Dane za rok 2014

Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych przez Urząd Gminy Wyry

KOLEJNY NUMER UMOWYDATA ZAWARCIA UMOWYSTRONY UMOWYPRZEDMIOT UMOWYTERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWYWARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
102.01.2014r.Firma F-PRESS ul. Rynek 18 43-190 MikołówPublikacja 12 artykułów sponsorowanych (1 w każdym miesiącu) w lokalnym miesięczniku "Nasza Gazeta" na powierzchni 1 strony A-3. Miesięcznik musi być kolportowany w nakładzie minimum 20000 egz. na terenie Powiatu Mikołowskiego, w tym minimum 800 egzemplarzy na terenie Gminy Wyry w miejscowości Wyry i Gostyń.od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.11.808,00 zł brutto
207.01.2014r.Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Grzegorz Faron ul. Wiśniowa 10 43-190 MikołowPodział działek położonych w Wyrach przy ul. Wróbla, wydzielenie 11 działek pod drogę - ul. Wróbla.4 miesiące od podpisania umowy6.490,00 zł brutto
311.01.2014r.osoba prywatnaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry przy ul. Zacisze.od 11.01.2014r. do 10.01.2017r.237,94 zł brutto
417.01.2014r.Usługi Geodezyjne Mirosław Ziarnik ul. Bukowa 22/3 43-100 TychyPodział działek położonych w Wyrach przy ul. Pszczelej.4 miesiące od podpisania umowy2.500,00 zł brutto
527.01.2014r.S-Print 2 Sp. z o.o. ul. Technik?w 5 40-326 KatowiceWykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji Projektu pn. : "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013r.do 31.03.2014r.1.734,30 zł brutto
627.01.2014r.S-Print 2 Sp. z o.o. ul. Technik?w 5 40-326 KatowiceWykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji Projektu pn. : " Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ulicy Puszkina 10" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013r.do 30.06.2014r.1.832,70 zł brutto
710.01.2014r.osoba prywatnaZwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia realizującego obowiązek przedszkolny.od 03.01.2014r. do 31.08.2014r.163,66 zł brutto
820.01.2014r.Usługi Geodezyjne "KOMPLEKS" mgr Iwona Źmija ul. Wodociągowa 4 43-190 MikołówRozgraniczenie granic działki położonej w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej.do 3 miesięcy od daty podpisania umowy738,00 zł brutto
920.01.2014r.Usługi Geodezyjne "KOMPLEKS" mgr Iwona Źmija ul. Wodociągowa 4 43-190 MikołówRozgraniczenie granic działki położonej w Wyrach przy ul. Wierzysko.do 3 miesięcy od daty podpisania umowy861,00 zł brutto
1020.01.2014r.Usługi Geodezyjne "KOMPLEKS" mgr Iwona Źmija ul. Wodociągowa 4 43-190 MikołówRozgraniczenie granic działki położonej w Wyrach przy ul. Zbożowej.do 3 miesięcy od daty podpisania umowy984,00 zł brutto
1102.01.2014r.TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14a 44-100 GliwiceWynajmujący oddaje najemcy do używania słupy energetyczne linii niskiego napięcia, zlokalizowane w miejscach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.od 0101.2014r. do 31.12.2017r.wg umowy
1230.01.2014r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówProwadzenie publicznej edukacji profilaktycznej do społeczności lokalnej w zakresie uzależnień od alkoholu i innych uzależnień oraz ponoszenie konsekwencji tych uzależnień przez rodziny w szczególności dzieci: XVIII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: "Krzywdzenie oraz zaniedbywanie emocjonalne dzieci i młodzieży. Konsekwencje. Przeciwdziałanie. Wzmacnianie rodzin.od 03.02.2014r. do 15.05.2014r.1.000,00 zł brutto
1330.01.2014r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówOrganizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i radzenia sobie z rozmaitymi zagrożeniami i uzależnieniami wśród młodzieży oraz przeciwdziałaniu przemocy poprzez kształtowanie postaw młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych: XV Jubileuszowa Regionalna Edycja Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie.od 03.02.2014r. Do 30.11.2014r.1.400,00 zł brutto
1430.01.2014r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówOrganizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym wsparcie przed przemocą domową: Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym w tym rodzinom oraz wsparcie przed przemocą domową przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie.od 03.02.2014r. do 31.12.2014r.1.400,00 zł brutto
1530.01.2014r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówOrganizowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym dysfunkcjom społecznym dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej: Organizowanie i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieży przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie dla Młodzieży Szkolnej i Pozaszkolnej.od 03.02.2014r. do 31.12.2014r.800,00 zł brutto
1630.01.2014r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówProwadzenie pomocy psychospołecznej dla osób zagrożonych narkomanią oraz uzależnionych od innych środków psychoaktywnych oraz osób doznających przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc domową.od 03.02.2014r. do 31.12.2014r.1.500,00 zł brutto
1728.01.2014r.osoba prywatnaZwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia realizującej obowiązek przedszkolny.od 28.01.2014r. do 31.08.2014r.457,50 zł brutto
1805.020.2014r.Agencja Ochrony FOX ul. Bytomska 171 41-940 Piekary Śląskie1. Stała bezpośrednia ochrona i fizyczne zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa oraz mienia zamawiającego podczas imprezy "Bitwa Wyrska 2014" w dniu 24.05.2014r. 2. Wypożyczenie, transport, montaż i demontaż 250 płotków zaporowych.24.05.2014r.12.400,00 zł brutto
1907.01.2014r.Dom Kultury w GostyniDotacja w kwocie 80.000,00 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.do 15.12.2014r.80.000,00 zł brutto
2017.02.2014r.WC SERWIS Bańska, Kucharski Spółka Jawna ul. Pod Borem 10 ZabrzeWynajem kabin prysznicowych, umywalek oraz toalet na imprezę "Bitwa Wyrska 2014r. - Bój o Gostyń".od 23.05.2014r. do 25.05.2014r.3.002,40 zł brutto
2120.01.2014r.Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego ul. Jagiełly 10 32-600 OświęcimWykonanie przeszkód przeciwpancernych i przeciwpiechotnych, które będą wykorzystane podczas inscenizacji "Bitwa Wyrska 2014 - Bój o Gostyń" w dniu 24.05.2014r.od 23.05.2014r. do 26.05.2014r.8.000,00 zł brutto
2216.01.2014r.Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Stawki 2 00-940 WarszawaŚwiadczenie usług pocztowych.od 01.02.2014r. od 31.12.2014r.wg umowy
2318.02.2014r. Centrum Szkoleniowo-Profilaktyczne Marek Wąsik Kolbuszowa Górna 298a 36-100 Kolbuszowa Oddział w Krakowie ul. Śliczna 30a/39 31-444 KrakówSzkolenie dla osób podających i sprzedających napoje alkoholowe.17.03.2014r.800,00 zł brutto
2404.03.2014r.Barbara Przybysz Psycholog kliczniczny, biegły sądowy ul. Jana Pawła II 127 41-943 Piekary Śląskie Przeprowadzenie badań psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania.od 12.03.2014r. do 31.12.2014r.185,00 zł brutto
2504.03.2014r.Firma Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Lewicka Plac Powstańców Śląskich 1 ChorzowPrzeprowadzenie badań psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania.od 12.03.2014r. do 31.12.2014r.185,00 zł brutto
2624.02.2014r.FIRE SHOW POKAZY OGNI SZTUCZNYCH Andrzej Nowaczek ul. Różana 56 LubańW ramach imprezy pod nazwą "Bitwa Wyrska 2014" 1. Wykonanie pirotechnicznych efektów specjalnych. 2. Pokaz ogni sztucznych - czas trwania 5 minut od godziny 20.30.24.05.2014r.7.000,00 zł bruto
2713.03.2014r. Doradca Gospodarczy Gałuszka Piotr Świerczyniec ul. Leśna 8 43-220 BojszowyStudium Możliwości Finansowych w zakresie inżynierii finansowej, a także współpraca w zakresie emisji obligacji komunalnych celem poprawy zdolności inwestycyjnej i wsparcie Doradcy Gospodarczego.do 27.03.2014r.16.605,00 zł brutto
2818.03.2014r.Moje Bambiono Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 46 93-428 ŁódźDostawa i montaż fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych mebli przedszkolnych, mebli biurowych, szaf i regałów metalowych gospodarczych oraz drobnego wyposażenia, wraz z rozładunkiem i montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie budynku Przedszkola w Wyrach przy
ul. Puszkina 10A.
do 30.06.2014r.82.626,91 zł brutto
2921.03.2014r.F-PRESS Beata Leśniewska - Filar ul. Rynek 18 43-190 MikołówPrzygotowanie projektu oraz druk folderu dotyczącego Gminy Wyry.do 31.03.2014r.6.396,00 zł brutto
3014.03.2014r.Trans Audio Kamil Tajstra ul. Wyszyńskiego 16A 43-173 Łaziska GórneWykonanie nagłośnienia placu bitwy w sposób gwarantujący dobra słyszalność dla wszystkich słuchaczy terenu "Bitwy Wyrskiej 2014". Zapewnienie obsługi technicznej podestu scenicznego o wym. 5x7 m w okolicach "Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939r. w Gostyni". Obsługa techniczna (w tym transport) sceny podczas Pikniku Fortecznego w ramach imprezy kulturalno-oświatowej "Bitwa Wyrska 2014".24.05.2014r.10.900,00 zł brutto
3124.03.2014r.Usługi Obrazowania Cyfrowego PAJORAMA Jerzy Pajor ul. Drzymały 6a 43-176 GostyńWykonanie i dostawa wirtualnego spaceru w ramach realizacji Projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 207-2013.do 15.09.2014r.1.400,00 zł brutto
3224.03.2014r.Usługi Obrazowania Cyfrowego PAJORAMA Jerzy Pajor ul. Drzymały 6a 43-176 GostyńWykonanie i dostawa wirtualnego spaceru w ramach realizacji Projektu "Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ulicy Puszkina 10A" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 207-2013.do 14.08.2014r.7.500,00 zł brutto
3326.03.2014r."Geomiar" Usługi geodezyjno-kartograficzne Pislula Włodzimierz ul. Lencewicza 8 43-100 TychyRozgraniczenie granicy działki.do 3 miesięcy od daty podpisania umowy2.275,50 zł brutto
3414.03.2014r.A-GEO Biuro Geodezji i Karografii mgr Anna Ruszczak ul. Skrzeka 2a/5 40-861 KatowiceWznowienie znaków granicznych działki położonych przy ulicy Dębowej.trzy miesiące2.000,00 zł brutto
35brak datyDom Dla Każdego Irena Głąb ul. Batalionów Chłopskich 45 43-512 KaniówWykonanie robót drogowych na ul. Akacjowej - bocznej w Gostyni.do 30.06.2014r.32.240,00 zł brutto
3631.03.2013r.PRONAD-Q PROJEKTY I NADZORY mgr inż. Jarosław Kubis ul. Powstańców Śląskich 77 43-211 CzarkówWykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Rybnicka.do 23.05.2014r.4.920,00 zł brutto
3712.02.2014r.PRONAD-Q PROJEKTY I NADZORY mgr inż. Jarosław Kubis ul. Powstańców Śląskich 77 43-211 Czarków Wykonanie aktualizacji projektu wykonawczego w części drogowej dla dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa szkoły podstawowej - rozbudowa o basem pływacki oraz budowa przedszkola" - wewnętrzna droga dojazdowa i wewnętrzny plac na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10.do 10.03.2014r.7.700,05 zł brutto
3814.04.2014r.Starostwo Powiatowe MikołówDotacja w kwocie 12.034,00 zł na dofinansowanie 0,35 etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego przez 12 miesięcy od stycznia 2014r.do 31.10.2014r.12.034,00 zł brutto
3909.04.2014r.Firma "Ergotop" Sp. z o.o. ul. Wałowa 46 57-220 ZiębiceDostawa 2 szt. zestawów interaktywnych w ramach projektu "Laboratorium przedsiębiorczości i technologii" realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.2 tygodnie od podpisania umowy15.400,00 zł brutto
4014.04.2014r.Starostwo Powiatowe MikołówPomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie zadania - zorganizowanie wyjazdu na "zieloną szkołę" uczniom z terenu Gminy Wyry.do 15.07.2014r.300,00 zł brutto
4117.04.2014r.osoba prywatnaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry nad rzeką Gostynką.od 30.04.2014r. do 23.04.2017r.wg umowy
4203.04.2014r.osoba prywatnaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry przy ulicy Mamzera.od 03.04.2014r. do 02.04.2017r.wg umowy
43anulowano
4413.05.2014r.TEL-BRUK Radosław Telenga ul. Czartoryskiego 13/57 42-202 CzęstochowaPrzebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.od 20.05.2014r. do 31.07.2014r.295.458,30 zł brutto
4513.05.2014r.Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Konsultingowych Eugeniusz Henć ul. Granitowa 24/18 41-600 ŚwiętochłowiceSprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.do 15.08.2014r.2.460,00 zł brutto
4621.05.2014r.osoba prywatnaDzierżawa działki w Gostyni przy ul. Wiśniowej.od 05.05.2014r. do 04.05.2017r.0,10 zł za 1m2 tj. 85,00 zł
4720.05.2014r.Spółka Wodna Wyry-Gostyń ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 WyryPomoc finansowa w formie dotacji przez Gminę Wyry przy ul. Macierzanki.10.000,00 zł brutto
4830.05.2014r.osoba prywatnaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry nad rzeką Gostynką.od 02.06.2014r. do 01.06.2017r.0,10 zł za 1m2 tj. 125,10 zł
4910.06.2014r.TRYGON S.C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 MikołówWydzielenie gruntu zajętego pod istniejąca drogę ul. Zwycięstwa i ul. Markiela.trzy miesiące1.722,00 zł brutto
5010.06.2014r.TRYGON S.C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 MikołówWydzielenie gruntu pod planowaną drogę - łącznik ul. Puszkina z ul. Tysiąclecia.trzy miesiące1.537,50 zł brutto
5110.06.2014r.TRYGON S.C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 MikołówWznowienie całości granic działki położonej w Wyrach - boczna ul. Pszczyńskiej.trzy miesiące2.460,00 zł brutto
5212.05.2014r."JURGESA" Jerzy Kutynia ul. Dylonga 2/8 41-605 ŚwiętochłowiceWykonanie dokumentacji projektowej zamiennej do Projektu Budowlanego Remontu ul. Tysiąclecia w Wyrach, pn.: "Projekt Budowlany zamienny Przebudowy ul. Tysiąclecia w Wyrach".do 15.07.2014r.27.675,00 zł brutto
5314.05.2014r.BPHU PROHAUS Tadeusz Łępski ul. 3- go Maja 1a 41-800 ZabrzeWymiana stolarki okiennej w budynku Biblioteki w Gostyni ul. Pszczyńska 372 i Przychodni Zdrowia w Gostyni ul. Rybnicka 2.od 19.05.2014r. do 30.06.2014r. 23.006,73 zł brutto
5430.05.2014r.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlwo-Usługowe "ROMEX" Roman Głuchowski ul. Świdnicka 37/55 40-711 KatowiceRemont kapitalny pokrycia dachu wraz z remontem elewacji na budynku komunalnym (użytkowym) w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58. od 09.06.2014r. do 18.08.2014r.73.393,89 zł brutto
5518.06.2014.rosoba prywatnaDofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest.nie dotyczy2.000,00 zł brutto
5625.06.2014r.Miasto Tychy Rozwiązanie porozumienia zawartego 19 kwietnia 2011r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej Miastu Tychy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Tychy, a będącego mieszkańcem Gminy Wyry.25.06.2014r.wg porozumienia
5723.06.2014r.Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Gen. Ziętka 2 43-180 OrzeszeOpracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wyry wraz ze stworzeniem bazy danych, przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników, opracowaniem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. do 31.03.2015r.52.450,00 zł brutto
5818.06.2014r.Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Plac Gwarków 1 KatowiceAktualizacja planu aglomeracji z uwzględnieniem zmian w prawie wodnym.do 04.07.2014r.12.000,00 zł netto
5923.06.2014r.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ul. Puławska 15 02-515 WarszawaZorganizowanie i obsługa emisji niepublicznej 3000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda na łączną kwotę 3.000.000 zł.do 27.12.2014r.12.000,00 zł
6030.05.2014r.Elektro-Serwis Czesław Kotusz ul. Kolejowa 59 KatowiceKonserwacja i serwis napędu Dorma ES90 -1 szt. Drzwi automatycznie przesuwne zabudowane w budynku Urzędu Gminy Wyry.od 01.06.2014r. do 31.05.2016r.300,00 zł netto
6130.05.2014r.REKORD SI spółka z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko BiałaUsługi w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania zainstalowanego w Urzędzie Gminy Wyry.od 01.06.2014r. do 31.05.2015r.wg umowe
6210.06.2014r.Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 WarszawaUtworzenie Podmiotowej Strony Biuletynu Informacji Publicznej wszystkich Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Wójta Gminy.24 miesiącewg umowe
6330.06.2014r.REKORD SI spółka z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko BiałaUsługi utrzymania na serwerze Urzędu Gminy Wyry oraz konserwacja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry.od 01.07.2014r. do 30.06.2015r.wg umowe
64brak datyKancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Patryk Rocznik ul. Musiała 5 43-190 MikołówSporządzenie 10 operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości celem naliczenia opłaty adiacenckiej - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.1 miesiąc3.000,00 zł brutto
6502.08.2014r.osoba prywatnaDzierżawa działki w Gostyni przy ul. Tyskiej.od 02.08.2014r. Do 01.08.2017r.wg umowy
6612.08.2014r.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MONTERIN" Władysław Korlacki ul. Uniwersytecka 4 40-007 KatowiceRozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76.do 31.03.2016r.1.359.032,51 zł brutto
6706.08.2014r.osoba prywatnaDzierżawa działki w Wyrach przy ul. Leszczynowej.od 06.05.2014r. Do 05.05.2017r.wg umowy
6812.08.2014r."Barbara" Sp. z o.o. ul. Żeleńskiego 2, 41-700 Ruda ŚląskaSprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76 wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie" oraz zobowiązuje się uczestniczyć w przeglądach pogwarancyjnych.do 30.04.2016r.19.680,00 zł brutto
6928.07.2014r.Przedsiębiostwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ROMEX" ul. Świdnicka 37/55 40-711 KatowiceRealizacja zadani pn.: "Remont elewacji budynku Urzędu Gminy w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 133".od 28.07.2014r. Do 29.08.2014r.brutto 16.000,00 zł
7025.08.2014r.Bank Spółdzielczy w Tychach ul. Damrota 41 43-100 TychyBankowa obsługa budżetu Gminy Wyry oraz podległych mu jednostek organizacyjnych: Zespół Szkół w Gostyni, Zespół Szkół w Wyrach, Gminne Przedszkole w Gostyni, Gminne Przedszkole w Wyrach, Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach.do 01.09.2014r. do 31.12.2014r.Wg umowy
7129.08.2014r."TRYGON" S. C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 MikołówWydzielenie gruntu pod planowaną drogę - łącznik ul. Puszkina z ul. Tysiąclecia.trzy miesiące2.214,00 zł brutto
7219.08.2014r. Przedsiębiorswo Usługowo-Handlowe "AUTO-TRASS" ul.Pstrowskiego 12 43-175 Łaziska GórnePrzewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkoły, w której realizują obowiązek szkolny.od 02.09.2014r. do 26.06.2015r.19.253,52 zł bruttto
7319.08.2014r. Przedsiębiorswo Usługowo-Handlowe "AUTO-TRASS" ul.Pstrowskiego 12 43-175 Łaziska GórnePrzewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkoły, w której realizują obowiązek szkolny.od 02.09.2014r. do 26.06.2015r.20.411,05 zł bruttto
7404.09.2014r.DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a 43-229 ĆwikliceWykonanie remontu nawierzchni ul. Tyskiej w Gostyni.od 08.09.2014r. do 30.09.2014r.116.305,11 zł brutto
7504.09.2014r.DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a 43-229 ĆwikliceWykonanie remontu nawierzchni ul. Wagonowej, Orzechowej oraz Zwycięstwa (boczna) w Wyrach.do 31.10.2014r.194.349,79 zł brutto
7610.09.2014r.Stanisaw Biliński "ARKADIUZ" Usługi i szkolenia ul. Mieszka I 7/2 47-100 StrzelcePrzeprowadzenia szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy realizujących zadania obronne.17.09.214r.500,00 zł brutto
7727.08.2014r.Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Witolda Pileckiego 65 02-781 WarszawaUsługa PayByNet polegająca na niezwłocznym przekazywaniu informacji przez KIR S.A. między bankiem płatnika a użytkownikiem o złożeniu przez płatnika nieodwołalnego zlecenia płatniczego na rzecz użytkownika.na czas nieokreślonywg umowy
7801.09.2014r.REK Tech Projekt Dariusz Kardasz ul. Narcyzów 10 43-190 MikołówŚwiadczenie usług informatycznych wg umowy.od 01.09.2014r. Do 30.11.2014r.5.796,38 zł brutto
7910.09.2014r.osoba prywatnaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującej obowiązek szkolny.od 01.09.2014r. do 26.06.2015r1.493,10 zł brutto
8010.09.2014r.osoba prywatnaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującej obowiązek szkolny.od 01.02.2014r. do 26.06.2015r965,79 zł brutto
8110.09.2014r.osoba prywatnaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującego obowiązek przedszkolny.od 01.09.2014r. do 31.08.2015r209,99 zł brutto
8210.09.2014r.osoba prywatnaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującego obowiązek przedszkolny.od 01.09.2014r. do 31.08.2015r3.696,33 zł brutto
8310.09.2014r.osoba prywatnaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującej obowiązek szkolny.od 01.09.2014r. do 26.06.2015r1.563,03 zł brutto
8410.09.2014r.osoba prywatnaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującej obowiązek szkolny.od 01.09.2014r. do 26.06.2015r3.689,28 zł brutto
8531.07.2014r.Usługi Remontowo-Budowlane i Antykorozja Leszek Wojtynek ul. Tysiąclecia 58a 43-175 WyryWykonanie odwodnienia i izolacji budynku mieszkalnego w Wyrach przy ul. Puszkina 19.od 31.07.2014r. do 25.08.2014r.19.996,80 zł brutto
8617.09.2014r.Przedsiębiorstwo Techniczne EKORA ul. Markiela 6 43-175 WyrySprawdzenie stanu urządzeń technicznych w kotłowniach wg wykazu z umowy.od 01.10.2014r. do 30.04.2015r.861,00 zł brutto
8717.09.2014r.Przedsiębiorstwo Techniczne EKORA ul. Markiela 6 43-175 WyryUsługi serwisowe oraz okresowe kontrole polegające na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych kotłowni wg wykazu z umowy.od 01.10.2014r. do 30.09.2015r.2.939,70 zł brutto
8823.09.2014r.Berger Bau Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11 43-175 Wyry"Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.do 15.12.2014r.1.979.623,61 zł brutto
8923.09.2014r.Bronisław Pieczul B.P. Nadzory ul. Miodowa 12 43-175 WyrySprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.do 15.12.2014r.6.150,00 zł brutto
9025.09.2014r.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Transoptiva" Krzysztof Piasecki ul. Dolina Jamny 12C 43-190 MikołówPrzewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkoły, w którym realizują obowiązek szkolny.od 29.09.2014r. do 26.06.2015r. 46.713,24 zł brutto
9122.09.2014r.Dragon Partners Spółka z o.o. ul. Łucka 7/9 00-842 WarszawaSporządzenie Raportu Podsumowującego Kadencję 2010-2014. do 20.10.2014r.14.500,00 zł brutto
9215.09.2014r.NBC CONSULTING Sp. z o.o. ul. Astr?w 10 Katowice Opracowanie dokumentu pod roboczą nazwą: "Program Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Wyry".do 31.10.2014r.15.000,00 zł brutto
9302.10.2014r.F.R.B. REMAR-BUD S. C. ul.Kopaniny 23d 43-175 WyryUdrożnienie i oczyszczenie rowu przy ul. Kasprowicza w Wyrach na długości 185 m.do 31.10.2014r.1295,00 zł brutto
9417.09.2014r.Przedsiębiorstwo Techniczne EKORA ul. Markiela 6 43-175 WyryPrzegląd techniczny kotłów gazowych zlokalizowanych w mieszkaniach lokatorskich według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.od 01.10.2014r. Do 30.111.2014r.2.600,00 zł brutto
9523.09.2014r.Autorska Pracownia Projektowa ANPOL mgr inz. Arch. Anna Poloczek ul. Filarowa 30 40-565 KatowiceAnaliza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy dokumentów: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry, miejscowego planu zagospodarowania miejscowości Gostyń, miejscowego planu zagospodarowania miejscowości Wyry w rejonie ul. Pszczyńskiej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry.1 miesiąc9.840,00 zł brutto
9624.09.2014r.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MONTERIN" Władysław Korlacki ul. Uniwersytecka 4 40-007 KatowicePrzebudowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76.do 30.12.214r.15.990,00 zł brutto
9715.10.2014r.PPUH "KAMIX" S.C. Usługi Geodezyjne ul. Nowary 1A 41-700 Ruda ŚląskaWydzielenie gruntu pod drogę Wyry, ul. Kopaniny.3 miesiące984,00 zł brutto
9829.11.2014r.Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Grzegorz Faron ul. Wiśniowa 10 43-190 MikołowPodział działek położonych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków zgodnie z użytkowaniem.cztery miesiące od podpisania umowy2.800,00 zł brutto
9929.10.2014r.Bank Spółdzielczy w Tychach ul. Damrota 41 43-100 TychyBankowa obsługa budżetu Gminy Wyry oraz podległych jej jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury.od 01.01.2015r. do 31.12.2018r.wg umowy
10031.10.2014r.Bańczyk Bogusław ul. Motyla 41 43-176 GostyńZimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowościach Gostyń i Wyry na przełomie 2014 oraz 2015 roku. Zadanie 2 - Obwód 2 miejscowość Gostyń.od 01.11.2014r. do 31.03.2015r.wg umowy
10129.10.2014r.INSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wiesława Szandrowska ul. Rolnicza 11 43-220 BojszowySporządzenie 26 operatów szacunkowych dla nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej celem naliczenia opłaty adiacenckiej. Na nieruchomościach zostały stworzone warunki do podłączenia kanalizacji sanitarnej oraz zostało wydane pozwolenie na użytkowanie.do 29.12.2014r.wg umowy
10204.11.2014r.osoba prywatnaDofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest.do 21 dni 760,00 zł brutto
10304.11.2014r.Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Grzegorz Faron ul. Wiśniowa 10 43-190 MikołowPodział nieruchomości położonej w Gostyni przy ul. Rybnickiej bocznej.2 miesiące od podpisania umowy2.000,00 zł brutto
10414.11.2014r.Berger Bau Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11 43-175 WyryWykonanie robót drogowych w rejonie przejazdu kolejowego PKP linia L169 km 5,397 - ul. Tysiąclecia w Wyrach.od 17.11.2014r. do 15.12.2014r.60.684,40 zł brutto
10514.11.2014r.Te&Ce Sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 Wyry Zimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowościach Wyry na przełomie 2014 oraz 2015 roku. Zadanie 1 - Obwód 1 miejscowość Wyry.od 14.11.2014r. do 31.03.2015r. wg umowy
10603.11.2014r.Silnet.pl ul. Pocztowa 5 Ruda ŚląskaWykonanie serwisu www pod adresem internetowym ekoportal.wyry.pl zgodnie z umową. od 27.02.2015r. do 31.12.2014r.13.499,25 zł brutto
10713.11.2014r.DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a 43-229 ĆwikliceWykonanie robót remontowych drogowych ul. Zwycięstwa, Wagonowej i Lawendowej w Wyrach.do 21.11.2014r.24.415,50 zł brutto
10820.10.2014r.TRYGON S.C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 MikołówWydzielenie gruntu zajętego pod istniejąca drogę publiczną ul. Wagonową w Wyrach.4 miesiące od podpisania umowy3.936,00 zł brutto
10925.11.2014r.Firma Super AV al. Jana Pawła II 32 43-100 TychyDostawa monitora interaktywnego w ramach projektu "Razem damy radę".brak10.730,00 zł brutto
11004.08.2014r.Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "GRAFION" ul. Skowronków 4 43-100 TychyWykonanie koncepcji przebudowy Gminnego Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a.do 06.10.2014r.17.589,00 zł brutto
11101.12.2014r.osoba prywatnaDofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest.21 dni od podpisania umowy800,00 zł brutto
11226.11.2014r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 GliwiceSprzedaż energii elektrycznej - oświetlenie uliczne. od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.82.153,90 zł brutto
11326.11.2014r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 GliwiceSprzedaż energii elektrycznej - oświetlenie obiektów (kategoria "pozostałe").od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.27.581,52 zł brutto
11409.12.2014r.Multidekor Sp. z o.o. Sp. K. ul. Noakowskiego 4 05-820 Piast?wDostawa 12 szt. Dekoracji latarniowych 100-031 o wymiarach 0,9 m x 1,55 m, wykonane w technologii LED z systemem montażu.do 12.12.2014r.7.782,96 zł brutto
11522.12.2014r.Przychodnia Weterynaryjna "OMNIWET" ul. Św. Wawrzyńca 12A 43-180 OrzeszeWyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wyry za pomocą specjalistycznego sprzętu. Sprzęt nie może stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia tych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia i przewóz do schroniska FAUNA w Rudzie Śląskiej od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wg umowy
11622.12.2014r.Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu Przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Wyry do schroniska, przeprowadzenia wymaganych szczepień w momencie ich przyjęcia oraz dalszego utrzymania poprzez zapewnienie wyżywienia, opieki weterynaryjnej 24h/dobę.od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.1.800,00 zł brutto ryczałt
11701.10.2014r.PANORAMA SILESIA Sp. z o.o. ul. Szpitalnej 3 41-250 CzeladźPrzygotowanie projektu oraz druk folderu "Projekty unijne realizowane w latach 2004-2014 na terenie Gminy Wyry".do 06.10.2014r.6.150,00 zł brutto
11816.12.2014r.Dragon Partners Spółka z o.o. ul. Łucka 7/9 00-842 WarszawaRaport podsumowujący kadencję 2010-2014 dla Gminy Wyry.do 30.12.2014r.738,00 zł brutto
11909.10.2014r.Technika IT S.A. ul. Toszecka 2 44-102 GliwiceAsysta techniczna.od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.2.695,00 zł brutto
12001.12.2014r.Miconet Sp. z o.o. ul. Bielska 49 43-190 MikołówUsługi dostępu do internetu. od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.wg umowy
12116.12.2014r.Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Banasik ul. Reymonta 22/1 40-029 KatowiceObsługa prawna Urzędu Gminy w Wyrach.od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.72.000,00 zł brutto rocznie
12219.12.2014r.WASKO S.A. ul. Gen. L. Berbeckiego 6 44-100 GliwiceLicencja na korzystanie z systemu obiegu dokumentów o nazwie "IntraDOK". Usługa opieki technicznej w zakresie eksploatacji sytemu "IntraDOK".od 09.01.2015r. do 31.12.2015r.wg umowy
12329.12.2014r."BŁYSK MED" Piotr Cichoń ul. Dąbrowszczaków 67 43-175 WyrySprzątanie pomieszczeń Urzędu Gminy w Wyrach oraz mycie okien.od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.2.800,00 zł brutto miesięcznie
12409.12.2014r.Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Stawki 2 00-940 WarszawaUsługi pocztowe zgodnie z treścią umowy.od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.wg umowy
12517.12.2015r. Firma Ergo Xxi w Marek Słota ul. Bolesława Śmiałego 35/6 43-200 PszczynaWykonywanie zadań służby bhp i ppoż przewidzianych w Kodeksie pracy, rozporządzeniach wykonawczych oraz innych ustawach mających zastosowanie dla pracowników Urzędu Gminy.od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.615,00 zł brutto
12630.12.2014r.TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14a 44-100 GliwiceŚwiadczenie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie polegającej na oświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Wyry.od 01.01.2015r. Do 31.12.2017r.1.104.931,00 zł brutto
12722.12.2014r.Agencja Reklamowo-Informatyczna Studio Graficzne Crimson Oak ul. Wr?bla 3F 43-175 WyryWykonanie i dostawa kalendarzy na 2015r. W ramach realizacji Projektu "Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach".do 23.01.2015r.3.911,40 zł brutto
SO.1431.20.2019 CRU 2014.xls

Dane zostały udostępnione na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie. Data pozyskania: 02.04.2019 r.