KWW Gminny Związek Mieszkańców Adama Myszora: kandydaci i program
Program dla Gostyni

1. Gruntowny remont całej ul. Rybnickiej wraz drogami do niej przyległymi oraz budowa chodnika na jej końcowym odcinku przy granicy z Orzeszem. Remonty dróg, budowa chodników i poprawa oświetlenia m.in. na ulicach: Tyskiej, Tęczowej, Łuczników, F. Kłosa, Magnolii, Wiśniowej, Jarzębinowej, Jesionowej, Drzymały, Motyla, Zaleśnej i wielu innych.
2. Remont ul. Pszczyńskiej wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowań z ulicami Rybnicką i Miarową oraz z budową chodnika w rejonie ul. Zaleśnej.
3. Przyspieszenie rozbudowy kanalizacji.
4. Uruchomienie poczty w Gostyni.
5. Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie tzw. ośrodka zdrowia oraz kompleksowe zagospodarowanie centrum miejscowości z termomodernizacją budynków komunalnych.
6. Budowa nowych placów zabaw w Gostyni wraz z infrastrukturą do rodzinnego wypoczynku.
7. Remont budynku Domu Kultury w Gostyni oraz wzbogacenie oferty gminnych imprez i wydarzeń kulturalnych, szczególnie dla dzieci, młodzieży i seniorów.
8. Uruchomienie dodatkowej linii autobusowej dla Mieszkańców rejonu ulic: W. Drzymały, Motyla, Dębowa. Bezpośrednie połączenie autobusowe z Gostyni do Katowic.
9. Budowa bezpiecznych ścieżek rowerowych oraz nowych mostków pieszo-rowerowych nad rzeką wraz z oczyszczeniem koryta Gostyńki i poprawą melioracji w całej miejscowości.
10. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy szkole w Gostyni oraz większe wsparcie finansowe dla sportu dzieci i młodzieży w naszej miejscowości.
11. Usprawnienie gospodarki odpadami w gminie oraz wprowadzenie odbioru odpadów zielonych z posesji.
12. Stworzenie przystępnego dla mieszkańców, gminnego programu dopłat do wymiany pieców i termomodernizacji budynków.


Program dla Wyr

1. Gruntowny remont budynku i uruchomienie na powrót Domu Kultury w Wyrach, z bogatą ofertą kulturalną dla dzieci, młodzieży i seniorów.
2. Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ulic: Główna, Tysiąclecia, ks. F. Bojdoła wraz z kompleksowym zagospodarowaniem centrum miejscowości.
3. Budowa nowych placów zabaw w Wyrach z infrastrukturą do rodzinnego wypoczynku.
4. Utworzenie gminnego żłobka.
5. Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz budowa parkingu z prawdziwego zdarzenia przy naszej szkole.
6. Budowa bezpiecznych ścieżek rowerowych.
7. Remont ul. Pszczyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowań z ulicami Zjednoczenia i Główną.
8. Remonty dróg, budowa chodników i poprawa oświetlenia m.in. na ulicach: Zjednoczenia, Dworcowej, Łabędziej, łącznika ulic J. Markiela i Zwycięstwa, Wagonowej, Lawendowej, Rubinowej, Kopaniny boczne, Zawodzie, Zbożowej i wiele innych.
9. Skuteczna walka o remont linii kolejowej do Tychów.
10. Rozbudowa kompleksu sportowego im. Braci Góralczyków i większe wsparcie finansowe dla sportu dzieci i młodzieży.
11. Usprawnienie gospodarki odpadami w gminie oraz wprowadzenie odbioru odpadów zielonych z posesji.
12. Stworzenie przystępnego dla mieszkańców, gminnego programu dopłat do wymiany pieców i termomodernizacji budynków.


Sporządzono na podstawie materiałów nadesłanych przez KWW Gminny Związek Mieszkańców Adama Myszora. Udostępniono bezwarunkowo w ramach miejsca zagwarantowanego przez podmiot prowadzący wszystkim tym komitetom wyborczym, które zarejestrowały listy kandydatów do Rady Gminy Wyry w okręgach w miejscowości Gostyń.

Kontakt w sprawie podstrony /Wybory2018 – wybory@gostynslaska.pl