej kadencji rada gminy też liczyła 18 radnych, ale na Gostyń przypadało wówczas 8 miejsc w radzie, a na Wyry 10 miejsc6. Licząc od 2002 roku do dziś, przez 16 lat (cztery kadencje), Gostyń miała w radzie gminy zawsze mniej radnych. Argumentowano to tym, że w chwili wyborów posiadała nieco mniejszą liczbę mieszkańców, a na gminę przypada nieparzysta liczba mandatów.

Przypisy:

  1. Uchwała nr XL//2018 Rady Gminy Wyry z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wyry na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Wyry [PROJEKT].
  2. Uchwała nr XXI/174/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: podziału gminy Wyry na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  3. Uchwała nr XXXVII/325/2014 Rady Gminy Wyry z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/174/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Wyry na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  4. Uchwała nr VII/71/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom.
  5. Uchwała nr XXXI/300/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy w miejscowości Wyry w gminie Wyry.
  6. J. Pasierbek-Konieczny : Gostyń – 77 lat historii (1939-2016) : Zmiany administracyjne na przestrzeni lat // W: Gostyń od średniowiecza do współczesności, s. 324-326.
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl