Dyrektor Zespołu Szkół Jadwiga Pasierbek przechodzi na emeryturę

Rozpoczynający się 1 września rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół w Gostyni będzie pierwszym rokiem szkolnym bez Pani Dyrektor Jadwigi Pasierbek. Pani Dyrektor z dniem 1 września przechodzi na emeryturę. Do czasu wyłonienia nowego dyrektora w drodze konkursu, organ prowadzący powierzy pełnienie obowiązków dyrektora pani Irenie Piszczek, dotychczasowej wicedyrektor do spraw gimnazjum.

Pani Dyrektor Jadwiga Pasierbek rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni w 1976 roku, jako nauczyciel języka rosyjskiego. W późniejszych latach dała się poznać uczniom także w roli nauczyciela geografii i języka polskiego1. Funkcję dyrektora pełniła od września 1991 roku do końca sierpnia 2016 roku, przez równo 25 lat – najpierw jako dyrektor Szkoły Podstawowej, później Zespołu Szkół2. Z sukcesem przeprowadziła uczniów i pracowników szkoły przez kolejne reformy edukacji w Polsce. To pod jej nadzorem przebudowano szkołę w latach 2002-20033. Przechodząc z dniem 1 września 2016 roku na emeryturę, Pani Dyrektor zostawia następcom szkołę dobrze wyposażoną i nowoczesną, ale przede wszystkim placówkę stale otwartą na uczniów, z ciepłą i serdeczną atmosferą, w której uczniowie z Gostyni mają swój drugi dom.

Jadwiga Pasierbek

Przypisy:

  1. Sybilla Cofała, Zofia Pucher : 50 lat minęło, s.39.
  2. Tamże, s. 5.
  3. Tamże, s. 26-27.
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl