Wyścig po dofinansowanie dla dróg wojewódzkich na ostatniej prostej

Urząd Marszałkowski dokonał oceny formalnej wszystkich projektów ubiegających się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na przebudowę dróg wojewódzkich. Pozytywnie zaopiniowano 21 z 29 zgłoszonych projektów, w tym – co było już wcześniej wiadomo – projekt dotyczący drogi wojewódzkiej nr 928 (ul. Pszczyńska w Gostyni). Wszystkie zaopiniowane pozytywnie projekty przejdą teraz ocenę merytoryczną. Po zakończeniu tego procesu poznamy listę dróg przewidzianych do przebudowy w oparciu o unijne dofinansowanie (85% kosztów przebudowy).

Ocena formalna projektów była realizowana w dwóch etapach. W pierwszym rzucie z 18 kwietnia komisja konkursowa pozytywnie oceniła 12 projektów, wśród których znalazł się projekt przebudowy DW 928, zgłoszony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Łączna wartość zaopiniowanych wtedy projektów nie przekroczyła budżetu przewidzianego w ramach tego rozdania konkursowego. W drugim rzucie z 9 maja, wszystkie projekty dotąd nieocenione pod względem formalnym, a było ich 9, otrzymały od komisji konkursowej ocenę pozytywną. Do dalszego etapu przeszło więc aż 21 z 29 zgłoszonych do konkursu projektów. Ich wartość wyraźnie przekroczyła budżet konkursu, co oznacza, że cześć dróg nie będzie mogła liczyć na unijne wsparcie, choć prawdopodobnie powstanie też lista rezerwowa.

Wszystkie projekty pozostałe w konkursie (z pozytywną oceną formalną) przejdą teraz ocenę merytoryczną. Czynnikiem decydującym dla komisji konkursowej ma być gotowość do realizacji w terenie – im dokumentacja bardziej przystępna pod tym względem, tym lepiej.

Listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania poznamy po zakończeniu procesu oceny merytorycznej, co ma nastąpić pod koniec maja. Pierwotnie wyniki konkursu miały zostać zaprezentowane już w marcu 2017 roku, ale termin ten przesunięto najpierw na kwiecień, a później na przełom kwietnia i maja. Ostatecznie, jak informuje strona projektu, termin rozstrzygnięcia konkursu ustalono na dzień 31 maja 2017 roku.

Ocena formalna POZYTYWNA:

(18 kwietnia)
Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4 – II etap
Przebudowa DW 910 od DK 86 do granicy miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza
Przebudowa DW 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do Węzła Świerklany
Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44
Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie etap II
Przebudowa DW 928 od DK44 do DK1
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II
Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 od skrzyżowania z droga krajową nr 45 w Raciborzu do granicy miasta Rybnika
Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II

(9 maja)
Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942
Przebudowa DW 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW 942
Przebudowa DW 491 od granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa do granicy województwa
Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946
Przebudowa DW 492 od DK 46 do granicy województwa
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933
Przebudowa DW 494 od gr. województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa
Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śl.-A1-do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza

Ocena formalna NEGATYWNA:

Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej
Przebudowa DW 921 od DK 78 do granicy miasta na prawach powiatu Zabrze
Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, Etap II
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 908 na odcinku Częstochowa – Tarnowskie Góry
Przebudowa DW 793 na terenie gmin Żarki, Myszków oraz Siewierz
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od m. Święta Anna do gr. Województwa
Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód – Etap I Węzeł Lwowska – Obrzeżna Zachodnia
Budowa Drogowej Trasy Średnicowej – Wschód Etap II Węzeł Partyzantów – Węzeł Jęzor

źródło: rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/129

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl