Autostrada A4 bis głównym tematem lutowej sesji Rady Gminy Wyry

Zasygnalizowany na styczniowej sesji Rady Gminy Wyry temat nowej koncepcji przebiegu autostrady A4 bis powrócił miesiąc później, na sesji lutowej. Radni zaprosili na posiedzenie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którzy omówili perspektywę budowy drogi ze strony tych podmiotów.

W ramach XXVII sesji Rady Gminy Wyry, która odbyła się w trybie zdalnym w dniu 25 lutego, do sprawy koncepcji autostrady A4 bis odnieśli się: Andrzej Figas, dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim oraz Zbigniew Szweda, zastępca dyrektora Oddziału ds. Inwestycji katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa A4 bis w sferze planów
Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, który na początku przypomniał, że koncepcja dotycząca autostrady A4 bis jako potencjalnej południowej obwodnicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii stanowi jedną z wielu podobnych koncepcji przygotowywanych w procesie tworzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego – dzieje się tak na mocy uchwały sejmiku województwa z 2019 roku w sprawie zmiany obecnego planu. Gotowy projekt nowego planu będzie niedługo konsultowany z gminą na wielu płaszczyznach, nie tylko drogowej, bo ta stanowi tylko część tego dużego zadania.


Opracowanie koncepcji przebiegu autostrady A4 bis w ujęciu wariantowym przygotowane na zlecenie województwa śląskiego przez firmę INKOM

Koncepcja autostrady A4 bis – wszystkie warianty
Koncepcja autostrady A4 bis – konflikty
Koncepcja autostrady A4 bis – obszary górnicze

Następnie głos zabrał dyrektor z katowickiego oddziału GDDKiA, który na samym początku podkreślił, że GDDKiA jest jedynie dysponentem programów centralnych, ale z uznaniem przyjmuje działania gospodarza terenu – województwa – w zakresie tej autostrady. Dane GDDKiA wskazują, że istniejąca autostrada A4 traci swoją przepustowość i w niedalekiej przyszłości, patrząc na rozwój województwa, budowa nowego szlaku może okazać się konieczna. Na dzień dzisiejszy jednak takiej drogi w planach rządowych nie ma. Być może podobny projekt będzie realizowany w kolejnej perspektywie finansowej po 2027 roku.

Pytania ze strony radnych
Po stosunkowo krótkich wypowiedziach zaproszonych gości, z których wynikało, że na dziś autostrada A4 bis to jedynie koncepcja, zadano im szereg pytań.

Przewodnicząca Joanna Pasierbek-Konieczny (Gostyń): Jakie są ramy czasowe dla tworzonego obecnie planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego? Czy w poprzedniej wersji tego dokumentu korytarz A4 bis był opisany?

Dyrektor z Urzędu Marszałkowskiego odpowiedział, że przyjęty harmonogram prac zakłada powstanie tego dokumentu do końca 2022 roku. Jak przyznał, jest to trudny proces, jednak konsultacje powinny odbyć się jeszcze w 2021 roku. „Terminy ustawowe zostaną dochowane. Obecnie jesteśmy w fazie opracowywania różnych koncepcji”.

W odpowiedzi na drugie pytanie dyrektor poinformował, że w aktualnym planie korytarz A4 bis jest wytyczony i opisany (odcinek na północnym krańcu miejscowość Wyry). Przyznał też, że plany drogi w tym rejonie sięgają lat 80. XX wieku.

Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł: Obecnie prowadzimy procedurę opracowywania nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obu naszych miejscowości – Gostyni i Wyr. Zgodnie z prawem zawiadomiliśmy o tym marszałka i za 1-2 miesiące przekażemy projekty planów do uzgodnień. Czy jeśli spełnią wymogi, zostaną uzgodnione, nawet wobec niewyznaczenia w nich przebiegu autostrady A4 bis?

Dyrektor z Urzędu Marszałkowskiego przekazał w odpowiedzi, że plany gminne będą opiniowane w oparciu o dokumentację obowiązującą na dzień dzisiejszy.

Radny Marek Gołosz (Wyry): Projektowaniem dróg na południu Polski zajmuje się krakowski oddział GDDKiA. Czy przygotowywana dla województwa koncepcja autostrady A4 bis była opiniowana przez GDDKiA? Jeśli tak, to jaka opinia została wydana?

Dyrektor z GDDKiA odpowiedział, że nie ma informacji o tym, jaka jest opinia departamentu studiów, gdyż to wydział podległy centrali, ale najprawdopodobniej taka opinia została już w centrali przedstawiona. W tej sprawie można wystąpić z zapytaniem do centrali.

Radny Marek Gołosz (Wyry): Czy Urząd Marszałkowski zlecił opracowanie koncepcji autostrady A4 bis również w wariancie północnym? W październiku 2018 roku sugerowano, ze autostrada mogłaby biec na północ od Katowic, a nie na południe przez Wyry.

Dyrektor z Urzędu Marszałkowskiego odpowiedział, że zlecenie dotyczyło koncepcji przebiegu autostrady w ujęciu wariantowym w zakresie tego, co obecnie znajduje się w planie województwa, czyli korytarza w planie obowiązującym od 2016 roku.

Radny Franciszek Smykla (Wyry): Zakładając, że ul. Zawodzie w Wyrach znika pod tą inwestycję, to co w zamian dla gminy i mieszkańców, których ta inwestycja dotknie?

Dyrektor z GDDKiA przekazał w odpowiedzi, że rekompensaty regulują odpowiednie przepisy. Z dotychczasowej praktyki wynika, że odszkodowania pokrywają wartość rynkową nowych nieruchomości. Dodał, że powstanie autostrady może wiązać się dla gminy ze zwiększonym zainteresowaniem inwestorów, nawet jeśli w samej gminie ostatecznie nie będzie żadnego węzła. Poza tym podkreślił, że sprawa A4 bis to póki co dalekie plany. Przypomniał, że dla takiej drogi nie ma na dziś nawet studium ekonomiczno-technicznego, które znacznie lepiej precyzuje potrzeby i cele takiej drogi niż jakakolwiek koncepcja.

Radny Marek Gołosz (Wyry): Czy GDDKiA ma informacje dotyczące aktualizacji planu budowy autostrad w Polsce? Jak często taki plan jest aktualizowany i czy przyszłe plany mogą obejmować również województwo śląskie?

Dyrektor z GDDKiA odpowiedział, że plan ten opracowywany jest centralnie. GDDKiA informuje jednak rządzących np. o stale rosnącym ruchu na autostradzie A4. Dodał, że prędzej czy później będzie musiało dojść do budowy alternatywnego ciągu tej klasy przez województwo śląskie. Działania województwa już podjęte w tym temacie z pewnością pomogą w wytyczaniu takiego szlaku. Koncepcja zamówiona przez województwo może się w przyszłości okazać przydatnym materiałem dla GDDKiA, jeśli centrala ujmie taką drogę w swoich planach.

Z całą dyskusją i szerszymi opiniami poszczególnych uczestników spotkania na temat autostrady A4 bis można zapoznać się na tym nagraniu.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz