A4 bis przez północny kraniec Gostyni? Radny ujawnił nowe warianty

W październiku 2019 roku marszałek województwa śląskiego zlecił przygotowanie nowej koncepcji dla planowanej przed laty autostrady A4 bis, mającej stanowić południową obwodnicę głównych miast konurbacji górnośląskiej. 28 stycznia radny Marek Gołosz z Wyr ujawnił proponowane na dziś warianty tej trasy. Część sięga północnej granicy Gostyni.

Obwodnica południowa
Opracowanie dokumentacji dla autostrady zwanej A4 bis wiąże się z procesem tworzenia nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+.

Jak przekazał na swojej stronie internetowej radny Marek Gołosz, nowa autostrada miałaby łączyć Gliwice z Mysłowicami, tak by odciążyć ruch tranzytowy na autostradzie A4, i tym samym utworzyć południową obwodnicę rdzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Istniejąca autostrada A4 miałaby zaś na obszarze centralnej część województwa zostać przeznaczona do obsługi ruchu lokalnego i regionalnego.

W swoim tekście radny podkreśla, że w przeciwieństwie do projektowanej w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego linii kolejowej nr 170 Katowice-Ostrawa, łączącej największe punkty i ośrodki miejskie, projekt obwodnicy południowej odpowiada ściśle na potrzeby transportowe regionu i miałby stać się, w momencie zakończenia realizacji, elementem podstawowego układu drogowego województwa śląskiego. Ponadto zawraca uwagę na to, że większość proponowanych na dziś wariantów dotyczy Gostyni i Wyr bezpośrednio. – Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że któryś z tych wariantów ostatecznie zostanie wprowadzony do nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – pisze na swojej stronie radny, zachęcając jednocześnie wszystkich zainteresowanych do tego, by już dziś przyjrzeć się szerzej tej sprawie.

Cztery warianty dla obwodnicy
Radnemu udało się uzyskać wgląd w proponowane na dziś warianty na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z przesłanej przez Urząd Marszałkowski odpowiedzi wynika, że rozważane są cztery opcje dla obwodnicy południowej. Urząd nie kreśli na tym etapie dokładnego przebiegu, a jedynie korytarze o szerokości 100 metrów.


Proponowane warianty (korytarze) obwodnicy na obszarze powiatu mikołowskiego / podkład openstreetmap.org

Wariant I – obejmuje Gostyń i Wyry, zawiera węzły „Łaziska” (DK81) i „Wilkowyje” (DK44). Kolizje: ul. Gostyńska w Łaziskach, ul. Drzymały i ul. Łuczników w Gostyni, Zawodzie w Wyrach, linia kolejowa nr 169, ul. Magazynowa w Wyrach, droga wojewódzka nr 928 (bezkolizyjnie).

Wariant IA – przebiega poza terenem gminy Wyry. Obejmuje Mikołów, dzielnicę Kamionka i północne sołectwa tego miasta.

Kolejne warianty mają w granicach gminy Wyry ten sam przebieg:

Wariant II / III – obejmuje Gostyń i Wyry, zawiera węzły „Łaziska” (DK81) i „Wilkowyje” (DK44). Kolizje: ul. Gostyńska w Łaziskach, ul. Drzymały i ul. Łuczników w Gostyni, DW 928, ul. Kopaniny boczna w Wyrach, LK 169, ul. Łabędzia, ul. Głowna boczna, ul. Kasprowicza i ul. Leszczynowa w Wyrach.


Według tabeli porównawczej, przygotowanej przez radnego na podstawie przyznawanych na etapie opracowywania ocen dla poszczególnych tras, największe szanse na realizację ma wariant I, następnie wariant IA przez Mikołów, a potem kolejno warianty II i III.


Warianty I, II i III po naniesieniu na wycinek obejmujący miejscowość Gostyń – występuje kolizja z ul. Drzymały (północny kraniec) i ul. Łuczników (również jej północny kraniec) / podkład openstreetmap.org

W ramach dalszych etapów prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego (Plan 2020+), planowane są wstępne konsultacje społeczne w okolicach II-III kwartału 2021 roku. Jeśli koncepcja obwodnicy zostanie uwzględniona w tym projektowym dokumencie, konsultacje również będą dotyczyć jej przebiegu.

Plan budowy autostrady na południe od Katowic nie jest nowy. Według pierwotnej wizji sprzed lat, zarzuconej z powodu m.in. braku środków finansowych, nowa autostrada miała stanowić alternatywę i odciążenie autostrady A4 w obszarze konurbacji górnośląskiej. Zakładano poprowadzenie jej szlaku w graniach gminy Wyry, ale wyłącznie przez północną i niezurbanizowaną część miejscowości Wyry na granicy z Mikołowem (podgląd).

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz