Informacja w sprawie pytań dot. konkursu na dyrektora Domu Kultury w Gostyni

W październiku 2019 roku rozpisany został konkurs na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Gostyni, który nie przyniósł rozstrzygnięcia. Z uwagi na duże zainteresowanie ze strony mieszkańców gminy tym postępowaniem, okazywane pod adresem GostyńŚląska.pl zarówno przed jak i w trakcie trwania naboru – co świadczy o tym, że bardzo wielu osobom zależy na przyszłości Domu Kultury i wyborze najlepszego kandydata na dyrektora – poniżej przekazujemy krótkie podsumowanie z pierwszego naboru oraz informację na temat trwającego właśnie naboru drugiego.

Zapewniamy ponadto, że sprawa konkursu na dyrektora DK zostanie podjęta w szerszym ujęciu w artykule na stronie, po skompletowaniu dodatkowych odpowiedzi np. co wymogów stawianym kandydatom (określono wykształcenie średnie policealne zamiast wyższego, jak to było w przypadku naboru na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach) oraz przyczyn, dla których odrzucono dotąd zgłoszone oferty (o ile – w wymiarze bardzo ogólnym – będzie to możliwe). Bo między innymi w tych kwestiach, wpływały pytania od mieszkańców.


Z informacji jakie udało się do tej pory uzyskać od sekretarz gminy Ewy Plachy, będącej jednocześnie przewodniczącą komisji konkursowej, w ramach wstępnego etapu pierwszego naboru wpłynęły łącznie 4 oferty. Żadna z nich nie został dopuszczona do dalszego etapu konkursu, który polegał na rozmowie z kandydatami. Komisja zakończyła pracę po przekazaniu Wójtowi Gminy Wyry informacji o przebiegu postępowania, co nastąpiło 19 grudnia 2019 roku.

Drugi nabór na dyrektora DK ogłoszono na początku tego roku. Tym razem oferty można składać do 31 stycznia. Rozstrzygnięcie ma nastąpić do 28 lutego. Ogłoszenie i szczegółowe kryteria znajdują się tutaj, a regulamin pracy komisji konkursowej, wraz z jej składem, jest dostępny do wglądu tutaj.


Mail do sekretarz gminy w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego naboru został wysłany 1 stycznia. Odpowiedź datowana na 9 stycznia wpłynęła drogą mailową 15 stycznia.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl