Głosy mieszkańców w wyborach prezydenckich – druga tura

W drugiej turze wyborów Prezydenta RP, która odbyła się w niedzielę 12 lipca, mieszkańcy Gostyni najwięcej głosów oddali na urzędującego prezydenta RP Andrzeja Dudę – 1260 głosów (52,96%). Na jego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego oddano 141 głosów mniej – prezydent m. st. Warszawy otrzymał w Gostyni 1119 głosów (47,04%).

Andrzej Duda wygrał w dwóch obwodach głosowania na wschodzie miejscowości – nr 4 (Dom Kultury) i nr 5 (Szkoła Podstawowa), a Rafał Trzaskowski osiągnął zwycięstwo w zachodnim obwodzie głosowania nr 6 (Szkoła Podstawowa).

Frekwencja w Gostyni wyniosła 75,45%. Głosowało 2420 osób. Z urn wyjęto 39 kopert do głosowania korespondencyjnego. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach wzięło udział 36 osób. Odnotowano w sumie 41 głosów nieważnych.


GOSTYŃ : Suma wszystkich głosów

DUDA Andrzej Sebastian1260 (52,96%)
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz1119 (47,04%)
Uprawnionych do głosowania: 3207
Wyjęto kart: 2420 w tym 39 kopert
Głosów ważnych: 2379
Głosów nieważnych: 41
Frekwencja: 75,45%

Głosy mieszkańców w podziale na trzy gostyńskie obwody:

OBWÓD 4 : Dom Kultury

DUDA Andrzej Sebastian585 (55,98%)
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz460 (44,02%)
Uprawnionych do głosowania: 1373
Wyjęto kart: 1061 w tym 27 kopert
Głosów ważnych: 1045
Głosów nieważnych: 16
Frekwencja: 77,28%

Tak jak w I turze w obwodzie zlokalizowanym w Domu Kultury osiągnięto najwyższą frekwencję i wyjęto najwięcej kopert do głosowania korespondencyjnego.


OBWÓD 5 : Szkoła Podstawowa

DUDA Andrzej Sebastian290 (52,16%)
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz266 (47,84%)
Uprawnionych do głosowania: 795
Wyjęto kart: 563 w tym 6 kopert
Głosów ważnych: 556
Głosów nieważnych: 7
Frekwencja: 70,82%

Tak jak w I turze, w tym obwodzie głosowania odnotowano również wysoką frekwencję, ale najniższą spośród obwodów głosowania wyznaczonych na terenie Gostyni.


OBWÓD 6 : Szkoła Podstawowa

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz393 (50,51%)
DUDA Andrzej Sebastian385 (49,49%)
Uprawnionych do głosowania: 1039
Wyjęto kart: 796 w tym 6 kopert
Głosów ważnych: 778
Głosów nieważnych: 18
Frekwencja: 76,61%

W tym obwodzie przewagą 8 głosów wygrał Rafał Trzaskowski. W porównaniu z pozostałymi obwodami oddano tutaj najwięcej głosów nieważnych – 18.


Frekwencja w drugiej turze głosowania wyniosła 75,45%, co pozwoliło poprawić rekord sprzed dwóch tygodni osiągnięty podczas głosowania w I turze wyborów.

Rok wyborczy202020152010
FrekwencjaI: 72,37%
II: 75,45%
I: 58,90%
II: 63,79%
I: 59,68%
II: 58,59%


Strażacy z OSP Gostyń ponownie zachęcali mieszkańców całej gminy do wzięcia udziału w głosowaniu celem uzyskania w Gostyni i Wyrach możliwie najwyższej frekwencji. To z związku z II edycją akcji MSWiA pod nazwą „Bitwa o wozy”, która tym razem przewidywała przekazanie wozu strażackiego gminom z najwyższą frekwencją, ale w podziale na 49 dawnych województw.

Zgodnie z podziałem na województwa sprzed 1998 roku, gmina Wyry rywalizowała z gminami dawnego województwa katowickiego, obejmującego w przybliżeniu centralny pas dzisiejszego województwa śląskiego.

Na godz. 6.00 nie były znane dokładne dane. Wiadomo jednak, że frekwencja w gminie Wyry była bardzo wysoka i wyniosła 75,16%, a więcej osób głosowało w Gostyni (75,45%) niż w Wyrach (74,85%) – co wskazuje na to, że w przypadku wygranej pojazd powinien przypadać na OSP Gostyń.

źródło: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/, wł.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl