Dane za rok 2015

Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych przez Urząd Gminy Wyry

KOLEJNY NUMER UMOWYDATA ZAWARCIA UMOWYSTRONY UMOWYPRZEDMIOT UMOWYTERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWYWARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
105.01.2015r.Firma F-PRESS ul. Rynek 18 43-190 MikołówPublikacja 12 artykułów sponsorowanych (1 w każdym miesiącu) w lokalnym miesiącu "Nasza Gazeta" na powierzchni 1 strony A-3.od 05.01.2015r. do 31.12.2015r.11.808,00 zł brutto
202.02.2015r.Dom Kultury w GostyniDotacja w kwocie 80.000,00 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych zwanych dalej Zadaniem zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.31.01.2016r.80.000,00 zł
302.02.2015r.MODERAN Bartosz Antoszak ul. Pszczelarska 2A 46-053 Suchy BórWykonanie i montaż dwóch dwustronnych tablic pamiątkowych w ramach realizacji Projektu "Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.do 20.02.2015r.1.031,97 zł brutto
402.02.2015r.F-PRESS Beata Leśniewska ul. Rynek 18 43-190 MikołówPublikacja artykułów sponsorowanych w ramach realizacji Projektu "Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.do 13.02.2015r.1.353,00 zł brutto
506.02.2015r.Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:
ZISCO
Zakład Instalacji Sanitarnych
C.O. Franciszek Bandura
ul. Mickiewicza 75
43-250 Pawłowice
Partner konsorcjum:
ZISCO
Sp. z o. o.
Spółka komandytowa
ul. Mickiewicza 75
43-250 Pawłowice
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni - ul. Łuczników oraz w Wyrach - ul. Zawodzie i Magazynowa.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
do 19.06.2015r.1.402.081,08 zł brutto
606.02.2015r.Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum: ZRIB Sp. z o. o.
ul. Szkolna 6
34-312 Międzybrodzie Bialskie
Partner konsorcjum:
Zakład Robot
Inżynieryjno-Budowlanych
„ZRIB”
Zygmunt Seweryn
ul. Szkolna 6
34-312 Międzybrodzie Bialskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Tysiąclecia - Bojdoła - etap XII oraz w rejonie ul. Wagonowa - Rubinowa - etap XI.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
do 10.06.2015r.1.102.526,06 zł brutto
702.02.2015r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówZgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie publicznej edukacji profilaktycznej do społeczności lokalnej w zakresie uzależnień od alkoholu i innych uzależnień, oraz ponoszenie konsekwencji tych uzależnień przez rodziny w szczególności dzieci: XIX PONADREGIONALNE MIKOŁOWSKIE SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWE na temat: "JAK TO JEST Z UZALEŻNIENIAMI OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH? NOWE SPOJRZENIE. NAJNOWSZE. NAJNOWSZE TENDENCJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ. od 02.02.2015r. do 15.05.2015r.1.000,00 zł brutto
802.02.2015r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówZgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i radzenia sobie z rozmaitymi zagrożeniami i uzależnieniami wśród młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy poprzez kształtowanie postaw młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych: XVI REGIONALNA EDYCJA POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W MIKOŁOWIE. od 02.02.2015r. do 30.11.2015r.1.450,00 zł brutto
902.02.2015r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówZgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielenie pomocy osobom współuzależnionym, w tym wsparcie przed przemocą domową: ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNEJ, PSYCHOEDUKACYJNEJ, REHABILITACYJNEJ, PROZDROWOTNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, ORAZ UDZIELENIE POMOCY OSOBOM WSPÓŁUZALEŻNIONYM, W TYM RODZINOM, ORAZ WSPARCIE PRZED PRZEMOCĄ DOMOWĄ PRZEZ STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "POWRÓT" W MIKOŁOWIE. od 02.02.2015r. do 31.12.2015r.1.500,00 zł brutto
1002.02.2015r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówZgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Organizowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w dziedzinie przeciwdziałaniu niepożądanym dysfunkcjom społecznym dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej: ORGANIZOWANIE I REALIZACJA PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ ORAZ IMPREZ PROPAGUJĄCYCH ZDROWY STYL ŻYCIA I ALTERNATYWNE SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W DZIEDZINIE PRZECIWDZIAŁANIA NIEPOŻĄDANYM ZJAWISKOM DYSFUNKCJI SPOŁECZNEJ PRZEZ MIKOŁOWSKI POWIATOWY KLUB MŁODZIEŻY PRZY STOWARZYSZENIU K.A. "POWRÓT" W MIKOŁOWIE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I POZASZKOLNEJ. od 02.02.2015r. do 31.12.2015r.1.000,00 zł brutto
1102.02.2015r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówZgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie pomocy psychospołecznej dla osób zagrożonych narkomanią oraz uzależnionym od innych środków psychoaktywnych oraz osób doznających przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc domową". od 02.02.2015r. do 31.12.2015r.1.500,00 zł brutto
1209.02.2015r.INSBUD Przedsiębiorswo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wisaława Szandrowska ul. Rolnicza 11 43-220 BojszowySporządzenie 12 operatów majątkowych dla nieruchomości.1 miesiąc4.870,80 zł brutto
1309.02.2015r.TRYGON S. C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 MikołówWydzielenie gruntu zajętego pod istniejącą drogę publiczną ul. Wagonowa w Wyrach.4 miesiące7.626,00 zł brutto
1402.02.2015r.Deloitte Legal Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. Kapitałowa Al. Jana Pawła II 19 00-854 WarszawaUsługa prawnicza polegająca na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług VAT oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego związanego z powyższymi postępowaniami. Szczegółowy wykaz spraw, w którym Wykonawca ma świadczyć usługi określone w zadaniu poprzedzającym zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy.do 31.12.2016r.wg umowy
1516.02.2015r. SFERA TV Sp. z o.o. ul. Piotra Niedurnego 69 41-709 Ruda ŚląskaRealizacja materiałów dziennikarskich.do 31.12.2015r.5.842,50 zł brutto
1624.02.2015r."BARBARA" Sp. z o.o. ul. Żeleńskiego 2 41-700 Ruda ŚląskaSprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Tysiąclecia - Bojdoła - etap XII Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Wagonowa - Rubinowa- etap XI. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.do 30.06.2015r.17.220,00 zł brutto
1724.02.2015r."BARBARA" Sp. z o.o. ul. Żeleńskiego 2 41-700 Ruda ŚląskaSprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni – ul. Łuczników oraz w Wyrach – ul. Zawodzie i Magazynowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
do 30.06.2015r.18.450,00 zł brutto
1806.03.2015r.P.P.U.H. "KAMIX" S. C. Usługi Geodezyjne ul. Nowary 1A 41-710 Ruda ŚląskaWydzielenie gruntu pod drogę 1KDD z nieruchomości jednostka ewidencyjna: Wyry, położenie: ul. Rybnicka boczna, obręb: Gostyń.4 miesiące4.428,00 zł brutto
1920.02.2015r.Grupa PRC Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3 41-250 CzeladźŚwiadczenie przez GPRC usług Public Relations oraz doradztwa i konsultingu.od 02.03.2015r. do 30.04.2015r.3.200,00 zł brutto miesięcznie
2017.03.2015r.INSBUD Przedsiębiorswo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wisaława Szandrowska Sporządzenie 15 operatów szacunkowych (w 1 egz.) dla nieruchomości wg wykazu w umowie. Operaty mają stanowić podstawę do ustalenia kwoty wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej celem naliczania opłaty adiacenckiej.1 miesiąc6.088,50 zł brutto
2109.03.2015r.Trans Audio Kamil Tajstra ul. Wyszyńskiego 16A 43-173 Łaziska Górne1. Wykonanie nagłośnienia placu bitwy w sposób gwarantujący dobrą słyszalność dla wszystkich słuchaczy terenu. 2. Zapewnienie obsługi technicznej podestu scenicznego o wym. 4x10 m w okolicach "Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939r. W Gostyni". 3. Obsługa techniczna (w tym transport) sceny podczas Pikniku Fortecznego w ramach imprezy kulturalno-oświatowej "Bitwa Wyrska 2015".23.05.2015r.10.947,00 zł brutto
2209.03.2015r.AGENCJA OCHRONY FOX ul. Bytomska 171 41-940 Piekary ŚląskieStała i bezpośrednia ochrona oraz fizyczne zabezpieczenie porządku oraz bezpieczeństwa a także mienia Zamawiającego podczas imprezy "Bitwa Wyrska 2015r." w dniu 23.05.2015r.23.05.2015r.4.920,00 zł brutto
2307.04.2015r.Firma Wielobranżowa "MURIK" Adam Muras ul. Goździków 5 43-170 Łaziska GórnePrzebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Rybnicka S5314.do 29.05.2015r.17.487,09 zł brutto
2407.04.2015r.MAD Adam Janik ul. Damrota 84 43-100 TychyObsługa gastronomiczna dla uczestników, gości oraz organizatorów "Bitwy Wyrskiej" w dniu 23.05.2015r.23.05.2015r.9.180,00 zł brutto
2508.04.2015r.Andrzej Nowaczek ul. Różana 56 LubańPirotechniczne efekty specjalne podczas rekonstrukcji "Bitwy Wyrskiej 2015".23.05.2015r.4.500,00 zł brutto
2602.04.2015r.Miasto MikołówPrzekazanie przez Gminę Wyry na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry Nr V/39/2015 z dnia 26.03.2015r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mikołów na dofinansowanie zadania - zorganizowania wyjazdu na "zieloną szkołę" uczennicy z terenu Gminy Wyry.do 14.07.2015r.1.500,00 zł brutto
2715.04.2015r.Telekomfort Domin Spółka Jawna ul. Gliwicka 1b PaniówkiUruchomienie Rozszerzonego Systemu Pomocy (RSP).od 01.05.2015r. do 30.04.2015r.wg umowy
2802.04.2015r.Powiat MikołowskiPrzekazanie przez Gminę Wyry na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry Nr V/40/2015 z dnia 26.03.2015r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie zadania - zorganizowania wyjazdu na "zieloną szkołę" uczniowi z terenu Gminy Wyry .do 15.07.2015r.150,00 zł brutto
2927.04.2015r.INSBUD Przedsiębiorswo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wisaława Szandrowska Sporządzenie 30 operatów szacunkowych, które będą stanowić podstawę do ustalenia kwoty wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej celem naliczenia opłaty adiacenckiej. Na nieruchomościach zostały stworzone warunki do podłączenia kanalizacji sanitarnej oraz zostało wydane pozwolenie na użytkowanie.do 30.06.2015r.12.177,00 zł brutto
3028.04.2015r.Starostwo Powiatowe MikołówUdzielenie pomocy finansowe w formie dotacji z przeznaczeniem na finansowanie 0,35 etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego przez 12 miesięcy od stycznia 2015r.12 miesięcy12.636,00 zł brutto
3127.04.2015r.NC CONSULTING Sp. z o.o. ul. Astrów 10 KatowiceOpracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z koncepcją techniczną zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Gminy Wyry celem złożenia projektu w ramach naboru wniosków planowanego z Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.do 29.05.2014r.23.370,00 zł brutto
3230.04.2015r.Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju ul. Wyszyńskiego 8 43-173 Łaziska Górne Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin: pozyskiwanie i dystrybucja żywności przekazywanej nieodpłatnie osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, min. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących, zgodnie z wytycznymi określonymi w programie; dodatkowo w razie możliwości pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 02.04.2015r. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 cyt. wyżej ustawy.od 01.05.2015r. do 31.12.2015r.3.000,00 zł brutto
3306.05.2015r.MODERN GLASS Fityka Sylwia ul. Brzeźna 23 43-176 GostyńWykonanie drobnych napraw, czyszczenia oraz malowania pokrycia dachowego o powierzchni 339m2 na budynku OSP w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 296.od 06.05.2015r. do 30.05.2105r.11.000,00 zł brutto
3427.04.2015r.Spółka Wodna Wyry - Gostyń ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 Wyryudzielenie pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Wyry, w trybie uchwały Nr IV/38/2011 Wójta Gminy Wyry z dnia 24 lutego 2011r. W sprawie: finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy Wyry podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania na bezpośrednie sfinansowanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Wyry tj. udrożnienie i oczyszczenie następujący odcinków rowów: rowu w Gostyni przy ul. Rybnickiej 287 (długość ok. 150 m), rowu "Potok Żwakowski" w Wyrach (długość ok. 1000 m), rowu od ul. Tęczowej w Gostyni do rowu "W" (długość ok. 310 m).do 18.05.2015r.5.000,00 zł
3529.04.2015r.TRYGON S. C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18Wydzielenie gruntu zajętego pod planowaną drogę publiczną 3KDD1/2 (łącznik ul. Aleksandra Puszkina - ul. Tysiąclecia) w Wyrach. trzy miesiące984,00 zł brutto
36brak datyosoba prywatnaUmowa dzierżawy.od 10.05.2015r. do 09.07.2015r.60,89 zł brutto
3702.03.2015r.osoba prywatnaUmowa dzierżawy.od 20.02.2015r. do 19.02.2018r.128.69
3819.05.2015r.DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a 43-229 ĆwikliceWykonanie robót remontowych drogowych w ul. Słonecznej (bocznej) i Porzeczkowej w Wyrach oraz ul. Rybnickiej (bocznej) i ul. Tyskiej w Gostyni.do 17.07.2015r.24.631,98 zł brutto
3919.05.2015r.Firma BEN DEVELOP ul. Runowa 21 43-100 TychyZakup urządzenia wielofunkcyjnego Develop ineo-224 e.do 29.05.2015r.12.915,00 zł brutto
4028.05.2015r.P.P.U.H. "LIBUD" S.C. Liberda Adam, Liberda Olga ul. Sucha 48A 41-200 SosnowiecRemont ul. Wagonowej bocznej w Wyrach w km 0+001-0+220.od 01.09.2015r. do 30.09.2015r.206.081,20 zł brutto
4118.05.2015r.Grupa PRC Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3 41-250 Czeladź1. Przygotowanie informacji prasowej o Bitwie Wyrskiej - Bój o Gostyń 2015 oraz rozesłanie jej do mediów. 2. Organizacja Biura Prasowego na terenie imprezy. 3. Oddelegowanie 3 pracowników imprezy. 4. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz przekazanie praw autorskich do wykonania zdjęć. 5. Przygotowanie relacji z imprezy rozesłanie jej do mediów.do 21.05.2015r.4.400,00 zł brutto
4201.06.2015r.Grzegorz Pakura Usługi Muzyczne ul. Ruchu Oporu 15/10 44-335 Jastrzębie ZdrójWykonanie programu artystycznego podczas Festynu z okazji Jubileuszu 85 lecia Klubu Sportowego Fortuna Wyry w dniu 13.06.2015r.13.06.2015r.5.000,00 zł brutto
4307.04.2015r.Centrum Inwestycji Budowlanych CENTRBUD ul. Śląska 69b 44-370 PszówWykonanie projektu budowlano-wykonawczego zamiennego przebudowy instalacji gazowej w budynku OSP w Wyrach.do 15.05.2015r.2.000,00 zł brutto
4410.06.2015r.KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 63 43-190 MikołówKonserwacja i naprawa urządzeń elektronicznych zainstalowanych w budynku Urzędu Gminy wraz z garażem w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 133 oraz budynku pawilonu handlowego przy ul. Dąbrowszczaków 58, gdzie znajduje się Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Przeglądy urządzeń będą wykonywane z częstotliwością co pół roku.od 10.06.2015r. do 09.06.2017r.360,00 zł netto koszt jednorazowej konserwacji
4519.06.2015r.DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a 43-229 ĆwikliceMałopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg oraz remonty cząstkowe na terenie Gminy Wyry.do 17.07.2015r.55.198,22 zł brutto
4626.06.2015r.Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:
Master Odpady i Energia
Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11
43-100 Tychy
Partner konsorcjum:
Tonsmeier Południe
Sp. z o. o.
ul. Kokotek 33
41-700 Ruda Śląska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wyry.do 01.07.2015r. do 30.06.2016r.2.283.692,40 zł brutto
4701.06.2015r.REKORD SI Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko BiałaUsługi w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania zainstalowanego u Urzędzie Gminy Wyry.od 01.06.2015r. do 31.05.2016r.wg umowy
4815.06.2015r.REKORD SI Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko BiałaUtrzymanie serwisu BIP na serwerze wykonawcy i zamawiającego oraz zapewnienie ciągłości jego funkcjonowania. Dostarczanie nowych wersji programu BIP@RATUSZ oraz inne usługi wg umowy.od 01.07.2015r. do 30.06.2016r.wg umowy
4908.06.2015r.Malarstwo - Tapeciastwo Usługi Ogólnobudowlane Józef Janosz ul. Szewczyka 38 43-215 StudzinniceWykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy kaplicy Matki Boskiej w Wyrach na skrzyżowaniu ul. Dąbrowszczaków i Pszczyńskiej.od 09.06.2015r. do 20.08.2015r.9.840,00 zł brutto
5001.07.2015r.DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a 43-229 ĆwikliceWykonanie nawierzchni drogi na ul. Sosnowej w Gostyni.do 24.07.2015r.19.600,00 zł brutto
5102.07.2015r.osoba prywatnaUmowa dzierżawy.od 10.07.2015r. do 09.10.2015r. 60,89 zł brutto
5209.07.2015r.osoba prywatnaDofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest.do 21 dni2.000,00 zł brutto
5315.07.2015r.Usługi geodezyjne i kartograficzne Jan Faron ul. Wiśniowa 10 43-190 MikołówRozgraniczenie granicy działki.3 miesiące1.845,00 zł brutto
5401.07.2015r.ALARMOWANIE.PL Marek Maciejewski ul. Elbląska 14a 14-200 IławaUsługi alarmowania członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach polegającej na równoczesnym dzwonieniu na telefony komórkowe wszystkich zgłoszonych poprzez panel www członków OSP. Usługa świadczona przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.od 15.07.2015r. do 14.07.2018r.20,00 zł bruto za 1 miesiąc
5501.07.2015r.ALARMOWANIE.PL Marek Maciejewski ul. Elbląska 14a 14-200 IławaDzierżawa terminala GSM T-1 na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach. od 15.07.2015r. do 14.07.2018r.20,00 zł bruto za 1 miesiąc
56brak datyosoba prywatnaDzierżawa terenu.od 18.07.2015r. do 17.07.2018r.400.18
5723.07.2015r.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MONTERIN" Władysław Korlacki ul. Uniwersytecka 4 40-007 KatowicePrzebudowa stropu w sali konsumpcyjnej Baru JP w budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76.
od 23.07.2015r. do 10.08.2015r.52.289,55 zł
5824.07.2015r."BARBARA" Sp. z o.o. ul. Żeleńskiego 2 41-700 Ruda ŚląskaSprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa stropu nad salą konsumocyjna Baru JP w Budynku OSP Wyry".od 24.07.2015r. do 10.08.2015r. 1230
5931.07.2015r. Aseco Group Sp. z o.o. ul. Sienna 86/59 00-815 Warszawa1. Wykonanie prac analitycznych. 2. Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji przez Gminę Wyry. umowa obowiązuje na okres jej wykonania tj. do zakończenia procesu emisji obligacji przez Gminę12.300,00 zł brutto za wykonanie prac nr 1. 12.700,00 zł brutto za wykonanie prac nr 2.
6003.08.2015r.Aseco Group Sp. z o.o. ul. Sienna 86/59 00-815 Warszawa1. Usługi doradztwa finansowego w zakresie finansowo-ekonomicznym w tym przygotowanie strategii i planów długoterminowych oraz koordynowanie przygotownych procesów na bieząco pod kątem ryzyka finansowego jak i analizowanie potencjalnych możliwości pozyskania finansowania zewnętrzengo.od 01.08.2015r. do 31.01.2016r.1.990,00 zł brutto miesięcznie
6114.08.2015r.Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysła Gierlotka ul. Goździków 6 43-190 MikołówPrzewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkoły.od 02.09.2015r. do 24.06.2016r.21.515,81 zł brutto
6214.08.2015r.Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysła Gierlotka ul. Goździków 6 43-190 MikołówPrzewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkoły.od 02.09.2015r. do 24.06.2016r.17.709,20 zł brutto
6310.08.2015r.BEN Zbigniew Dziczkowski ul. Runowa 21 43-100 TychyKompleksowa obsługa serwisowa urządzeń kopiujących będących własnością Urzędu Gminy Wyry.od 10.08.2015r. do 10.08.2017r.wg umowy
6402.09.2015r.Powiat MikołowskiPrzekazanie przez Gminę Wyry na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry Nr IX/89/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie zadania.do 15.12.2015r.2.000,00 zł brutto
6504.09.2015r.osoba prywatnaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia.od 02.09.2015r. do 24.06.2016r.641,41 zł brutto
6604.09.2015r.osoba prywatnaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia.od 02.09.2015r. do 24.06.2016r.261,00 zł brutto
6704.09.2015r.osoba prywatnaZwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia.od 01.09.2015r. do 24.06.2016r.233,12 zł brutto
6804.09.2015r.osoba prywatnaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia.od 01.09.2015r. do 24.06.2016r.3.235,48 zł brutto
6904.09.2015r.osoba prywatnaZwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia.od 01.09.2015r. do 24.06.2016r.1.139,12 zł brutto
7004.09.2015r.osoba prywatnaZwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia.od 01.09.2015r. do 24.06.2016r.262,10 zł brutto
7128.07.2015r.Jerzy Kutynia "JUGRES" ul. Dylonga 2/8 41-605 Świętochłowice Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (modernizacje) ul. Słonecznej w Wyrach.do 18.09.2015r.28.000,00 zł brutto
7211.09.2015r.Zakład Usługowy Grażyna Bernat "CHABER" ul. Legionów 149a 41-250 CzeladźWykonanie robót remontowo-drogowych przy ul. Wagonowej (bocznej) w Wyrach.do 15.10.2015r.15.055,20 zł brutto
7314.09.2015r.Sławoimr Biliński "ARKADIUZ" Usługi Szkoleniowe ul. Mieska I 7/2 47-100 Strzelce OpolskieSzkolenie obronne dla kadry kierowniczej Urzędu Gminy Wyry.30.09.2015r.500,00 zł brutto
7404.09.2015r.Spółka Wodna Wyry - Gostyń ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 WyryUdzielenie pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Wyry, w trybie uchwały Nr IV/38/2011 Wójta Gminy Wyry z dnia 24 lutego 2011r. W sprawie: finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy Wyry podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania" na bezpośrednie sfinansowanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Wyry tj. udrożnienie i oczyszczenie następujących odcinków rowów: a) rowu w Gostyni przy ul. Akacjowej (długość ok. 150 m), b) rowu w Gostyni przy ul. Rybnickiej 201 (długość ok. 115 m), c) rowu w Gostyni przy ul. Rybnickiej 287 (długość ok. 170 m) d) rowu w Gostyni przy ul. Miarowej (długość ok. 300 m), e) rowu w Gostyni przy ul. Rybnickiej 294 - dopływ do stawu Barć (długość ok. 80 m).do 25.09.2015r.5.000,00 zł brutto
7517.09.2015r.osoba prywatnaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia.od 01.09.2015r. do 31.08.2016r.163,20 zł brutto
7610.02.2015r.REK Tech Projekt Dariusz Kardasz ul. Narcyzów 10 43-190 MikołówŚwiadczenie usług informatycznych na rzecz Urzędu Gminy Wyry zgodnie z umową.od 10.02.2105r. do 30.04.2015r.4.686,30 zł brutto
7704.05.2015r.REK Tech Projekt Dariusz Kardasz ul. Narcyzów 10 43-190 MikołówŚwiadczenie usług informatycznych na rzecz Urzędu Gminy Wyry zgodnie z umową.od 04.05.2015r. do 31.07.2015r.5.276,70 zł brutto
7805.10.2015r.Silnet.pl ul. Pocztowa 5 Ruda ŚląskaAktualizacja serwisu www pod adresem internetowym wyry.pl.do 04.12.2015r.21.143,70 zł brutto
7928.09.2015r.Przedsiębiorstwo Techniczne "EKORA" ul. Markiela 6 43-175 Wyry Świadczenie usług serwisowych polegających na utrzymaniu kotłów w należytej sprawności technicznej.od 01.10.2015r. do 30.04.2016r. 140,00 zł netto miesięcznie za jedną kotłownię
8028.09.2015r.Przedsiębiorstwo Techniczne "EKORA" ul. Markiela 6 43-175 Wyry Świadczenie usługi polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów oraz instalacji gazowych kotłowni.od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. 2.939,70 zł brutto
8128.09.2015r.Przedsiębiorstwo Techniczne "EKORA" ul. Markiela 6 43-175 Wyry Przegląd techniczny kotłów gazowych zlokalizowanych w mieszkaniach lokatorskich, próby szczelności oraz usunięcie ewentualnych usterek instalacji gazowych według wykazu stanowiącego załącznik do umowy.od 01.10.2015r. do 30.11.2015r. 4.350,30 zł brutto
8220.10.2015r.osoba prywatnaZwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia.od 19.10.2015r. do 31.08.2016r.1.286,22 zł brutto
8326.10.2015r.INSBUD Przedsiębiorswo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wisaława Szandrowska Sporządzenie 21 operatów szacunkowych (w 1 egz.) dla nieruchomości wg wykazu w umowie. Operaty mają stanowić podstawę do ustalenia kwoty wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej celem naliczania opłaty adiacenckiej. Na podanych nieruchomościach zostały stworzone warunki do podłączenia kanalizacji sanitarnej oraz zostało wydane pozwolenie na użytkowanie.do 10.12.2015r.8.523,90 zł brutto
8426.10.2015r.Usługi geodezyjne i kartograficzne Jan Faron ul. Wiśniowa 10 43-190 MikołówWznowienie granic nieruchomości położonych w Gostyni przy ul. Dębowej.2 miesiące4.500,00 zł brutto
8526.10.2015r.Usługi geodezyjne i kartograficzne Jan Faron ul. Wiśniowa 10 43-190 MikołówWznowienie granic wszystkich nieruchomości położonych w Wyrach przy ul. Leszczynowej.2 miesiące3.000,00 zł brutto
8628.10.2015r.Przedsiębiorstwo Usługowe "GEODOM" ul. A. Mickiewicza 10/4 43-170 Łaziska GórnePodział nieruchomości celem wydzielenia gruntu pod drogą publiczną powiatową - ul. Magazynową, infrastrukturę kolejową oraz drogą wewnętrzną ul. Magazynową.2 miesiące2.460,00 zł brutto
87brak datyUsługi geodezyjne Jacenty Młynek ul. Ustronna 14/30 43-100 TychyInwentaryzacja odcinka kanalizacji deszczowej położonej w Wyrach przy ul. Zwycięstwa, zgodnie z załącznikiem graficznym wraz z wniesieniem na mapę zasadniczą w Państwowych Zasobach Geodezyjnych i Kartograficznych w Starostwie Powiatowym w Mikołowie.do 4 miesięcy1.845,00 zł brutto
88brak datyosoba prywatnaUmowa dzierżawy.brak 30.57
896.11.2015r.Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Krzysztof Rzymek ul. Grunwaldzka 9 43-186 OrzeszeZimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowościach Gostyń i Wyry na przełomie 2015 oraz 2016 roku - na Zadanie nr 1 - Obwód 1 Wyry.od 06.11.2015r. do 15.04.2016r.wg umowy
9010.11.2015r.ZRB OSSY Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Wyzwolenia 23 42-624 OssyZimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowościach Gostyń i Wyry na przełomie 2015 oraz 2016 roku - na Zadanie nr 2 - Obwód 2 Gostyń.od 10.11.2015r. do 15.04.2016r.wg umowy
9103.11.2015r.Inoxtrading Grzegorz Litwiński Al. Armii Krajowej 45 50-541 WrocławZakup pompy z silnikiem zatapialnym do tłoczenia ścieków surowych.do 20.11.2015r.13.392,86 zł brutto
9205.11.2015r.Dom Dla Każdego Irena Głąb ul. Batalionów Chłopskich 45 43-512 KaniówWykonanie robót drogowych na ul. Akacjowej w Gostyni.do 15.12.2015r.23.300,00 zł brutto
9310.11.2015r.osoba prywatnaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia.od 06.11.2015r. do 31.08.2016r.1.521,45 zł brutto
9402.11.2015r."VOLVOX Consulting" ul. Szczyrkowska 8 43-360 Bystra Bartłomiej Czauderna ul. Stojałowskiego 56 Bielsko-BiałaPełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Wyry.od 01.11.2015r. do 31.12.2015r.1.700,00 zł brutto miesięcznie
9523.11.2015r.F.H.U. KOZERA Michał Kozera ul. Lipowa 7A 41-407 ImielinWykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę dziewięciu przyłączy do nieruchomości na terenie Gminy Wyry.do 07.12.2015r.81.000,00 zł brutto
9624.11.2015r.Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "UTEX" Sp. z o.o. ul. Strzeleckiego 27 44-105 Gliwice1. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a wraz z termomodernizacją budynku i zagospodarowaniem terenu, oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę, pełnienie asysty technicznej przy przetargu na wybór wykonawcy, a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. 2. Sporządzenia inwentaryzacji budowlanej dla budynku komunalnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370.do 15.04.2016r.93.357,00 zł brutto
9710.11.2015r.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ul. Puławska 15 02-515 WarszawaZorganizowanie i obsługa emisji niepublicznej 5.400 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 5.400.000 zł.do 31.12.2016r.10.800,00 zł prowizja
9824.11.2015r.HORPOL S.A. ul. Nowa 23 05-500 Stara Iwniczna Agregat prądotwórczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni.do 15.12.2015r.8.750,00 zł brutto
9914.12.2015r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 GliwiceSprzedaż energii elektrycznej - oświetlenie uliczne. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.75.646,61 zł brutto
10014.12.2015r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 GliwiceSprzedaż energii elektrycznej - oświetlenie obiektów (kategoria "pozostałe").od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.24.990,00 zł brutto
10121.12.2015r."EURODROGA" Aleja Majowa 14/59 44-100 GliwiceWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Dąbrowszczaków (boczna) w Wyrach.do 31.05.2016r.32.551,00 zł brutto za projekt 520,00 zł brutto za asyste techniczną 1.000,00 zł brutto za nadzór autorski
10225.11.2015r.WASCO S.A. ul. Gen. L Berbeckiego 6 44-100 Gliwice1. Sprzedaż licencji terminowej na korzystanie z systemu obiegu dokumentów o nazwie "IntraDOK". 2. Usługi opieki technicznej w zakresie eksploatacji systemu INTRADOK.do 31.12.2016r.wg umowy
10302.12.2015r.TECHNIKA IT. S.A. ul. Toszecka 2 44-102 GliwiceUmowa o asystę techniczną oprogramowania komputerowego wspierającego prowadzenie gminnego rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.5.390,00 zł netto
10403.12.2015r.P.P.H.U. PLUS/Minus ul. Główna 135 BełkUsługa serwisowa w zakresie utrzymania w sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych zgodnych z załącznikiem do umowy, poprzez regularne dokonywanie czynności serwisowych.od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.wg umowy
10509.12.2015r.Silnet.pl ul. Pocztowa 5 Ruda ŚląskaUsługi aktualizacji i rozbudowy dwóch serwisów zamieszczonych pod adresami internetowymi www.wyry.pl oraz www.ekoportal.wyry.pl.od 02.01.2016r. Do 01.01.2017r.250,00 zł netto miesięcznie
10616.12.2015r.Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Banasik ul. Reymonta 22/1 40-029 KatowiceObsługa prawna Urzędu Gminy w Wyrach.od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.6.200,00 zł brutto miesięcznie
10716.12.2015r."BŁYSK MED" Piotr Cichoń ul. Dąbrowszczaków 67 43-175 WyryUsługi polegające na sprzątaniu pomieszczeń oraz myciu okien w budynku Urzędu Gminy oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i stanowisko planowania przestrzennego w Pawilonie Handlowym, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.2.800,00 zł brutto miesięcznie
10829.12.2015r.REK Tech Projekt Dariusz Kardasz ul. Narcyzów 10 43-190 MikołówŚwiadczenie usług informatycznych: 1. nadzorowanie i administrowanie systemem GIS. 2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem aplikacji do obsługi systemu Rejestru Systemów Państwowych Źródło. 3. Nadzór nad stworzeniem nowego portalu internetowego gminy. 4. Uruchomienie punktu wydawania profilu zaufanego. 5. Bieżąca pomoc w obsłudze systemów informatycznych.od 08.01.2016r. do 26.04.2016r.6.494,40 zł brutto
10931.12.2015r.PROFESSIONAL MARTA KLUŹWIAK ul. Bursztynowa 74 lok. 1 42-202 CzęstochowaWykonywanie zadań służby bhp i ppoż w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy, rozporządzeniach wykonawczych oraz innych ustawach mających zastosowanie dla pracowników Urzędu Gminy.od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.5.904,00 zł brutto
11021.12.2015r.Krzysztof Radomski Zakład Usługowy "TRYGON" ul. K. Miarki 18 43-190 MikołówPodział nieruchomości celem wydzielenia gruntu pod przepompownię oraz drogę do przepompowni.4 miesiące1.906,50 zł brutto
11131.12.2015r.Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu Przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Wyry do schroniska, przeprowadzenia wymaganych szczepień w momencie ich przyjęcia oraz dalszego utrzymania poprzez zapewnienie wyżywienia, opieki weterynaryjnej, itp. 24h/dobę.od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.2.400,00 zł brutto ryczałt
CENTRALNY REJESTR UMÓW 2015.xlsx

Dane zostały udostępnione na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie. Data pozyskania: 19.03.2019 r.