Światła pogasły. Burza przerwała zdalne posiedzenie Rady Gminy Wyry

Do nietypowego zdarzenia doszło w trakcie XXXI sesji Rady Gminy Wyry, która w trybie zdalnym odbyła się 24 czerwca. W związku z silną burzą, której towarzyszyły ulewne opady deszczu i porywisty wiatr, nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej na terenie dużego obszaru gminy, wywołując nagłą i nieplanowaną przerwę w obradach.

Posiedzenie zostało zerwane o godz. 20.32 w trakcie omawiania regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na inwestycje związane z wymianą nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Wyry. Przy głosie była wówczas Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł.

W momencie wystąpienia przerwy w dostawie energii obraz w oknie programu Zoom Meeting zatrzymał się, rejestrując ostatnie przesłane klatki z kamer uczestników, na których, co interesujące, utrwaliło się, że w urzędzie gminy i w większości domów radnych ułamek sekundy wcześniej pogasły wszystkie światła – twarze części uczestników oświetlają już wtedy wyłącznie ekrany zasilanych z baterii komputerów przenośnych (np. laptopów, tabletów). Sama transmisja, prowadzona z dedykowanego do tego komputera w urzędzie gminy nie została przerwana, zaś grafika ekranowa niezmiennie odmierzała czas i prezentowała tytułu omawianego ostatnio projektu uchwały.

Obraz z programu Zoom wrócił o godz. 21.02, ukazując obraz z kamer z komputerów kolejnych dołączających do spotkania radnych, którzy, jak można było zaobserwować w poszczególnych okienkach, nawiązywali miedzy sobą rozmowy telefoniczne.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry Joanna Pasierbek-Konieczny wznowiła obrady ok. godz. 21.09 informując, że w międzyczasie musiała wymienić komputer, z którego się łączyła, a także poprosiła wszystkich o sprawne kontynuowanie dyskusji.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl