Kategoria Przebudowa DW 928

Jest przetarg na przebudowę DW 928. Otwarcie ofert za 5 tygodni

DW 928

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił przetarg na kompleksową przebudowę drogi wojewódzkiej nr 928. Z dokumentacji przetargowej wynika, że odcinek gostyński powinien zostać wykonany w ciągu 19 miesięcy od podpisania umowy, a pozostałe w ciągu 36 miesięcy. Zainteresowani mogła składać oferty do 9 grudnia 2022 roku.

DW 928 do przebudowy. Ma być dużo wygodniej i bezpieczniej

DW 928

Znane są plany Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w zakresie zbliżającego się remontu drogi wojewódzkiej nr 928, a także projekt wykonawczy do przetargu. Jeśli wszystko się uda, główna ulica Gostyni w niedalekiej przyszłości całkowicie zmieni swoje oblicze.

Urząd Marszałkowski ogłosił wyniki. DW 928 na liście rezerwowej

Droga wojewódzka nr 928

31 maja Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na inwestycje drogowe związane z planem rozbudowy dróg wojewódzkich. Wśród wybranych do dofinansowania projektów, wbrew oczekiwaniom mieszkańców Gostyni i miejscowości ościennych, zabrakło projektu pn. „Przebudowa DW 928 od DK44 do DK1”, wniesionego przez Zarząd…

Wyścig po dofinansowanie dla dróg wojewódzkich na ostatniej prostej

Droga wojewódzka nr 928

Urząd Marszałkowski dokonał oceny formalnej wszystkich projektów ubiegających się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na przebudowę dróg wojewódzkich. Pozytywnie zaopiniowano 21 z 29 zgłoszonych projektów, w tym – co było już wcześniej wiadomo – projekt dotyczący drogi wojewódzkiej nr 928 (ul. Pszczyńska w Gostyni). Wszystkie zaopiniowane pozytywnie…

Projekt przebudowy DW 928 na liście wniosków o dofinansowanie

29 grudnia zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na inwestycje drogowe. Do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wpłynęło 29 projektów, w tym projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 928, która stanowi główną arterię Gostyni. Z końcem października br. Zarząd Województwa ogłosił konkurs na inwestycje drogowe, na który przeznaczono 588 mln zł.…

Projekt przebudowy DW 928 imponuje. Jakie zmiany nas czekają?

Droga wojewódzka nr 928

Na początku października Urząd Gminy Wyry poinformował o pozyskaniu z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach wyczekiwanego przez mieszkańców projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 928. W dniu dzisiejszym, to jest 24 października, uzyskaliśmy dostęp do tej dokumentacji na miejscu w UG. Projekt przedstawiła dla nas Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Ewa Taut.

Będzie przetarg na kompleksowy projekt przebudowy DW 928

Droga wojewódzka nr 928

W pierwszej połowie lutego Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa udzielił odpowiedzi na pismo posłanki Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie przeprowadzenia kompleksowego remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 928. Marszałek w odpowiedzi informuje, że przebudowa drogi wojewódzkiej na całym jej przebiegu (od skrzyżowania z DK1 w Kobiórze do skrzyżowania z DK44 w Mikołowie) jest ujęta na „Liście rankingowej projektów…

Interwencja poselska w sprawie drogi wojewódzkiej nr 928

Droga wojewódzka nr 928

Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka na Sejm RP ziemi mikołowskiej i rybnickiej, podjęła interwencję poselską w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 928. W dniu 19 czerwca 2012r.  marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz udzielił posłance pisemnej odpowiedzi w tej sprawie. Na podstawie informacji uzyskanych z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, marszałek informuje,…