Dodatkowy kurs 294 prawdopodobnie od listopada

W dniu wczorajszym odbyło się październikowe posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń. Obrady o godzinie 17:00 w Domu Kultury w Gostyni oficjalnie otworzył przewodniczący Komisji, pan radny Henryk Cyba. W zebraniu jak co miesiąc uczestniczyli radni z naszej miejscowości oraz Wójt Gminy Wyry. W pierwszej kolejności radni sześcioma głosami „za” …

Lokalne wyniki wyborów parlamentarnych

W niedzielę (9 października) wybieraliśmy naszych reprezentantów do Sejmu i Senatu RP. Na chwilę obecną nie można jednoznacznie powiedzieć ilu kandydatów preferowanych przez mieszkańców zasiądzie w ławach poselskich z racji obowiązującej ordynacji proporcjonalnej. Wiemy natomiast kto otrzymał najwięcej głosów spośród kandydatów do Sejmu i kto będzie zasiadał w Senacie z naszego jednomandatowego okręgu…

Projekt boiska będzie realizowany stopniowo

W dniu wczorajszym odbyło się wrześniowe posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń. Obrady w Domu Kultury w Gostyni o godzinie 18:30 oficjalnie otworzył przewodniczący Komisji, pan radny Henryk Cyba. Na posiedzeniu poza radnymi z naszej miejscowości, obecna była także Wójt Gminy Wyry pani Barbara Prasoł oraz pracownik Urzędu Gminy…

Festyn szkolny z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły podstawowej

Z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 50-lecia szkoły podstawowej, w nowo otwartej Zagrodzie Śląskiej odbył się festyn szkolny zorganizowany przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i uczniów Zespołu Szkół w Gostyni. Festyn był dla mieszkańców nie tylko okazją do dobrej zabawy, ale również wsparcia akcji charytatywnej Szkolnego Wolontariatu.

Zagroda Śląska została oficjalnie otwarta

17 września dokonano oficjalnego otwarcia Zagrody Śląskiej. Tym samym ostatecznie zakończono trzyletni proces planowania i budowy obiektu rekreacyjnego umiejscowionego pomiędzy budynkiem Domu Kultury a zabudowaniami Gminnego Przedszkola w Gostyni. Uroczystość inauguracyjna poprzedziła coroczny Festyn Rodzinny, który w tym roku po raz pierwszy odbył się także na terenie nowo…

Kampania to jest zawsze trudny, ale fascynujący czas

O tegorocznej kampanii wyborczej, specyfice Górnego Śląska i polityce społecznej w rozmowie z posłanką Joanną Kluzik-Rostkowską dla portalu „Gostyń Śląska”. Pani poseł 3 września odwiedziła powiat mikołowski. Mentalnie i terytorialnie ziemi mikołowskiej bliżej do Pani rodzinnych Katowic niż Rybnika. Czy z tego względu nasz powiat będzie w trakcie kampanii traktowany…