Koncepcja otwartej przestrzeni publicznej w centrum Gostyni

W dniu 23 lutego 2011 roku na posiedzeniu Komisji do spraw rozwoju miejscowości Gostyń zaprezentowana została propozycja zmiany planu przebudowy centrum, odnosząca się do czwartego etapu inwestycji. Propozycja dotyczyła utworzenia pomiędzy budynkami biblioteki, przedszkola i Domu Kultury reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, otwartego dla pieszych placu centralnego z wyeksponowaną Kolumną…

Dylemat rodziców 6-cio latków – szkoła czy przedszkole?

Ustawa dotycząca obniżenia progu szkolnego do lat sześciu, forsowana przez minister edukacji Katarzynę Hall, została przyjęta przez Sejm RP w dniu 12 marca 2009 roku. W trwającym przez trzy lata okresie przejściowym, rodzice 6-latków mają możliwość wyboru, czy ich pociecha będzie uczęszczać do przedszkola, czy rozpocznie naukę w szkole (tak jak zakłada to reforma…

Gmina oddała zarząd właścicielowi budynku

W listach kierowanych do redakcji mieszkańcy zwracają uwagę na fakt zmiany właściciela kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 347, w której od lat działa sklep spożywczy i sklep mięsny „Masoż”. Wspomniana nieruchomość, z racji nieuregulowanego stanu prawnego, od dawna uważana była za własność gminy. Okazuje się, że właścicielem kamienicy został mecenas gminy Wyry, który ów stan…

Medal za zasługi dla obronności

W czwartek 24 lutego 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy Wyry odbyła się IV sesja Rady Gminy Wyry. W ramach porządku obrad Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach – ppłk Leszek Klag, wręczył mieszkańcom Gostyni – małżeństwu Marcie i Hermanowi Wojtala, srebrny medal za zasługi dla obronności kraju.…

Gimnazjum także będzie miało swojego patrona

Wczoraj, 23 lutego o godzinie 18:00 w Domu Kultury w Gostyni odbyło się lutowe posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń. Obrady oficjalnie otworzył przewodniczący komisji, pan radny Henryk Cyba. Na posiedzeniu poza radnymi z naszej miejscowości, obecna była wójt Gminy Wyry pani Barbara Prasoł. W pierwszej kolejności radni przyjęli…

Najpiękniejsze miasto świata okiem mieszkańców

16 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostyni odbyła się impreza kulturalna pt. “Wieczór w Paryżu”. Uczestnicy tego wyjątkowego wydarzenia nie tylko zgłębili wiedzę o najpiękniejszym mieście świata, ale również mieli okazję spróbować francuskich win. Mieszkańcy zgromadzeni pomiędzy regałami biblioteki, w pierwszej kolejności wysłuchali prezentacji pani Anny Szatkowskiej, która w niezwykle…