Znów tylko Gostyń i Kuźnia. Istotna zmiana w systemie PKM Tychy

Wraz z debiutem autobusów marki MAN Lion’s City w zajezdni PKM Tychy w 2015 roku, do dyspozycji pasażerów został oddany bardziej rozbudowany system informacji pasażerskiej z głosowymi zapowiedziami przystanków. Jako że wszystkie komunikaty opracowano na podstawie rozkładów MZK Tychy, od kilku lat przypisujących gostyńskie przestanki do sąsiednich Wyr – np. Wyry Gostyń Kuźnia, także w autobusach nazwy miejscowych przystanków prezentowano i odczytywano w ten właśnie sposób. W ostatnim czasie tyski przewoźnik zaprowadził jednak zmiany w bazie danych systemu, przywracając pierwotne (i krótsze) nazewnictwo.

W swoich pojazdach PKM wskazuje teraz już tylko pełne nazwy gostyńskich przystanków – np. Gostyń Kuźnia. Jak poinformował przedstawiciel przedsiębiorstwa, zmiany w systemie informacji pasażerskiej wprowadzono w odpowiedzi na wnioski w tej sprawie napływające bezpośrednio od pasażerów.

Wcześniej: Obecnie:
Wyry Gostyń Drzymały Gostyń Drzymały
Wyry Gostyń Gajówka Gostyń Gajówka
Wyry Gostyń Kuźnia Gostyń Kuźnia
Wyry Gostyń Łuczników Gostyń Łuczników
Wyry Gostyń Mamzera Gostyń Mamzera
Wyry Gostyń Motyla Gostyń Motyla
Wyry Gostyń Poczta Gostyń Poczta
Wyry Gostyń Pszczyńska Gostyń Pszczyńska
Wyry Gostyń Szkoła Gostyń Szkoła
Wyry Gostyń Wroni Kąt Gostyń Wroni KątPrezentowane informacje o przystankach, przede wszystkim w przypadku komunikatów głosowych, są dzięki zastosowaniu proponowanej zmiany trafniejsze i przystępniejsze w odbiorze. Wcześniej zdarzało się, że dłuższe komunikaty dezorientowały pasażerów, zwłaszcza tych, którzy autobusem podróżowali do Gostyni sporadycznie. Po nadaniu przez system komunikatu dla przystanku znajdującego się w Gostyni, nierzadko dało się słyszeć pytanie: “to są jeszcze Wyry czy już Gostyń?”. Niewielką korektą w bazie danych rozwiązano ten problem.

Zobacz też