Droga na cmentarz po remoncie jest znów przejezdna

W obrębie cmentarza i kościoła parafialnego pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni dobiegają końca prace związane z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej. W sobotę 27 października na objętym remontem odcinku ul. Rybnickiej bocznej (droga gminna) przywrócony został normalny ruch samochodowy.

Działania związane z wymianą nawierzchni zakończone zostały na kilka dni przed uroczystością Wszystkich Świętych, kiedy ruch w rejonie cmentarza znacznie się nasila. Z uwagi na dotychczasowy krytyczny stan jezdni – liczne deformacje i nieregularną szerokość, remont ten był jednak konieczny. Po trwającej kilkanaście dni przebudowie, drogę dojazdową do cmentarza stanowi teraz równa jednia asfaltowa o możliwie usystematyzowanej szerokości. W sumie pracami objęto 228 metrów drogi.

Remont drogi do cmentarza – ul. Rybnickiej bocznej, to wynik wielomiesięcznych prac urzędników i radnych gminnych w kadencji 2014-2018, które były związane z wygospodarowaniem środków na realizację oraz pozyskaniem pozwoleń na przeprowadzenie przedsięwzięcia na tych fragmentach drogi, pod którymi grunt stanowi własność prywatną. Stosowne pozwolenia uzyskano z końcem 2017 roku, pierwszy przetarg na realizację ogłoszono w trzecim kwartale 2018 roku. Finalny efekt stanowi odpowiedź na liczne wnioski parafii, mieszkańców i radnych.

Na czas najbardziej newralgicznych prac związanych z układaniem nowej nawierzchni, do soboty 27 października na drodze prowadzącej do cmentarza obowiązywała zmieniona organizacja ruchu. Komunikacja odbywał się jedynie poprzez jezdnie leżące w obrębie parkingu przynależnego do parafii Podwyższenia Krzyża Św. – wjazdy realizowano po drodze brukowanej, a wyjazdy po drodze asfaltowej.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa nawierzchni – ul. Rybnicka boczna w Gostyni, dojazd do cmentarza” zrealizowano ze środków gminy Wyry za 179 tys. zł. Nieco wcześniej, bo latem tego roku, parafia wykonała z własnych środków odcinek wzdłuż parkingu, leżący w całości na jej gruntach – dzięki temu ul. Rybnicka boczna do cmentarza została w 2018 roku odtworzona na całej długości.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl