XV Rowerowy Rajd Noworoczny na mecie w Gostyni

Ok. godziny 13:00 na metę pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939r. w Gostyni dotarła liczna rzesza cyklistów z Tychów. Pierwszym w 2014 roku wyjazdem rowerzyści zrzeszeni wokół Klubu Turystyki Kolarskiej „GRONIE” w Tychach, turystycznie powitali nowy rok. Na mecie XV Rowerowego Rajdu Noworocznego uczestnicy wycieczki nie tylko złożyli sobie noworoczne życzenia, ale też wypili szampana i zasiedli wspólnie przy ognisku.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl