Gminne Przedszkole tuż przed nowym rokiem szkolnym

Już jutro, w czwartek 1 września, w przedszkolach i szkołach w całej Polsce rozpoczną się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a wraz z nimi zakończy się okres przygotowań do nowego roku szkolnego 2016/2017. Intensywne prace porządkowo-konserwacyjne, jak każdego roku, toczyły się też w Gminnym Przedszkolu w Gostyni.

Porządki i remonty
Tak jak ma to miejsce podczas każdej przerwy wakacyjnej, w gostyńskim przedszkolu część lipcowo-sierpniowego czasu pochłonęły generalne porządki. W zakres tych prac, jak informuje dyrektor Gminnego Przedszkola w Gostyni pani Grażyna Olearczyk, wchodziło m.in. czyszczenie dywanów, mycie i dezynfekowanie zabawek, wymiana uszkodzonych pojemników na zabawki i drobne naprawy. Ponadto w przedszkolu odświeżono ściany w kuchni i kancelarii przedszkola. W porównaniu z ubiegłymi latami, prac remontowych w przedszkolu było niewiele. To z tego względu, że przedszkole jest już na ostatniej prostej przed generalnym remontem – przetarg na remont przedszkola ma zostać ogłoszony przez władze gminy jeszcze tej jesieni.

Pani Dyrektor poinformowała też o poczynionych w ostatnim czasie staraniach, mający na celu uporządkowanie istniejącego w ogrodzie drzewostanu. Z przedszkolnego podwórka wkrótce zostaną usunięte cztery już obumarłe drzewa (jarząb pospolity). Przy tej okazji pielęgnacji zostaną poddane pozostałe krzewi i drzewa. Pani Dyrektor stale podejmuje też działania, mające na celu usunięcie dwóch topoli, rosnących przy rzece za przedszkolnym płotem, które zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających m.in. na przedszkolnym podwórku (drzewa graniczące z przedszkolnym należą do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach). W ich sprawie zostało wystosowane pismo do przewodniczącego Spółki Wodnej Wyry-Gostyń, z prośbą o pilną interwencję.

Wakacje w przedszkolu
W tym roku dyżur wakacyjny przypadł gostyńskiej placówce na drugi miesiąc wakacji. Jak poinformowała Pani Dyrektor, w sierpniu na dyżur wakacyjny zostało przyjętych 69 dzieci z całej gminy, w tym 26 dzieci z Wyr i 43 dzieci z Gostyni. Na potrzeby letnich zajęć, utworzone zostały łącznie 3 oddziały. O pełnym zabaw i radości sierpniu w przedszkolu, jak zapowiedziała Pani Dyrektor, będzie można przeczytać we wrześniu w artykule „Wakacyjne przedszkole”, na łamach miesięcznika samorządowego „Wiecie”.

Nowy rok szkolny
Od września do przedszkola będzie uczęszczać sto dwadzieścia pięć dzieci. Najliczniejszą grupę w przedszkolu stanowić będą dzieci pięcioletnie, których będzie aż pięćdziesiąt dwoje. Dzieci czteroletnich będzie trzydzieści dziewięć. Najmniejszą grupę będą stanowiły dzieci najmłodsze – zapisanych jest trzydzieści czworo trzylatków. Od września działać będzie łącznie pięć grup wiekowych.

W nowym roku szkolnym lekcje języka angielskiego będą odbywały się już we wszystkich oddziałach. U trzy- i czterolatków, nauka odbywać będzie się w grupach, przede wszystkim przez zabawę. Dla dzieci starszych przewidziano sposób realizacji zajęć taki, jak do tej pory, czyli z podziałem na grupy i z wykorzystaniem dedykowanych podręczników. Program zajęć został już przedstawiony rodzicom podczas spotkania z panią lektor w dniu 30 września. Więcej czasu dla dzieci będzie mieć też od września przedszkolny logopeda.

Gotowe plany na nowy rok mają też nauczyciele. Na dzieci czekają jak zawsze zaplanowane przez nich kółka zainteresowań i nowe projekty edukacyjne. W nowym roku szkolnym 2016/2017 dyrekcja jak zawsze liczy na dalszą dobrą współpracę z rodzicami.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl