Gmina bez wicewójta. Barbara Prasoł odwołała swoją zastępczynię

Z dniem 1 czerwca Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł odwołała sekretarz gminy Ewę Plachę ze stanowiska zastępcy wójta gminy. Pani sekretarz pełniła tą funkcję od 2020 roku w wymiarze 1/4 etatu w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, a obecnie ponownie jest sekretarzem zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin.

Ewa Placha pełniła funkcję zastępcy wójta od 6 kwietnia 2020 roku na mocy zarządzenia nr 160/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku. Wójt powołała swoją zastępczynię nieco ponad miesiąc po tym, jak struktury samorządowe zostały przestawione na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym epidemią SARS-CoV-2. Sekretarz gminy już wcześniej dysponowała pełnomocnictwami, które pozwalały jej na działanie w zastępstwie wójta, jednak wobec stale rosnącego zagrożenia wójt ostatecznie zdecydowała o nadaniu sekretarz większych uprawnień. Od momentu przyjęcia nowej funkcji sekretarz była zatrudniona w urzędzie gminy na swoim podstawowym stanowisku w wymiarze 3/4 etatu, a na stanowisku wicewójta w wymiarze 1/4 etatu. Do odwołania Ewy Plachy ze stanowiska zastępcy wójta doszło 25 maja 2022 roku na mocy zarządzenia nr 447/2022. Od czerwca ponownie jest sekretarzem gminy w pełnym wymiarze godzin.

KadencjaWójtSekretarzSkarbnik
2018-2023Barbara PrasołEwa Placha
(wicewójt od 06.04.2020 do 01.06.2022)
Grażyna Słowik

Wójt gminy może w drodze zarządzenia powoływać oraz odwoływać swoich zastępców, a także określać ich liczbę. Zastępców powołuje się w celu usprawnienia bieżącej pracy urzędu. W dotychczasowej historii gminy skorzystano z tej możliwości tylko raz.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl