Dane za rok 2020

Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych przez Urząd Gminy Wyry

KOLEJNY NUMER UMOWYDATA ZAWARCIA UMOWYSTRONY UMOWYPRZEDMIOT UMOWYTERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWYWARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
102.01.2020r.Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" Społeczne Schronisko dla Zwierząt
im. Św. Franciszka z Asyżu ul. Bujoczka 41-700 Ruda Śląska.
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wyyr za pomocą specjalistycznego sprzętu. Sprzęt nie może stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowie tych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 2 Przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Wyry do schroniska, przeprowadzenie wymaganych szczepień w momencie ich przyjęcia oraz dalszego utrzymania poprzez zapewnienie wyżywienia, opieki weterynaryjnej, itp. 24h/dobę. 3. Zabieraniu do badania zwierzęcia (lub jego odpowiedniej próbtki) podejrzanego o chorobę zakaźną oraz badaniu zwierząt biorących udział w wypadkach, kolizjach drogowych lub innych zdarzeniach i postępowanie w zależności od rokowania i wskazań medycznych. 4. Przekazywaniu zwłok zwierząt poddanych eutanazji do utylizacji. 5. Znajdowaniu (o ile będzie tylko taka możliwość) odłowionym zwierzętom z terenu Gminy Wyry Rodzin Zastępczych. 6. Wykonywaniu kastracji lub sterylizacji bezdomnych zwierząt.od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wg umowy
202.01.2020r."Leśne pogotowie" Jacek Wąsikowski ul. Kościuszki 70 43-190 Mikołów1. Transport rannych lub potrzebujących opieki zwierząt z terenu Gminy Wyry do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. 2. Przyjmowanie do Leśnego Pogotowia w Mikołowie dzikich krajowych, egzotycznych oraz udomowionych rannych zwierząt z terenu Gminy Wyry, z wyłączeniem zwierzyny łownej, która uległa zdarzeniom drogowym na drogach powiatowych.od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.wg umowy
302.01.2020r.Przedsiębiorstwo Usługowe BEST PARTNER Andrzej Giera ul. Powstańców 20/8 Chorzów1. Całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o konieczności zebrania zwłok zwierząt padłych z terenu Gminy Wyry. 2. Zebranie padliny zgodnie z przepisami, niezwłocznie po telefonicznym zgłoszeniu, jednak nie później niż do 3 dni po przyjęciu zgłoszenia. 3. Uprzątnięciu i dezynfekcji miejsca zdarzenia. 4. Transport padłych zwierząt i i ch szczątek do zakładu utylizacji odpadów. 5. Utylizację powyższych odpadów w zakładzie posiadającym zezwolenie na odbiór i unieszkodliwenie odpadów. 6. Zachowanie należytej staranności oraz stosowania obowiązujacych przepisów przy wykonywaniu prac. 7. Zachowanie przepisów BHP, zasad sanitarnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykonywaniu prac na jezdni i poboczu drogi.od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.400,00 zł brutto miesiecznie
402.01.2020r.WEB SOLUTION Dariusz Szulik ul. Graniczna 7 44-240 ŻoryUsługa Eco Harmonogram polegajaca na oddaniu Zamawiajacemu do korzystania z następujących narzędzi: a) Panel Klienta - konto w systemie informatycznym umożliwiające zarządzanie usługą Eco Harmonogram. B) Dodatek HTML - biblioteka EcoHarmonogram. C) Aplikajca moblina - aplikacja mobilna dostępna dla systemów (Android, iOS, Windows). d) Dodatek Eco Harmonogram - dodatek do programu MS Excel.od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.wg umowy
502.01.2020r.F-PRESS Sp. z o.o. ul. Konstantego Prusa 17 43-190 MikołówPublikacja 6 arytkułów sponsorowanych (1 w każdym miesiącu) w lokalnym miesięczniku "Nasza Gazeta" na powierzchni 1 strony A3.do 18.06.2020r.5.904,00 zł brutto
602.01.2020r.Adwokat Tomasz Banasik ul. Reymonta 22 lok. 1 40-029 KatowiceObsługa prawna Urzędu Gminy w Wyrach od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.6.800,00 zł brutto
714.01.2020r.MW Concept Sp. z o.o. ul. Kowalewicka 12 60-002 PoznańUsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań na serwerach Wykonawcy zlokalizowanych na terytorium Polski. od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.57,50 zł brutto za każdy miesiąc
802.01.2020r.LUNA BHP i PPOŻ ul. 22 Lipca 13 43-180 OrzeszeWykonywanie zadań służby bhp i ppoż w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy, rozporządzeniach wykonawczych oraz innych ustawach mających zastosowanie dla pracowników Urzędu Gminy zgodnie z umową.od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.3.985,20 zł brutto
902.12.2019r.Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa1. Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z załącznikiem II do umowy. 2. Świadczenie usługi Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru, zgodnie z załącznikem nr V do umowy. od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.wg umowy
1002.01.2020r.Elektro-Serwis Czesław Kotusz ul. Gen. Z.W. Jankiego 11 KatowiceKonserwacja i serwis napędu Dorma ES90 - 1 szt. do drzwi automatycznie przesuwanych zabudowanych w budynku Urzędu Gminy Wyry ul. Główna 133.od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.wg umowy
1102.01.2020r.Audit Consulting Municipal Sp. z o.o. ul. Zgrzebnioka 58 41-500 ChorzówProwadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wyry w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w zakresie określonym w niniejszej umowie.od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.21.960,00 zł brutto
1202.01.2020r.IWAGO Polska Sp. z o.o. ul. Bielska 49 43-190 MikołówUsługi polegające na sprzątaniu pomieszczeń oraz myciu okien w budynku Urzędu Gminy oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i stanowisko planowania przestrzennego w Pawilonie Handlowym, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.68.634,00 zł brutto
1302.01.2020r.LINK Mobility Poland Sp. z o.o. ul. Toszecka 101 44-100 GliwicePowiadamianie SMS mieszkańców.od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.wg umowy
1417.01.2020r.Rzeczoznawca Majątkowy
Grzegorz Goik
ul. Głowna 23
44-230 Bełk
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej celem oddania jej w użytkowanie wieczyste.wg umowy380,00 zł brutto
1502.01.2020r.Studio Analiz Przestrzennych
Plan B
Michał Brodowicz
ul. Fiodora Dostojewskiego 10/4
92-507 Łódź
Aktualizacja Systemu Informacji o Inwestycjach w Gminie Wyry w okresie 02.01.2020 r. - 31.12.2020 r. do 31.12.2020r. 1749,00 zł brutto
1605.02.2020r.POLINSTAL
Sp. z o.o.
ul. Opolska 79a
47-300 Krapkowice
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją – ul. Spokojna a) Podzadanie 6.3. – Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Wyrach poza Aglomeracją - ul. Spokojna boczna.do 29.06.2020r.117.592,50 zł netto
27.046,28 zł VAT
144.638,78 zł brutto
1703.02.2020r.PLUS/MINUS Sp. z o.o. ul. Główna 135 44-230 BełkDostawa i instalacja fabrycznie nowego urządzenia klimatyzacyjnego - serwerowniado 28.02.2020r.6.297,60 zł brutto
1802.01.2020r.Silnet Media Sp. z o.o. ul. Pocztowa 5 41-710 Ruda ŚląskaAktualizacja i robudowa dwóch serwisów zamieszczonych pod adresami internetowymi www.wyry.pl oraz www.ekoportal.wyry.pl.od 02.01.2020r. do 01.01.2021r.250,00 zł netto miesiecznie
1930.01.2020r.AMK Portal Sp. z o.o. ul. Gdyńska 24a 83-330 ŻukowoAbonament 13 miesięcy na dowolną liczbę zgłoszeń w gazecie codziennej www.monitorurzedowy.pl i 120 portalach nieruchomościowych.od 01.04.2020r. - przez 13 miesięcy1.537,50 zł brutto
2026.02.2020r.FIRE SHOW POKAZY OGNI SZTUCZNYCH Andrzej Nowaczek ul. Różana 56 LubańW ramach organizowanej imprezy masowj pod nazwą "Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń 2020" wykonanie pirotechnicznych efektów specjalnych podczas rekonstrukcji "Bitwy Wyrskiej" - rozwiązana23.05.2020r.5.500,00 zł brutto
2103.02.2020r.Firma Trans Audio Kamil Tajstra ul. Wyszyńskiego 16A 43-173 Łaziska Górne1) Wykonanie nagłośnienia placu bitwy w sposób gwarantujący dobrą słyszalność dla wszystkich słuchaczy terenu. 2) Zapewnienie obsługi technicznej podestu sceniczego o wym. 48m2 w okolicach "Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939r." w Gostyni. 3) Obsługa techniczna (w tym transport) sceny podczas Pimniku Fortecznego w ramach imprezy kulturalno-oświatowej "Bitwa Wyrska" - Bój o Gostyń 2020" - rozwiązana23.05.2020r.15.375,00 zł brutto
2203.02.2020r.Firma Express Efekt Andrzej Dressler ul. Kolonia Ameryka 30 42-690 WojskaZapewnienie obsługi gastronomicznej dla uczestników, gości oraz organizatorów Bitwy Wyrskiej organizowanej w dniu 23.05.2020 r. W rejonie Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 oraz schronu bojowego "Sowiniec" - rozwiązana23.05.2020r.19.200,00 zł brutto
2320.02.2020r.INSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wiesława Szandrowska ul. Rolnicza 11 43-220 BojszowySporządzenie 13 operatów szacunkowych w 1 egz. dla nieruchomości zgodnie z umową, stanowiących podstawę do ustalenia kwoty wzrostu wartości ww nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo/grawitacyjnej, celem naliczenia opłaty adiacenckiej.do 30.06.2020r.5.756,00 zł
2412.02.2020r.osoba fizycznaPrzewóz dziecka niepełnosprawnego.od 29.01.2020r. do 31.08.2020r. 928,49 zł brutto
2525.02.2020r.Firma Elektryczno-Budowlana KILOWAT S.C. ul. Główna 58 43-175 WyryWykonanie remontu instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia na parterze (9 pomieszczeń) i I pierze (7 pomieszczeń) w budynku UGdo 31.05.2020r.25.830,00 zł brutto
2604.03.2020r.ARCA
Biuro Projektów
Urbanistyki i Architektury
Michał Stangel
ul. Konarskiego 6/3
44-100 Gliwice
Pełnienie funkcji eksperta ds. architektoniczno-urbanistycznych w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych wspomagających procedurę sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń w gminie Wyry i miejscowowści Wyry w gminie Wyry. Warsztaty.od 04.03.2020r.
do 05.03.2020r.
1.080,00 zł
brutto
2704.03.2020r.Pracownia
Urbanistyczno-Architektoniczna
"URBINO"
Leszek Kula
ul. Prof. Fontanusa 10
Zabrze
Pełnienie funkcji eksperta ds. architektoniczno-urbanistycznych w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych wspomagających procedurę sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń w gminie Wyry i miejscowowści Wyry w gminie Wyry. Warsztaty.od 04.03.2020r.
do 05.03.2020r.
1.000,00 zł
brutto
2831.01.2020r.Polski Związek Głuchych ul. Nawrot 94/96 90-040 ŁódźŚwiadczenie usług tłumaczeń z języka migowego i z języka polskiego na język migowy poprzez system Wideotłumacza.od 01.02.2020r. do 31.12.2020r. 123,00 zł bruttto jednorazowa oplata aktywacyjna
2906.03.2020r. Kempka Sp. z o.o. ul. Spokojna 1c 43-170 Łaziska GórnePrzewóz dzieci z opiekunami na zajęcia z nauki pływania w Mikołowie (ul. Konstytucji 3 Maja31) dla SP. w Wyrach, w Tychach (ul. Sikorskiego 12) dla SP. w Gostyni.od 06.03.2020r. do 30.11.2020r. 27.846,00 zł bruttto
3002.03.2020r.Firma Usługowa "MTX" Mariusz Kolberg ul. Żwirki i Wigury 65 pok. 207 43-1790 MikołówAktualizacja i weryfikacja kosztorysu inwestorskiego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją, celem złożenia wniosku o przyznanie pomocy na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.do 06.03.2020r.4.136,13 zł brutto
3123.03.2020r.INSTALTECH Grzegorz Puchałka ul. Zajęcza 19 43-176 GostyńWymiana fragmentu wewnętrzenj instalacji gazowej w zakresie od gazomierza na klatce schodowej do kotła, wymiana starego kotła na nowy kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny typu "De Dietrich DuoTec compact, zabudowa wkładu kominowego w budynku mieszkalnym w Wyrach.od 23.03.2020r. do 30.04.2020r.9.150,00 zł brutto
3221.04.2020r.KOPAX
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wspólna 3
43-190 Mikołów
Wykonanie robót budowlanych związanych z salą gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Gostyni wraz z dokonaniem zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym.do 21.08.2020r.82.900,50 zł netto
19.067,00 zł VAT
101.967,00 zł brutto
3304.03.2020r.Biuro Doradcze ALTIMA S.C. ul. Żeliwna 38 KatowiceOpracowanie Adaptacji do Zmian Klimatu Gminy Wyr zgodnie z procedurą wg "Podręcznika adaptacji dla miast" - przygotowanie Miejskich Planów Adaptacji, autorstwa MOŚ.do 9 miesięcy9.000,00 zł netto
3421.04.2020r.VIZ-PROJEKT Joanna Korczyńska ul. Wieniawskiego 36/8 43-100 TychyWykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: "Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133".do 15.06.2020r.13.455,00 zł netto
3.094,65 zł VAT
16.549,67 zł brutto
3521.04.2020r.Pracownia Projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej Pindurowie ul. Szeroka 24 44-240 ŻoryOpracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysami inwestorskimi, STWiOR, audytu energetycznego i świadectwa charakterystyki na wykonanie modernizacji energetycznej budynku Domu Kultury w Gostyni.do 30.06.2020r.29.450,00 zł netto
6.773,50 zł VAT
36.223,50 zł brutto
3621.04.2020r.Firma Inżynieryjno-Konsultingowa "ARCUS" Spółka cywilna ul. Wolności 15 43-190 MikołówOpracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz ze sporządzeniem kosztorysów inwestorskich, STWiOR na wykonanie modernizacji źródła ciepła w gminnym budynku przy ul. Głównej 107 w Wyrach na działce nr 1113/52, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień czy zgłoszeń.do 30.06.2020r.16.260,16 zł netto
3.739,84 zł VAT
20.000,00 zł brutto
3721.04.2020r.P.B. Grzegorz Gwiazda ul. L. Musiała 15 43-200 PszczynaSprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrolowaniem rozliczeń budowy dla zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych związanych z salą gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Gostyni wraz z dokonaniem zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym".wg umowy4.700,00 zł netto
1.081,00 zł VAT
5.781,00 zł brutto
3823.04.2020r.osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyryod 23.04.2020r. do 22.04.2023r.113,38 zł brutto
3921.04.2020r.Doradztwo i Usługi mgr Maciej Malik ul. Wiejska 36 Łany WielkieWykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrogeologii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie posiadającego stosowne uprawnienia. do 31.10.2020r.6.000 zł brutto
4028.04.2020r.ALIMED CENTRUM MEDYCZNE Alina Zakrzewska ul. Krawczyka 1 43-190 MikołówŚwiadczenie usług medycznych oraz określenie zasad współpracy strony umowy w tym obowiązków, trybu zlecenia, rozlicznie w tym zakresie - medycyna pracyod 28.04.2020r.
do 30.04.2021r.
wg umowy
4105.05.2020r.osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyryod 05.05.2020r. do 04.05.2023r.48
4207.05.2020r.Firma Salutaris
Sp. z o.o.
ul. Dulęby 5
40-833 Katowice
Zakup i dostawa 22 laptopów w ramach projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.do 7 dni od daty podpisania umowy58.449,60 zł
brutto
4314.05.2020r.Spółka Wodna
Wyry-Gostyń
ul. Główna 133
43-175 Wyry
Wyczyszczenie i udrożnienie rowu w Gostyni przy ul. Motyla Rów "G" o długości 1440 mb raz z dwoma odnogami rowu.do 30.06.2020r.5.000,00 zł
brutto
4412.05.2020r.Deloitte Doradztwo Podatkowe
Dąbrowski i Wspólnicy Sp. K.
al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń Gminy Wyry (w tym również jej jednostek budżetowych) w zakresie podatku od towarów i usług VAT zgodnie z potrzebami Zamawiającego.wg umowy9.600,00 zł
brutto
oraz 18% wynagrodzenia za sukces
4505.05.2020r.Biuro Doradcze ALTIMA S.C. ul. Żeliwna 38 KatowiceOpracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w tym audytów energetycznych, audytu ex-ante wszystkich obiektów objętych wnioskiem wg wytycznych WFOŚiGW w Katowicach do konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa ślaskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszklanych w województwie śląskim.do 15.07.2020r.36.900,00 zł
brutto
4604.06.2020r. MWC SP
ul. Kowalewicka 12
Poznań
Wsparcie techniczne oraz utrzymanie danych na serwerach Wykonawcy od 21.06.2020 do 20.06.2021 oraz wykonanie usług zgdonie z umową.do 20.06.2021.r 2.601,45 zł
brutto
4702.03.2020r."COMPETENS"
Andrzej Szwerthalater
ul. Krótka 34/1
43-190 Mikoów
Objęcie kompleksową opieką serwisową sprzętu i oprogramowania do obsługi monitoringu wizyjnego w lokalach: Urząd Gminy Wyry, Szkoła Podstawowa w Gostyni, Dom Kultury w Gostyni, Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach, Boisko "FORTUNA" w Wyrach, Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrach, Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach, Szkoła Podstawowa w Wyrach.od 01.05.2020r.
do 31.12.2020r.
700,00 zł
netto
miesiąc
4827.05.2020r.COMP SA ul. Jutrzenki 116 02-230 WarszawaZakup i dostawa 15 laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.7 dni od podpisania umowy44.095,50 zł brutto
4914.05.2020r.Powiat Mikołowski Dotacja celowa na podstawie Uchwały XVI/153/2020 Rady Gminy Wyry z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup sprzętu ratującego życie dla Szpitala Powiatowego w Mikołowie".do 10.12.2020r.10.000,00 zł brutto
50bak datyRzeczoznawca Majątkowy
Grzegorz Goik
ul. Głowna 23
44-230 Bełk
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej celem oddania jej w użytkowanie wieczyste. wg umowy450,00 zł brutto
5105.06.2020r."EURODROGA"
Milan Sternik
Aleja Majowa 14/59
44-100 Gliwice
Prace związane ze sporządzeniem kompletnej dokumentacji, celem legalizacji istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ul. Motyla w Gostyni.do 30.12.2020r.35.055,00 zł
brutto
5218.06.2020r.osoba fizycznaDzierżawa terenu położony w Gminie Wyry przy ul. Wagonowejod 18.06.2020r. do 17.09.2020r.258.3
5323.06.2020r.P.B. Gwiazda Grzegorz
ul. L. Musioła 15
43-200 Pszczyna
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrlolowaniem rozliczeń budowy dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A - zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej".wg umowy5.500,00 zł netto
1.265,00 zł VAT
6.765,00 zł brutto
5404.06.2020r. Główny Instytut Górnictwa
w Katowicach
Plac Gwarków 1
Katowice
Wykonanie pracy pn.: "Opracowanie obejmujące działania oraz uchwalenie Aglomeracji dla Gminy Wyry".wg umowy14.000,00 zł
netto
5504.05.2020r.Usługi Remontowo-Budowlane
"MIRBUD"
Fityka Mirosław
ul. Brzeźna 23
43-176 Gostyń
Zakup i zamontowanie skrzynek pocztowych euro na klatkach schodowych budynków mieszklanych w Wyrach i Gostyni.od 04.05.2020r.
do 31.05.2020r.
5.925,93 zł netto
474,07 zł VAT
6.400,00 zł brutto
5604.05.2020r.Firma SFERA TV
Sp. z o.o.
ul. Piotra Niedurnego 69
41-709 Ruda Śląska
Realizacja trzech materiałów dziennikarskich.do 31.12.2020r.3.690,00 zł
brutto
5724.06.2020r.osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry od 25.06.2020r.
do 24.06.2025r.
stawka 0,01 zł za 1m2
65,91 zł
5824.06.2020r.osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry od 25.06.2020r.
do 24.06.2023r.
stawka 0,01 zł za 1m2 za łąki trwałe
42,13 zł
stawka 0,02 zł za 1m2 za grunty orne
302,26 zł
5926.06.2020r.osoba fizycznaDzierżawa terenu przy ul. Wagonowej w Wyrachod 28.06.2020r.
do 27.09.2020r.
1,00 za 1 m2
30,75 zł
6001.07.2020r.Aesco Group
Sp. z o.o.
ul. Sienna 72A/1602
00-833 Warszawa
Usługi doradztwa ciągłego w zarządzaniu finansami i w zakresie oceny zdolności kredytowej Gminy Wyry oraz pozyskanie fianansowania wraz ze wsparciem w jego przeprowadzeniu.okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy250,00 zł netto miesiecznie
6106.07.2020r.Zakład
Remontowo-Budowlany
"Maladex"
Józef Zbijowski
ul. Jeziorna 14
43-241 Łąka
Wykonanie zabezpieczenia dachu w budynku gminnym przy ul. Głównej 107 w Wyrach.do 21.08.2020r.74.796,75 zł netto
17.203,25 zł VAT
92.000,00 zł brutto
6207.07.2020r."ECON"
Marek Michalczewski
ul. Gen. T. Klimeckiego 10
25-237 Kielce
Wykonanie analizy przepustowości sieci w aspekcie znacznego zagęszczenia zabudowy w przedmiotowym rejonie oraz wykonanie na jej podstawie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie doboru średnic (opis i rysunki), dla realizacji zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej etap II - Gostyń, Gmina Wyry".do 10.08.2020r.24.390,24 zł netto
5.609,76 zł VAT
30.000,00 zł brutto
6309.07.2020r.JKT
Joanna Kozera-Turczyńska
ul. Kordeckiego 39
41-407 Imielin
Wykonanie w formule projektuj i buduj zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wyry – budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowopowstałych nieruchomości (uzupełnienie sieci)". do 30.09.2020r.189.000,00 zł netto
43.470,00 zł VAT
232.470,00 zł brutto
6407.07.2020r.Firma F-PRESS
Sp. z o.o.
ul. Konstantego Prusa 17
43-190 Mikołów
Publikacja 6 artykułów sponsorowanych (1 w każdym miesiącu) w lokalnym miesięczniku "Nasza Gazeta" na powierzchni 1 strony A3.od 01.07.2020r.
do 31.12.2020r.
5.904,00 zł
brutto
6508.07.2020r.Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
Krzysztof Rzymek
ul. Grunwaldzka 9
43-180 Orzesze
Wykonanie małopowierzchniowego remontu dróg o nawierzchniach asfaltowych w Gminie Wyry.do 31.07.2020r.43.364,88 zł
brutto
6610.07.2020r.MIKOTRANS FTU
Grzegprz Zwonik
ul. Żwirki i Wigury 56f
43-190 Mikołów
Wykonanie naprawy nawierzchni drogi ul. Dwór w Wyrach na długości ok. 180 m wraz z usunięciem z pobocza naniesionego materiału.do 31.07.2020r.13.530,00 zł
brutoo
6715.07.2020r.MIKOTRANS FTU
Grzegprz Zwonik
ul. Żwirki i Wigury 56f
43-190 Mikołów
Wykonanie niwelacji drogi ul. Wrzosowej w Wyrach na długości ok. 25 m od granicy posesji nr 4 do granicy posesji nr 8 oraz w rejonie posesji nr 1.do 10.08.2020r.9.840,00 zł
brutto
6817.07.2020r.EkoEnergia Polska
Sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a - zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej.do 16.11.2020r.72.725,90 zł netto
16.726,96 zł VAT
89.452,86 zł brutto
6921.07.2020r.UTILIS - NIERUCHOMOŚCI
Rzeczoznawca Majątkowy
Roman Martynowski
ul. Świerkowa 6
43-170 Łaziska Górne
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej celem zbycia działki z zasobu nieruchomości zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.4 tygodnie596,55 zł
brutto
7021.07.2020r.UTILIS - NIERUCHOMOŚCI
Rzeczoznawca Majątkowy
Roman Martynowski
ul. Świerkowa 6
43-170 Łaziska Górne
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej celem zbycia działki z zasobu nieruchomości zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.4 tygodnie719,55 zł
brutto
7123.07.2020r.Rzeczoznawca Majątkowy
Grzegorz Goik
ul. Głowna 23
44-230 Bełk
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowych celem zbycia działek z zasobu nieruchomości zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami4 tygodnie650,00 zł
brutto
7204.08.2020r.UTILIS - NIERUCHOMOŚCI
Rzeczoznawca Majątkowy
Roman Martynowski
ul. Świerkowa 6
43-170 Łaziska Górne
Sporządzenie 24 operatów szacunkowych dla nieruchomości z terenu Gminy Wyry. Operaty stanowią podstawę do ustalenia wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej/grawitacyjnej, celem naliczenia opłaty adiacenckiej.do 30.09.2020r.8413,20 zł
brutto
7331.07.2020r.osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry od 01.08.2020r.
do 31.07.2023r.
16,00 zł
za 1m2
7410.08.2020r.Usługi Transportowe
TRANSPEM
Przemysław Gierlotka
ul. Goździków 6
43-190 Mikołów
Dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujacych w roku szkolnym 2020/2021 obowiązek szkolny w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach przy ul. Edukacji 21, 43-100 Tychy wraz z zapewnieniem opieku w czasie przewozu. od 02.09.2020r. do 24.06.2021r.44.927,21 zł
brutto
7512.08.2020r.DAMART
Marcin Damasiewicz
ul. Kukułek 37
43-215 Studziennice
Realizacja zadania publicznego z zakresu zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Wyry w roku szkolnym 2020/2021. od 01.09.2020r.
do 31.08.2021r.
787.500,00 zł
brutto
7613.08.2020r.osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego. od 02.09.2020r. do 24.06.2021r.4.852,65 zł
brutto
7713.08.2020r.osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego. od 02.09.2020r. do 24.06.2021r.1.602,59 zł
brutto
7828.08.2020r.Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:
Master Odpady i Energia
Spółka z o. o.
ul. Lokalna 11
43-100 Tychy
Partner konsorcjum:
PreZero Service Południe
Spółka z o. o.
ul. Kokotek 33
41-700 Ruda Śląska
Świadczenie usług na odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyry oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz usług dostarczania właścicielom nieruchomości Gminy Wyry pojemników na odpady zmieszane i popiół oraz worków do segregacji, a także prowadzenie i obsługa PSZOK-u.do 01.09.2020r.
do 31.12.2020r.
a) miesięczna ryczałtowa cenę za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych wynosi: 521,00 zł netto tj. 562,68 zł brutto,
b) szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług w terminie
od 01.09.2020 r. od 31.12.2020 r. wynosi: 897.683,00 zł netto tj. 969.497,64 zł brutto.
7910.08.2020r.KRISMAG
Krzysztof Grygierczyk
ul. Dworcowa 61
43-175 Wyry
Wykonanie okrawężnikowania wraz z odwodnieniem odcinka drogi ul. Łabędzie w Wyrach.do 31.08.2020r.8.364,00 zł
brutto
8031.07.2020r.Powiat MikołowskiWspółfinansownie działalności wymazobusa tj. finansowanie usług pobierania wymazów na rzacz Gminy Wyry przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej.od 31.07.2020r. 3.000,00 zł
brutto
limit
8110.09.2020r.Zakład
Remontowo-Budowlany
„BUDOLEX”
Stanisław Oleksy
34-603 Ujanowice 109
Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni.do 30.07.2021r.1.130.081,30 zł
netto
259.918,70 zł
VAT
1.390.000,00 zł
brutto
8207.09.2020r.Wojtyła Budownictwo
Sp. z o.o.
ul. Witkora Przybyły 10/4
43-300 Bielsko-Biała
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrolowaniem rozliczeń budowy pn.: "Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni". wg umowy26.500,00 zł
brutto
8303.09.2020r. WEB SOLUTION
Dariusz Szulik
ul. Graniczna 7
44-240 Żory
Świadczenie usługi o nazwie System Pszok.od 01.09.2020r.
do 31.12.2020.r
wg umowy
8401.09.2020r.osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego. od 02.09.2020r.
do 24.06.2021r.
387,09 zł
brutto
8522.09.2020r.osoba fizycznaDowóz dziecka pow. 3 kmdo 30.06.2021r.93,00 zł
miesięcznie
8622.09.2020r.osoba fizycznaDowóz dziecka pow. 3 kmdo 30.06.2021r.93,00 zł
miesięcznie
8722.09.2020r.osoba fizycznaDowóz dziecka pow. 3 kmdo 30.06.2021r.93,00 zł
miesięcznie
8821.09.2020r.osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego. od 15.09.2020r.
do 24.06.2021r.
2.417,82 zł
brutto
8910.09.2020r.osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego. od 15.09.2020r.
do 24.06.2021r.
405,79
brutto
9017.09.2020r.Wydawnictwo Precjoza
Rafał Gniła
ul. Wolności 4/11
42-220 Częstochowa
Wydruk pamiątkowego fotoalbumu z okacji 100-lecia chóru "Zorza" z Gminy Wyry.do 30.10.2020r.7.077,00 zł
burtto
9102.10.2020r. "Geoprofit"
Michał Gwoździewicz
ul. Szopienicka 43/42
Katowice
Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrogeologii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie posiadającego stosowne uprawnienia. do 30.11.2020r.5.658,00 zł
brutto
9202.10.2020r. Biuro Badań i Ekspertyz Naukowych
"Green Vetiver"
ul. Kamedulska 26
Kraków
Wykonanie ekspertyzy/opinii specjalisty w dziedzinie dendrologii posiadającego stosowne uprawnienia.do 16.10.2020r.2.500,00 zł
brutto
9330.09.2020r.osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyryod 30.09.2020r.
do 29.09.2025r.
23,08 zł
za 1m2
9410.11.2020r.„PROTEKO”
Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 1/1
42-600 Tarnowskie Góry
Zakup wyposażenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gostyń oraz doposażenie jednostki OSP Gostyń w sprzęt i środki ochrony osobistej.do 26.02.2021r.213.189,00 zł
netto
49.033,47 zł
VAT
262.222,47 zł
brutto
9530.09.2020r.TAURON Nowe Technologie S.A. Plac Powstańców Śląskich 20 53-314 WrocławWykonanie projektów na rozbudowę instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyry oraz świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższony standardzie, określonym przez Zamawiającego na terenie Gminy Wyry administrowanym przez Zamawiajacego. do 31.12.2020r.wg umowy
9613.11.2020r.Biuro Geodezyjne
Bogumiła Bandrowska
ul. Ziębia 47
43-100 Tychy
Podział nieruchomosci3 miesiące6.600,00 zł
brutto
9702.12.2020r.Cyklinowanie
Tomasz Ficek
ul. Rybnicka 230
43-176 Gostyń
Wykonanie prac remontowych wiaty rowerowej przy ul. Puszkina w Wyrach.do 20.12.2020r.4.200,00 zł
brutto
9807.12.2021r.Pracownia Projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej Pindurowie ul. Szeroka 24 44-240 ŻWykonanie dokumentacji projektowej dla budynku komunalnego (Biblioteka) przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni wraz z budową szybu windowego.do 17.05.2021r.46.469,40 zł
brutto
9907.12.2021r.Pracownia Projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej Pindurowie ul. Szeroka 24 44-240 ŻWykonanie dokumentacji projektowej dla posiadanej koncepcji adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budnku Pawilonu Handlowego przy ul. Głównej 58 w Wyrach.do 30.04.2021r.29.950,50 zł
brutto
10010.12.2020r.Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:
Master Odpady i Energia
Spółka z o. o.
ul. Lokalna 11
43-100 Tychy
Partner konsorcjum:
PreZero
Service Południe
Spółka z o. o.
ul. Kokotek 33
41-700 Ruda Śląska
Świadczenie usług na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyry oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz usług dostarczania właścicielom nieruchomości Gminy Wyry pojemników na bioodpady, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i na popiół oraz pojemników i worków do segregacji, a także prowadzenie i obsługa PSZOK-u.od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.stawki cenowe wg umowy
10102.11.2020r.Autorska Pracownia Projektowa
"ANPOL"
mgr inż. arch. Anna Poloczek
ul. Filarowa 30
40-565 Katowice
1. Sporządzenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gostyń w gminie Wyry. 2. Sporządzenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wyry w gminie Wyry.12 miesięcy143.295,00 zł
brutto
10212.11.2020r.Pracownia Projektowa
J.Singer-Zemła
M. Zemła
ul. Traktorzystów 31
40-695 Katowice
Budowa linii kablowej SN - sieć elektroenergetyczna 20KV.do 20.12.2020r.500,00 zł
brutto
103anulowano
10415.12.2020r.Agencja Reklamowo-Informatyczna
Studio Graficzne
Crimson Oak
Kosiński Marek
ul. Wróbla 3E
43-175 Wyry
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocyjne Gminy Wyry.wg umowy31.469,55 zł
brutto
10525.09.2020r.Technika IT
Sp. z o.o.
ul. Toszecka 2
44-102 Gliwice
Świadczenie usług utrzymania oraz usług rozwoju w zakresie a) aktualizacji i modyfikacji oprogramowania, a w szczególności poprzez zapewnienie jego zgodności z przepisami prawa oraz wymaganiami technicznymi Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie subskrypcji danych z rejestru PESEL przy wykorzystaniu usług sieciowych Systemu Rejestrów Państwowych, b) diagnozowania i usuwania błędów występujących w trakcie bieżącej eksploatacji oprogramownia, c) dostarczania rozwiązań zastępczych w użytkowaniu oprogramowania na czas usuwania błędów, d) zapewnienia konsultacji oraz usług wsparcia technicznego wykonywanych zdalnie (telefon, faks, poczta elektroniczna, webinarium, zdalny dostęp do oprogramowania), e) wykonania - na zlecenie zamawiającego - prac konserwacyjnych oprogramownia i/lub jego bazy danych, takich jak: utworzenie kopii bezpieczeństwa, przywrócenie oprogramowania i/lub jego bazy danych z kopii bezpieczeństwa oraz konserwacja, instalacja poprawek oraz ponowna instalacja oprogramownia. od 01.01.2021r, do 31.12.2021r.3.000,00 zł
netto
10604.12.2020r.Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WarszawaŚwiadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, świadczenie usług elektronicznego potwierdzania odbioru.od 01.01.2021r, do 31.12.2021r.wg umowy
10730.12.2020r.osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyryod 01.01.2021r, do 31.12.2024r.1,00 zł za
1m2 w skali roku
10830.12.2020r.osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gostyniod 01.01.2021r, do 31.12.2025r.0,10 zł za
1m2 w skali roku
10931.12.2020r.Adwokat Tomasz Banasik ul. Reymonta 22 lok. 1 40-029 KatowiceObsługa prawna Urzędu Gminy w Wyrach od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.7.000,00 zł
brutto
11029.12.2020r.TAURON
Nowe Technologie S.A.
Plac Powstańców Śląskich
20 53-314 Wrocław
Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajudjących się na terenie Gminy Wyry za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność TAURON Nowe Technologie S.A.od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.18,14 zł netto zł miesięcznie
za 1 pkt. świetlny
wartość szacukowa
241.507,25 złz brutto
CRU 2020.xlsx

Dane zostały udostępnione na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Data pozyskania: 05.03.2021r.