Przyznano środki na przebudowę środkowego etapu ul. Rybnickiej

Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego opublikowano wyniki naboru nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18, w ramach którego śląskie samorządy ubiegały się w ostatnich miesiącach o dofinansowanie do zadań związanych z budową lub modernizacją dróg. Zgłoszony w ramach tego konkursu projekt przebudowy środkowego odcinka ul. Rybnickiej w Gostyni (etap II) znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej, otrzymując dofinansowanie w kwocie ponad 4 mln zł.

Środki przyznano Powiatowi Mikołowskiemu – zarządcy drogi, który przygotował i zgłosił projekt. Zadanie pod nazwą „Przebudowa ciągu drogowego 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni od km 1+394 do km 2+273” obejmuje kompleksowy remont całej drogi na odcinku od kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. do okolic ul. Akacjowej. Całkowita kwota przyznanego dofinansowania to 4 180 668,49 zł.

Jesteśmy na liście rankingowej – potwierdził Tadeusz Marszolik, wicestarosta powiatu mikołowskiego. – Teraz czekamy na oficjalne pismo z Urzędu Marszałkowskiego.

Radny Michał Kopański, reprezentujący w powiecie miejscowość Gostyń, zapytany o wyniki powiedział, że jest bardzo zadowolony z wyboru projektu, a realizacja całej drogi będzie zwieńczeniem starań władz powiatu obecnej i poprzednich kadencji.

Na ten moment, po tym jak poznaliśmy wyniki naboru dla etapu II, trzeba oczekiwać jeszcze na decyzje w sprawie odcinka I i III (początkowy i końcowy), które również mają szanse na pozyskanie finansowania z zewnątrz.

Dodatkowo, w dniu 27 lutego, Rada Gminy Wyry podjęła uchwalę o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi mikołowskiego w celu realizacji przebudowy ul. Rybnickiej. Na to zadanie inwestycyjne gmina przekaże powiatowi 500 tys. zł.

Szczegóły dotyczące projektu przebudowy ul. Rybnickiej, przedstawione na etapie konsultacji (bez uwzględnienia późniejszych zmian) dostępne są tutaj.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl