Cel został osiągnięty

Akcja crowdfundingowa dla klubu Raki Gostyń zakończona sukcesem! Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i sympatyków udało się zebrać całą potrzebną kwotę z naddatkiem. Nowy sprzęt znajdzie się wkrótce na wyposażeniu boiska (więcej…)


Obchody wrześniowe

4 września o godz. 16.00 na placu przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku w Gostyni odbędzie się uroczystość upamiętniająca 78. rocznicę wojny obronnej na Śląsku „Wrzesień 1939 roku” – szczegóły na plakacie (więcej…)


Śląskie stroje na pl. Szewczyka

W niedzielę 6 sierpnia na placu Wilhelma Szewczyka w Katowicach doszło do spotkania osób, którym bliskie są śląskie stroje regionalne. Jak ujawnił Bifyj.pl, wśród zgromadzonych znalazła się też reprezentantka Gostyni (więcej…)


Mieszkańcy korzystają z mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Z Gostyni wysłano już 22 sygnały

Opublikowano     15 grudnia 2016    Autor: Patryk Fila   


Trzy miesiące temu, 15 września 2016 roku, centrala polskiej policji uruchomiła na swojej stronie internetowej Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa – narzędzie pozwalające obywatelom anonimowo i bez wychodzenia z domu, sygnalizować istniejące i pojawiające się w najbliższej okolicy zagrożenia. Od tego momentu na wycinku gostyńskim, podlegającym Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie, mieszkańcy zawarli łącznie 22 zgłoszenia, spośród których ponad połowa zyskała potwierdzenie ze strony funkcjonariuszy. Sygnały od mieszkańców Gostyni, naniesione na mapę w okresie ostatnich miesięcy, odnosiły się przede wszystkim do problemów na drogach publicznych. Najwięcej zgłoszeń spośród tych dotyczących dróg, bo aż 9, sięgało miejsc, w których dochodzi do łamania obowiązujących ograniczeń prędkości. Rzadziej wskazywano na złą organizację ruchu (3 zgłoszenia), nieprawidłowe oznakowanie drogi (2 zgłoszenia), nieprawidłowe parkowanie (1 zgłoszenie) czy zły stan infrastruktury (1 zgłoszenie). Pojawiały się jednak i inne problemy – na mapie wskazywano miejsca, w których grupują się nieletni…


Plac manewrowy przy OSP Gostyń zostanie wkrótce gruntownie przebudowany

Opublikowano     15 grudnia 2016    Autor: Patryk Fila   


Urząd Gminy Wyry zakończył postępowanie przetargowe dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa parkingu wokół Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni wraz z izolacją murów fundamentowych budynku OSP”. Spośród 15 oferentów najkorzystniejsze warunki zaproponowało Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INFRAGO” z Jankowic, które za wykonanie pełnej hydroizolacji murów fundamentowych budynku OSP i całościową przebudowę placu manewrowego zainkasuje 119 tys. 146 zł i 66 gr. W ramach zleconych prac, w terminie do 31 maja 2017 roku, na placu manewrowym zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki brukowej, powstanie nowa sieć kanalizacji deszczowej, która będzie odprowadzała wodę zarówno z parkingu, jak i części dachu budynku, a także wyznaczone zostaną cztery nowe miejsca postojowe przewidziane dla samochodów osobowych (plac manewrowy po zakończeniu wszystkich prac będzie z tego względu nieco większy). Przy samym budynku z 1958 roku dojdzie z kolei do wykonania prac izolacyjnych murów fundamentowych – przeciwwodnej i cieplnej. Całość zwieńczy…


Dofinansowanie dla placu zabaw z siłownią przy ul. Dębowej? To już prawie pewne

Opublikowano     13 grudnia 2016    Autor: Patryk Fila   


28 listopada Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” zatwierdziła listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 9/2016 na „Przedsięwzięcie nr 4, Infrastruktura aktywnego wypoczynku – turystyka i rekreacja”. Na liście do dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, podanej do wiadomości wszystkich zainteresowanych w dniu 5 grudnia, znalazły się dwa projekty zgłoszone przez Urząd Gminy Wyry: „Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Dębowej w Gostyni” oraz „Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Wagonowej w miejscowości Wyry”. Obecność projektów zgłoszonych przez gminę na zwycięskiej liście uchyla drzwi ku ich realizacji, gdyż przewiduje dla nich konkretny zastrzyk środków zewnętrznych (udział na poziomie ok. 70%), ale nie otwiera ich na oścież. Przyjęta przez radę stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” lista operacji wybranych do dofinansowania musi zostać jeszcze zatwierdzona przez Urząd Marszałkowski, który na podjęcie decyzji ma trzy miesiące. Dopiero po zakończeniu tego procesu, będzie można mówić o sukcesie…