Jak zmieni się przedszkole? Przestrzeń zostanie lepiej wykorzystana

Znamy szczegóły projektu przebudowy Gminnego Przedszkola w Gostyni, który był przygotowywany od października 2015 roku do kwietnia 2016 roku przez gliwicką firmę projektową PUP „UTEX” Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Gminy Wyry.

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, 4 maja wystosowaliśmy wniosek o udostępnienie projektu do wglądu, który niedługo potem został pozytywnie rozpatrzony. Dzięki temu mamy dziś możliwość przedstawienia założeń projektu przebudowy szerszemu gronu zainteresowanych.

Prezentacja przedłożona poniżej, którą przygotowaliśmy w oparciu o przedstawioną dokumentację, pozwala zapoznać się ze zmianami, jakie zajdą w budynku przedszkola, oraz stwierdzić, jak owe zmiany wpłyną na odbiór centrum Gostyni, jeszcze zanim władze podejmą decyzję o ogłoszeniu przetargu na przebudowę budynku.

Co zaplanowano dla gostyńskiego przedszkola? W dużym skrócie:
Zmieni się wejście do budynku, a w pobliżu niego powstanie podjazd i szyb z windą osobową. Wydzielona zostanie nowa szatnia i nowa, dodatkowa sala zajęć na parterze. Wszystkie pomieszczenia zostaną odświeżone, a otoczenie wokół nieco inaczej uporządkowane. Od strony ogródka zniknie taras, ale w jego miejscu powstanie ogród zimowy. Ogród z placem zabaw zostanie zaaranżowany od nowa. Budynek w całości przejdzie termomodernizację, a okna, wymienione wcześniej na większe, przepuszczą do wnętrza więcej światła dziennego. Całość będzie wykonana w zgodzie z nowymi normami i wymogami, w tym tymi dotyczącymi bezpieczeństwa osób przebywających w budynku.

Uwaga! Prezentacja ma charakter wyłącznie poglądowy.

Poziom 0

– Wejście do przedszkola i hol wejściowy
Tu mają zajść najbardziej diametralne zmiany. Część frontowej ściany z wiatrołapem ma zostać zgodnie z założeniami projektu wyburzona, po to by zrobić miejsce pod nową szatnię i wiatrołap/wózkownię. Nowe pomieszczenia mają wyznaczyć ściany posadowione w obrębie dotychczasowego obrysu budynku – całkowicie zabudowany zostanie taras przed wejściem. Dzięki wprowadzeniu takiej zmiany, przedszkole ma zyskać obszerną szatnię dla dzieci, ale co ważniejsze, w pełni wyposażoną dodatkową salę zajęć na parterze budynku, w miejscu po starej szatni. Dotychczasowe schody przed wejściem mają zostać zastąpione nowymi, z pochylnią dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Rzut parteru, trzy sale zajęć na tym poziomie


Rzut parteru


Na podstawie projektu przebudowy przedszkola


Na podstawie projektu przebudowy przedszkola

Jaki jest minus tego rozwiązania? W wyniku realizacji projektu, sprzed wejścia zniknie taras, który z nadwieszonym nad nim dachem, niewątpliwie nadaje temu budynkowi lekkości. Ponadto definitywnie złamana zostanie umowna linia zabudowy wyznaczona przez front przedszkola, poczty i przychodni. Obecnie taras też wykracza poza tą linię – konstrukcja tarasu i dachu jest wysunięta – ale z perspektywy ulicy nie daje się tego odczuć, gdyż właściwe elementy niosące konstrukcję dachu znajdują się na jej równi (widać to na zdjęciu poniżej). W konsekwencji zabudowy tarasu, odbiór budynku przedszkola od frontu będzie zupełnie inny – budynek może bardziej przytłaczać, wydawać się cięższy.

Budynki dostawione do opisywanej linii zabudowy

– Korytarz i pomieszczenia na parterze
W projekcie nie przewidziano zmiany dla gabinetu dyrektora i biura sekretariatu – pomieszczenia administracji mają zostać w tych samych miejscach. W południowej części korytarza, niemal naprzeciw wyjścia z nowej szatni, ma powstać toaleta dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Obok wyjścia z szatni zaplanowano drzwi do nowej sali zajęć. Naprzeciw nich z kolei ma postać nowe przejście do ogrodu przedszkolnego, wraz ze schodami, przez które dzieci wraz z nauczycielami będą po modernizacji przechodzić na zajęcia organizowane na zewnątrz budynku. Będzie to po remoncie jedyne przejście do ogrodu dostępne z pomieszczeń ogólnodostępnych. Stare przejście do ogrodu, znajdujące się w tej części budynku, ma zostać zdemontowane – pomieszczenie, do którego obecnie odsyła, po remoncie ma pełnić inną funkcję na potrzeby nowej sali zajęć.

Zmianom ma ulec także centralna część korytarza. Po przebudowie w miejscu głównych drzwi na przedszkolne podwórko, znajdzie się wnęka z przejściem do parterowego ogrodu zimowego (zamkniętego przeszklonego pawilonu). Drzwi prowadzące na klatkę schodową mają zostać wymienione na takie, które są zgodne z aktualnymi normami bezpieczeństwa.

projekt2

Na podstawie projektu przebudowy przedszkola

Obok przejścia na klatkę schodową ma się znaleźć wejście do windy osobowej, której szyb będzie dostawiony do budynku. Wejścia do windy mają powstać w miejscu wertykalnych okien, wychodzących na plac między Gminnym Przedszkolem a Domem Kultury.

