Gmach publicznego przedszkola zyskał dużą instalację fotowoltaiczną

Zakończyły się odbiory instalacji fotowoltaicznej, która w ostatnim czasie powstała na znacznej części połaci dachu Gminnego Przedszkola w Gostyni. Instalacja o mocy szczytowej 18,6 kWp została zamontowana na zlecenie gminy Wyry wyłącznie w ramach środków pozyskanych z unijnych funduszy dla województwa śląskiego.

Moc nowo powstałej instalacji dobrano z uwzględnieniem zapotrzebowania całego gmachu na energię elektryczną, z dopuszczeniem możliwości oddawania nadwyżek do sieci i korzystania z systemu rozliczeń prosumenckich – co już niedługo w prosty sposób powinno przełożyć się na rachunki za energię, a przez to i budżet gminy.

Wykonaniem projektu i montażem układu fotowoltaicznego zajęła się firma EkoEnergia Polska z Kielc, która w przetargu z czerwca 2020 roku zaoferowała za realizację usługi 89 452,86 zł. Całe zadanie zostało sfinansowane wyłącznie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20201.

Nowa instalacja na dachu przedszkola stanowi uzupełnienie projektu modernizacji energetycznej placówki, ale nie jest jedyną instalacją tego typu, jaka funkcjonuje obecnie z wykorzystaniem budynków użyteczności publicznej w centrum Gostyni. Na dachu sąsiedniego budynku po poczcie, w którym działa m.in. świetlica środowiskowa i punkt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach, na początku 2020 roku uruchomiona została instalacja o deklarowanej mocy 1,74 kWp, a niedługo tuż obok, bo na wymienianym właśnie dachu Domu Kultury w Gostyni, powstanie kolejna o mocy 22,4 kWp. Niewykluczone, że w przyszłości podobne instalacje zaistnieją na kolejnych modernizowanych budynkach użyteczności publicznej w Gostyni.

Przypisy:

  1. Instalacja powstała w ramach zgłoszonego w naborze RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 dużego zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A”, które obejmowało m.in. wymianę izolacji ścian wewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Zadanie to pierwotnie znajdowało się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania, jednak 7 maja 2020 roku do urzędu gminy wpłynęła informacja o przeznaczeniu części zwolnionych środków z puli tego naboru właśnie na to zdanie. Aby gmina mogła otrzymać przyznane środki, konieczne było wykonanie instalacji fotowoltaicznej, która była ujęta we wniosku o dofinansowanie w momencie składania, ale nie została wykonana w czasie przebudowy budynku przedszkola w latach 20172019, bo wtedy jeszcze ważyły się losy zadań znajdujących się na liście rezerwowej i nie było wiadomo, czy gmina to dofinansowanie finalnie uzyska.

    W naborze, z którego udało się skorzystać gminie, ponad 89% środków pochodziło z budżetu Unii Europejskiej, a prawie 11% z budżetu państwa.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl