Wzór pisma do gminy w sprawie sprzeciwu wobec planów kopalni

Ponad dwa tygodnie minęły od ostatniej sesji Rady Gminy Wyry i głośnego wystąpienia dyrektora KWK Bolesław Śmiały, w trakcie którego potwierdził on plany kopalni związane z chęcią uzyskania koncesji na wydobycie złoża „Za Rowem Bełckim”. Z informacji jakie udało się wymienić od tamtej pory wynika, że wielu mieszkańców Gostyni wystąpiło lub zamierza niedługo wystąpić z pismami do władz gminy Wyry celem zaprotestowania i/lub uzyskania kompleksowej informacji w zakresie dotychczasowej komunikacji gminy z łaziską kopalnią, a także przyszłych zamierzeń gminy w sprawie wniosku o wydanie koncesji.

Dzięki uprzejmości zawiązanej ostatnio grupy inicjatywnej mieszkańców Gostyni, której celem jest zablokowanie planów kopalni względem złoża znajdującego się pod miejscowością, poniżej publikujemy wzór pisma do władz gminy z argumentami przeciwko wydobyciu i powiązanymi tematycznie pytaniami. Każdy obecny i przyszły mieszkaniec Gostyni, zarówno ten przeciwny planom kopalni, jak i ten po prostu zainteresowany działaniami władz gminy w tej sprawie, może na podstawie tego dokumentu stworzyć własne pismo do urzędu gminy – wyrazić w nim swoją opinię (co bardzo ważne) i zasięgnąć konkretnej odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

Pismo można ponadto wydrukować w całości. Procedura działania, zgodnie z przekazanymi zaleceniami grupy inicjatywnej, jest wówczas następująca:

  1. Wydrukuj załączony plik (koniecznie po obu stronach kartki papieru)
  2. Na odwrocie pisma znajduje się miejsce na zbieranie podpisów – nie zapomnij o parafowaniu pierwszej strony (!)
  3. Jeśli zabraknie miejsc na podpisy, wydrukuj kolejną kopię pisma i kontynuuj zbieranie podpisów
  4. Po zebraniu podpisów wpisz datę na pierwszej stronie pisma
  5. Skompletowane pismo przekaż do UG Wyry, koniecznie robiąc uprzednio dwustronną kopię – do potwierdzenia na niej odbiór przez urząd
  6. Potwierdzoną kopię ponownie odbij na ksero i dostarcz do biura Rady Gminy

Na koniec warto dodać, że pod adresem kopalnia@gostynslaska.pl cały czas zbierane są kolejne opinie mieszkańców w sprawie planów kopalni.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl