Koło Pszczelarzy w Wyrach liczy sobie już 60 lat. Jubileusz świętowano w Gostyni

3 września br. w Domu Kultury w Gostyni odbyło się zebranie Koła Pszczelarzy w Wyrach z okazji przypadającej na ten rok 60 rocznicy postania koła, które zgromadziło zrzeszonych pszczelarzy z terenu Wyr, Gostyni i Łazisk Średnich. Jubileuszowe spotkanie, przebiegające w obecności przedstawicieli organizacji pszczelarskich i władz samorządowych, było okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowej działalności wyrskiego koła, ale też wyróżnienia obecnych działaczy i sprecyzowania planów, zarówno na bliższą jak i dalszą przyszłość.

Zgromadzonych w sali widowiskowej powitał prezes Koła Pszczelarzy w Wyrach Krzysztof Patalong. Swoją obecnością pszczelarzy zaszczycili goście honorowi – Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy Zbigniew Binko, Prezes Honorowy Śląskiego Związku Pszczelarzy Henryk Swoboda oraz Prezes Koła Pszczelarzy w Zgoniu Henryk Wróbel. Następnie wspólnie oddano hołd założycielom koła – Ludwikowi Niewiadomskiemu, Henrykowi Niewiadomskiemu, Wilhelmowi Kani i Pawłowi Twardzikowi, dzięki którym wyrskie Koło Pszczelarzy zostało powołane do życia w dniu 22 kwietnia 1956 roku. Nie zabrakło ponadto życzeń i podziękowań dla obecnych działaczy.

– Dziękuję obecnym członkom koła, którzy regularnie uczestniczą w naszych zebraniach i szkoleniach. Dzięki wam koło istnieje i rozwija się, to dla was pracuje zarząd. Dziękuję także władzom samorządowym, organizacjom społecznym i wszystkim naszym dobroczyńcom – powiedział prezes Patalong.

Z okazji jubileuszu 60-lecia działalności koła, prezes ŚZP w imieniu całego Zarządu ŚZP ofiarował na ręce prezesa Patalonga pamiątkową statuetkę z gratulacjami dla wszystkich członków Koła Pszczelarzy. Specjalne podziękowania skierował też w kierunku samego prezesa, w uznania za wieloletnie i bezinteresowne pełnienie funkcji oraz za liczne zasługi na polu hodowli matek pszczelich. Uhonorowani zostali także długoletni członkowie.

Złoty Medal ŚZP „za wybitne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa województwa śląskiego” otrzymał Alfons Eichner, Jan Borowski oraz Antoni Skrzypczyk. Srebrnym medalem ŚZP wyróżniono Jana Olesza. Złote odznaki ŚZP otrzymali: Krystyna Kowalska, Joachim Skiba, Czesław Synowiec, Mariusz Kuś oraz Piotr Drozd. Srebrną odznaką wyróżniono Waldemara Kędziora, a odznaką brązową Mirosława Spinczek, Henryka Szewczyka oraz Krzysztofa Kosta.

Koło Pszczelarzy w Wyrach liczy obecnie 26 członków i 363 rodziny pszczele. Pszczelarze zajmują się nie tylko produkcją miodu i wosku, ale również hodowlą matek pszczelich. Pszczelarze pokazują również dzieciom i młodzieży wpływ owadów w tym pszczoły miodnej na wielkość plonów w rolnictwie, oraz na cały eko-system. W ramach struktur koła, wspólnie podnoszą swoje kwalifikacje, poprzez regularne uczestnictwo w szkoleniach i prelekcjach. Przynależność do koła niesie jednak więcej korzyści – umożliwia pasiecznikom nie tylko wymianę doświadczeń i rozwój, ale też możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na utrzymanie i rozbudowę pasiek. Wyrskie koło jest jednym z kilkudziesięciu kół prężnie działających w ramach Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.

Obecnie Zarząd Koła Pszczelarzy w Wyrach pracuje w składzie: Prezes – Krzysztof Patalong, Wiceprezes – Czesław Synowiec, Sekretarz – Jan Olesz, Skarbnik – Piotr Drozd. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą – Przewodniczący – Jan Borowski, Członkowie – Antoni Skrzypczyk i Waldemar Kędzior.


Galeria zdjęć z wydarzenia:Historia Koła Pszczelarzy w Wyrach:

Powstanie naszego koła nierozerwalnie wiąże się z nazwiskami dwóch światłych pszczelarzy, a mianowicie z kol. Niewiadomskim Ludwikiem i Niewiadomskim Henrykiem, którzy mając kontakty z innymi pszczelarzami z sąsiednich miejscowości, postanowili w Wyrach założyć koło pszczelarskie. Pierwsze założycielskie zebranie odbyło się w dniu 22 kwietnia 1956 r. w Urzędzie Gminnej Rady Narodowej w Wyrach. Założone koło liczyło 25 członków, 16 z Wyr, 7 z Gostyni i 2 z Łazisk Średnich. Oprócz członków koła na tym terenie pozostało 20 pszczelarzy niezrzeszonych. Aby powiększyć bazę pożytkową członkowie naszego koła co roku nasadzają drzewa i krzewy oraz rośliny miododajne. Pszczelarze nasi zajmują się nie tylko produkcją miodu i wosku, ale również hodowlą matek pszczelich oraz produkcją mleczka pszczelego. Obecnie Koło liczy 26 członków i 363 rodziny pszczele, a duża część Koła to pszczelarze światli i przeszkoleni, posiadający świadectwa ukończenia kursów1.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl