Fundusz Dróg Samorządowych: ul. Rybnicka na liście rezerwowej

Śląski Urząd Wojewódzki opublikował listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Niestety, pośród ponad 100 projektów objętych dofinansowaniem zabrakło zadania dotyczącego przebudowy ul. Rybnickiej w Gostyni (etap I i III), o który zabiegał powiat mikołowski.

Zgłoszony przez powiat projekt pn. „Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni etap I i III” znalazł się dopiero na końcu listy rezerwowej, co opóźni – o ile nie wykluczy – jego realizacji. Jak tłumaczy organizator naboru, w pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymają zadania z list podstawowych, a wnioski znajdujące się na listach rezerwowych będą mogły uzyskać dofinansowanie dopiero po wystąpieniu oszczędności w wysokości pozwalającej na ich sfinansowanie.

Przebudowa współfinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych miała obejmować dwa odcinki o łącznej długości 3 km – od centrum do cmentarza (etap I) oraz od ul. Akacjowej do końca Gostyni (etap III). Wartość projektu została wyceniona na nieco ponad 21 mln zł i miała według założeń wnioskodawcy być realizowana w rozłożeniu na najbliższe lata – od kwietnia 2020 roku do listopada 2024 roku.

fot. Lista rezerwowa powiatowa – Śląskie FDS 2020

Etap II przebudowy ul. Rybnickiej, obejmujący odcinek od cmentarza do ul. Akacjowej, uzyskał wcześniej dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, zajmując drugą lokatę na liście rankingowej – więcej tutaj. Środki własne na realizacje tego etapu będą pochodzić z budżetów powiatu i gminy Wyry.

Fundusz Dróg Samorządowych podlega pod urzędy wojewódzkie reprezentujące w terenie Rząd RP, a unijny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pod Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego czyli samorząd województwa.

źródło: https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/ponad-100-zadan-w-slaskiem-z-dofinansowaniem-z-funduszu-drog-samorzadowych

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl