Zakończono prace remontowe przy placu manewrowym OSP Gostyń

22 marca br. zakończyły się prace modernizacyjne przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni, prowadzone na zlecenie gminy Wyry – informuje na swojej stronie internetowej gostyńska jednostka.

W ramach prac realizowanych od grudnia 2016 roku do marca 2017 roku, modernizacji uległ plac manewrowy przed budynkiem, zyskując nową nawierzchnię z kostki brukowej i nowy system kanalizacji deszczowej, odprowadzający wodę zarówno z placu, jak i części dachu remizy, oraz mury fundamentowe ściany frontowej budynku, poprzez montaż izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej.

Plac manewrowy po przebudowie i reorganizacji nie tylko poprawił estetykę budynku i jego otoczenia, ale przede wszystkim stał się znacznie bardziej funkcjonalny. Wybrukowany i szerszy niż dotąd, z odpowiednio oznaczonymi strefami – zarówno do celów parkingowych jak i organizacyjnych – pozwala strażakom na sprawne zarządzanie ruchem, szybki dostęp do hydrantu, a także prowadzenie prac porządkowych w sposób mniej czasochłonny.

Na wskazane wyżej działania modernizacyjne, znacznie usprawniające pracę gostyńskich strażaków, z budżetu gminy wydatkowano kwotę w wysokości 119 tys. 146 zł i 66 gr. Zlecone roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INFRAGO” z Jankowic.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl