KWW Gmina Wyry 2023: kandydaci i program komitetu

Kandydatka na Wójta Gminy Wyry

Barbara Prasoł
„Chcę doprowadzić do końca projekty i inwestycje, które rozpoczęliśmy. Doświadczenie oraz kontynuacja działań w samorządzie jest bardzo ważna, bo niektóre przedsięwzięcia wykraczają poza czas danej kadencji” - Barbara Prasoł
gminawyry2023.pl
Kandydaci do Rady Gminy Wyry

Wojciech Surma
Okręg nr 1
(więcej...)

Mirosław Sikora
Okręg nr 2
(więcej...)

Herbert Rzepka
Okręg nr 3
(więcej...)

Franciszek Smykla
Okręg nr 4
(więcej...)

Adrian Krzyżowski
Okręg nr 5
(więcej...)

Franciszek Szulc
Okręg nr 6
(więcej...)

Szymon Załęcki
Okręg nr 7
(więcej...)

Barbara Polok
Okręg nr 8
(więcej...)

Grażyna Świerkot
Okręg nr 9
(więcej...)

Lidia Borowian-Cyba
Okręg nr 10
(więcej...)

Ilona Konieczny
Okręg nr 11
(więcej...)

Andrzej Wyroba
Okręg nr 12
(więcej...)

Piotr Jeleń
Okręg nr 13
(więcej...)

Joanna Pasierbek-Konieczny
Okręg nr 14
(więcej...)

Maciej Marciniak
Okręg nr 15
(więcej...)

CHCEMY JEŹDZIĆ PO DOBRYCH DROGACH

Podejmiemy intensywne i konsekwentne działania mające na celu przyspieszenie przebudowy i modernizacji ul. Pszczyńskiej (droga wojewódzka nr 928), która przebiega przez Wyry i Gostyń – a w szczególności by powstał ciąg pioszo-rowerowy na całej długości drogi, bezpieczne przejścia dla pieszych, zakaz wyprzedzania w centrum miejscowości, rondo na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej, Łaziskiej i Zjednoczenia w Wyrach, wymiana oświetlenia ulicznego, usprawnienie odwodnienia drogi.

Będziemy dążyć aby Powiat Mikołowski zrealizował kompleksowy remont i modernizację ul. Rybnickiej w Gostyni zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.

Gruntownie przebudujemy ul. Tyską i w części ul. Tęczową w Gostyni oraz ul. Wagonową w Wyrach na odcinku od schronu Sowiniec do jeziora Wici w oparciu o powstającą dokumentację projektową. Modernizacja będzie polegała na poprowadzeniu ciągu pieszo-rowerowego na prawie całej długości dróg, wykonaniu odwodnienia i stworzenia nowych miejsc parkingowych w rejonie wiat rowerowych.

Wyremontujemy drogi gminne, które posiadają dokumentację projektową między innymi w Wyrach – ul. Dworcowa, ul. Zawodzie oraz zbudujemy chodnik przy ul. Zjednoczenia. Przygotujemy kolejne projekty dot. remontów i modernizacji dróg gminnych, a wśród nich ul. Łabędzia, Leszczynowa, boczne do ulicy Pszczyńskiej wraz z ich doświetleniem.

Chcemy wykonać podbudowę, nawierzchnię i oświetlenie na ulicach Jarzębinowej, Jesionowej, Kasztanowej, Klonowej, Leśnej, Magnolii, Wiśniowej, bocznych ul. Rybnickiej, Dębowej, Motyla, Kłosa oraz innych nie wymienionych po wykonaniu na tym obszarze kanalizacji sanitarnej i uregulowaniu stanów prawnych dot. gruntów zajętych pod tymi drogami.

Rozbudujemy miejsca parkingowe w centrum Gostyni. I Wyrach wraz z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Proponujemy wykonanie poziomych przejść dla pieszych w miejscach strategicznych, na odcinkach dróg bocznych wylotowych na ul. Rybnicką np. sklep Elvo, restauracja Stara Chata, pomiędzy ul. Akacjową a ul. Mamzera. w rejonie ul. Drzymały, ul. Kłosa, sklepu ABC, pomiędzy ul. Klonową a ul. Kasztanową itp.


DBAMY O ŚRODOWISKO

Będziemy kontynuować budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gostyni na obszarze poza Aglomeracją zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną. Wykonamy nową dokumentację techniczną dla sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Spokojnej w Wyrach.

Realizacja kolejnego etapu programu „Słoneczna Gmina Wyry” polegającego na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach mieszkalnych indywidualnych.

Chcemy uruchomić Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gostyni.

Nie chcemy w naszej gminie smogu. Dlatego będziemy kontynuować wszystkie programy, dzięki którym mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie do zmiany ogrzewania na bardziej ekologiczne.

Będziemy kontynuować program termomodernizacji budynków publicznych. Wykorzystamy w tym celu każdy program rządowy i unijny.

Postaramy się o pozyskanie środków na dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji dot. zakupu i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, wymiany systemów grzewczych na ekologiczne, zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, ocieplenia budynków mieszkalnych.


WARTO INWESTOWAĆ W EDUKACJĘ

Zakończenie rozbudowy i termomodernizacji Gminnego Przedszkola w Gostyni wraz z placem zabaw i ogrodem zimowym.

Rozbudujemy świetlicę oraz przebudujemy kuchnię w Szkole Podstawowej w Gostyni i doprowadzimy do realizacji istniejącego już projektu zagospodarowania terenu wokół szkoły.

Chcemy, by w szkołach naszej gminy tętniło życie także w ramach zajęć pozalekcyjnych, opieki świetlicowej, a także współpracy międzynarodowej uczniów i nauczycieli, co w najlepszy sposób motywuje do nauki języków obcych. Będziemy starać się uzyskać dofinansowanie na ich realizację z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL na lata 2014-2020.

Na pewno zbudujemy salę gimnastyczną wraz z kompleksem boisk przy Szkole Podstawowej w Wyrach.

Chcemy zbudować plac zabaw, skate park na terenie ośrodka rekreacyjno-sportowego w Gostyni i Wyrach. Chcemy też zatrudnić tam animatora sportu w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.


W NASZEJ GMINIE JEST BEZPIECZNIE

Chcemy objąć monitoringiem wszystkie miejsca użyteczności publicznej, w tym place zabaw, obiekty sportowe, kulturalne, budynki użyteczności publicznej. Dla poprawy bezpieczeństwa na drogach będziemy kontynuować instalację progów zwalniających bądź alternatywnie wysepek zwalniających oraz luster drogowych.


INWESTUJEMY W SPORT I REKREACJE

Będziemy występować do Ministra Sportu o dofinansowanie aby zarówno w Gostyni i Wyrach powstały Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Będą to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku. W ich skład wchodzą urządzenia siłowni zewnętrznych, sprawnościowe place zabaw dla dzieci i strefa relaksu i gier. Mają to być miejsca integracji różnych grup wiekowych.

Chcemy zbudować zaplecze sportowe i parking przy Szkole Podstawowej w Wyrach, które będą ogólnodostępne dla mieszkańców.

Rozszerzymy istniejącą już strefę rekreacji przy jeziorze Wicie o kolejne atrakcje np. park linowy bądź inne, które wskażą sami mieszkańcy.

Wybudujemy parking samochodowy i rowerowy przy ul. Tyskiej-Tęczowej z udogodnieniami dla rowerzystów w postaci kompresorów powietrza oraz strefą odpoczynku przy głównej trasie rowerowej w gminie – przebiegającej przez ul. Tyską.

Zbudujemy nowoczesny plac zabaw w Gostyni, w rejonie szkoły lub na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego.

Będziemy systematycznie rozwijać ofertę rekreacyjno-sportową na terenie ośrodka sportowego im. Braci Góralczyków. Planujemy budowę boiska ze sztuczną trawą.


DBAMY O ZDROWIE NASZYCH MIESZKAŃCÓW

Pragniemy kontynuować działania dot. profilaktyki zdrowotnej na przykład: poprzez umożliwienie wykonania paniom w wieku 50+ badań przesiewowych w kierunku raka piersi w mammobusie udostępnionym przez Instytut Onkologii w Gliwicach. Czy też przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku Boreliozy.


CHCEMY ROZWIJAĆ SWOJE PASJE

Umożliwimy prowadzenie działalności kulturalnej w budynku po byłym Domu Kultury w Wyrach. Utworzymy Klub Senior + na terenie miejscowości Wyry. Będziemy wspierać każdą działalności społeczno-kulturalną na terenie naszej gminy. Jednocześnie będziemy dążyć do utworzenia miejsca spotkań, w którym swoje zainteresowania i pasje będzie rozwijać młodzież naszej Gminy.


CHCEMY ROZMAWIAĆ I SIĘ DOGADYWAĆ

Jesteśmy nastawieni na stały i aktywny kontakt z mieszkańcami Gostyni oraz Wyr w celu poznania i realizacji ich postulatów. Uważamy, że konstruktywna, merytoryczna współpraca z wszystkimi radnymi na rzecz realizacji ważnych dla całej Gminy przedsięwzięć jest kluczem do sukcesu naszej małej ojczyzny.


LEPSZA I SZYBSZA KOMUNIKACJA Z AGLOMERACJĄ

Dążymy do przyjęcia do realizacji przez Zarząd Województwa śląskiego zadania pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885, połączenia: Orzesze Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim” wraz z budową centrum przesiadkowego w rejonie skrzyżowania ul. Pszczyńskiej w Wyrach i linii kolejowej.

Będziemy współpracować z sąsiednimi gminami na rzecz reaktywacji połączeń kolejowych na trasie Orzesze-Łaziska-Wyry-Tychy aby sprawniej i szybciej wykorzystując istniejące połączenia kolejowe dotrzeć do Katowic czy Bielska.

Chcemy usprawnić komunikację publiczną i uwzględnić w niej rejony, które nie są teraz dobrze skomunikowane.


Sporządzono na podstawie materiałów nadesłanych przez KWW Gmina Wyry 2023. Udostępniono bezwarunkowo w ramach miejsca zagwarantowanego przez podmiot prowadzący wszystkim tym komitetom wyborczym, które zarejestrowały listy kandydatów do Rady Gminy Wyry w okręgach w miejscowości Gostyń.

Kontakt w sprawie podstrony /Wybory2018 – wybory@gostynslaska.pl