Radni wrócili do sali sesyjnej po ponad dwuletniej przerwie

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią wirusa SARS-CoV-2, która wymusiła pracę w trybie zdalnym, w czwartek 26 maja Rada Gminy Wyry ponownie obradowała w sali sesyjnej znajdującej się na drugim piętrze Urzędu Gminy Wyry. Licząc od poprzedniej sesji mającej miejsce w tej sali, przerwa trwała dokładnie 2 lata, 3 miesiące i 28 dni.

Podczas XLII sesji Rady Gminy Wyry znowu było jak dawniej. Radni zebrali się na sesji w zwyczajowym miejscu – na sali sesyjnej, o tradycyjnej porze – godz. 16.00, zajmując miejsca przy okrągłym stole w centralnej części pomieszczenia.

Posiedzenie znów rejestrowała zamontowana na środku sali obrotowa kamera, zapisująca obraz w jakości HD, a radni, zabierając głos, korzystali z systemu konferencyjnego. Głosowania niezmiennie prowadzone były poprzez system eSesja.

Powrót do sali sesyjnej stał się możliwy po tym, jak w marcu i kwietniu zniesiono wszystkie ograniczenia mające przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 – dodatkowo w połowie maja zniesiono stan epidemii na rzecz stanu zagrożenia epidemicznego1 – a w samym urzędzie gminy zakończono działania przygotowawcze.

27.02.2020 – 26.05.2022

Na temat kopalni tuż przed pandemią
Ostatnia przed przerwą sesja w sali narad miała miejsca 27 lutego 2020 roku2. Tak się złożyło, że była to dla mieszkańców sesja bardzo przełomowa, bo gościem radnych był wówczas dyrektor Kopalni Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Średnich, który bez ogródek, podczas transmisji na żywo, zapowiedział nowy plan ekspansji kopalni w kierunku znajdującego się pod Gostynią złoża węgla „Za Rowem Bełckim”. Plany dyrektora spotkały się niedługo potem z ostrą reakcją gostynian, którzy przystąpili do protestu. Pandemia szybko zawiesiła jednak wszystkie działania po obu stronach.

Po sesji z udziałem dyrektora nastąpiła dłuższa przerwa między posiedzeniami rady gminy. W tym czasie na poziomie centralnym dostosowywano przepisy tak, by m.in. radni mogli pracować zdalnie bez obaw natury prawnej. Ostatecznie umożliwiono to poprzez nowelizację tzw. specustawy koronawirusowej z 31 marca 2020 roku3.

Zdalnie bez większych problemów
Pierwsza zdalna sesja rady gminy w historii gminy miała miejsce 30 kwietnia 2020 roku. Organizacja posiedzenia wiązała się z wyzwaniem dla uczestników sesji, którzy musieli dostosować się do wówczas zupełnie nowych warunków prowadzenia obrad, ale przede wszystkim osób, które odpowiadają za przygotowanie posiedzeń, w tym m.in. pod kątem wyboru i obsługi dodatkowego oprogramowania oraz łączenia różnych rozwiązań. W trakcie sesji debatowano m.in. na temat sytuacji epidemicznej w gminie i powiecie4.

W czasie zdalnych posiedzeń tylko przewodnicząca rady gminy i pracownicy biura rady gminy korzystali z sali sesyjnej. Radni i zaproszeni na sesję goście łączyli się ze swoich domów, a władze gminy z gabinetów w urzędzie gminy.

Przeprowadzono w sumie 24 sesje zdalne, w tym 2 nadzwyczajne. Podczas posiedzeń nie odnotowano większych problemów technicznych, a jeśli takie się zdarzały, to głównie z przyczyn zewnętrznych – np. 24 czerwca 2021 roku zdalne obrady zostały przerwane po tym, jak w trakcie burzy wyłączono prąd5, a 30 września 2021 roku już na początku obrad zupełnie przestał działać moduł odpowiedzialny za prowadzenie głosowań6.

Poza tym doszło do kilku typowych dla spotkań zdalnych wpadek z niewyłączonymi mikrofonami – np. wójt zza kulis skomentowała przydługą wypowiedź jednego z radnych z Wyr7, zaś jeden z radnych z Gostyni w ramach podobnego komentarza nieświadomie użył publicznie słowa powszechnie uważanego za wulgarne8.

Były wyjątki dla MPZP
W okresie posiedzeń organizowanych poza salą sesyjną, dwie sesje odbyły się w formie stacjonarnej. Były to posiedzenia, w ramach których przyjmowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dla miejscowości Gostyń plan miejscowy przyjmowano w sali widowiskowej Domu Kultury w Gostyni (18 listopada 2021 roku)9, a plan miejscowy dla miejscowości Wyry w pomieszczeniu na piętrze Pawilonu Handlowego w Wyrach (27 kwietnia 2022 roku) – była to sesja poprzedzająca sesję w sali sesyjnej.

Z wszystkimi nagraniami z sesji zdalnych można zapoznać się tutaj.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl