Kategoria Rynek i bulwary

Wpisy dotyczące koncepcji stworzenia placu centralnego i bulwarów rzeki Gostynki.

Spacer nad Gostynką? Na ten odcinek warto się wybrać szczególnie

Jeśli tego lata spacerować wzdłuż rzeki Gostynki, to właśnie tam – na odcinku pomiędzy kładką wychodzącą na tereny parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego a kładką prowadzącą w kierunku ul. Rybnickiej bocznej. Nieoficjalny nadrzeczny trakt jest tam nie tylko malowniczo nakreślony, ale i odpowiednio wykoszony z inicjatywy użytkowników. Jedyne czego może brakować, to widoku…

Bulwary Gostynki. Pierwszy odcinek nieśmiało nakreślony

Od kładki na ul. Turystycznej do kładki za kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, niemal równo wzdłuż granicy rzecznej działki, ciągnie się wąski bulwar rzeki Gostynki. Do niedawna niemal niezauważalny, z tygodnia na tydzień nabiera wyrazistości, a to za sprawą coraz śmielej poczynających spacerowiczów. Mimo że koryto rzeki jest zarośnięte, a samej ścieżce daleko do ideału…

Koncepcja otwartej przestrzeni publicznej w centrum Gostyni

W dniu 23 lutego 2011 roku na posiedzeniu Komisji do spraw rozwoju miejscowości Gostyń zaprezentowana została propozycja zmiany planu przebudowy centrum, odnosząca się do czwartego etapu inwestycji. Propozycja dotyczyła utworzenia pomiędzy budynkami biblioteki, przedszkola i Domu Kultury reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, otwartego dla pieszych placu centralnego z wyeksponowaną Kolumną…