Na podstawie projektu przebudowy przedszkola, elewacja północna

Mniej zmian przewidziano dla pomieszczeń gospodarczych na parterze. Lekko przearanżowana ma zostać kuchnia i pokój dla pracowników.

– Klatka schodowa
Na parterze klatki schodowej ma zostać wykonane nowe wyjście ewakuacyjne, prowadzące bezpośrednio na teren parkingu obok budynku przedszkola i Domu Kultury, które będzie pełniło funkcję napowietrzania dla samoczynnej klapy oddymiającej zamontowanej na dachu klatki schodowej, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

Na podstawie projektu przebudowy przedszkola, elewacja północna

– Ogród zimowy
Parterowy szklany pawilon ma zostać wybudowany pomiędzy skrzydłami budynku, częściowo w miejscu tarasu, który według planu jest przewidziany do demontażu. Pawilon nie będzie miał połączenia z właściwym ogrodem.

Poziom 1

Na tym poziomie budynku według projektu nie nastąpią żadne większe zmiany. Naprzeciw wyjścia z klatki schodowej, w miejscu drzwi na niewielki balkonik, ma zostać zamontowane okno wychodzące na dach ogrodu zimowego. Obok drzwi klatki schodowej, tak jak w przypadku niższego pięta, znajdzie się wejście do windy osobowej. Zmieni się nieco układ ścian działowych w łazienkach dla dzieci.

Rzut pierwszego piętra, trzy sale zajęć na tym poziomie

Dach budynku

Przebudowa ma objąć wymianę pokrycia dachowego. Od nowa wymurowane mają zostać kominy wentylacyjne. Na dachu zaplanowano montaż urządzeń systemu wentylacji budynku i nową instalację odgromową. Prace na tym poziomie ma zwieńczyć montaż nowych rynien, rur spustowych i drabinek.

Rzut dachu

Elewacja

Zaplanowano pełną termomodernizację budynku. Na elewację ma zostać naniesiony tynk silikonowy w kolorze „według rysunku elewacji” (poniżej fragment rysunku „Elewacja wschodnia”, wydruk kolorowy), a więc najpewniej biały. Elegancka biel kontrastująca z grafitową stolarką i pokryciem dachowym byłaby pewnym ukłonem w kierunku oryginalnej kolorystyki budynku.

Elewacja wschodnia, widoczna grafitowa stolarka (niebieskie zakreślenia wskazują, o ile większe będą okna, szare zakreślenia wskazują okna do zamurowania)

Okna w budynku mają być na ogół większe niż dotychczas. W części z nich ma nastąpić obniżenie parapetów do wysokości 1 metra, a w części, jeśli były to typowe okna wertykalne, podwyższenie parapetów, tak aby większość prześwitów posadowiona była w jednej linii. Okna wychodzące z pomieszczeń sanitarnych dodatkowo mają mieć zmniejszoną szerokość. Część okien przewidziana jest do zamurowana. Ponadto mają zniknąć łuki nad drzwiami wejściowymi, nigdy nie pasujące do bryły.

Elewacja południowa, widoczna grafitowa stolarka (niebieskie zakreślenia wskazują, o ile większe będą okna, szare zakreślenia wskazują okna do zamurowania)

Jak tego rodzaju biało-grafitowa kolorystyka będzie wyglądała „na żywo” po przeprowadzeniu przebudowy? Dla przykładu można przywołać ostatnią publiczną inwestycję z sąsiednich Łazisk Górnych. Wszystko wskazuje na to, że zestaw kolorów w przypadku przedszkola może być zbliżony (tak jak w łaziskiej realizacji, patrząc od pierwszego piętra wzwyż, choć w przypadku przedszkola dominować będzie przede wszystkim biel).

Nowy budynek w centrum Łazisk Górnych


W tym miejscu należy zaznaczyć, że w celu zachowania spójności z innymi budynkami w centrum Gostyni, obrana w przypadku przebudowy przedszkola kolorystka winna być stosowana również dla kolejnych budynków przy ich termomodernizacji (nie wspominając o zastosowaniu podobnego rodzaju stolarki jak i pokrycia dachowego) – w kolejce czeka budynek poczty, biblioteki i domu kultury. Dlaczego to wszystko takie ważne, pisaliśmy tutaj: „Czy projekt przebudowy przedszkola wyznaczy standardy dla centrum Gostyni?”.

Zastawienie bieli i szarości w gostyńskiej przestrzeni publicznej powinno dobrze się przyjąć, zwłaszcza w jej zielonym otoczeniu. Podobne zestawy kolorów sprawdzają się w odbiorze, co widać nie tylko w Łaziskach Górnych, ale też innych miastach konurbacji górnośląskiej.

Modernizacja budynku przy ul. Poniatowskiego w Katowicach


Modernizacja przedwojennej kamienicy przy ulicy Wolności w Zabrzu (+nadbudowa)


Współczesna zabudowa Katowic w pobliżu placu Wojciecha Kilara zimową porą

Ogród przedszkolny

Z ogródka ma zniknąć obszerny taras. Na miejscu centralnej jego części zaprojektowano budowę opisywanego wcześniej ogrodu zimowego. Na pozostałej uwolnionej przestrzeni ma rosnąć trawa. Nieco przebudowany plac zabaw pozostanie w tej samej części ogrodu. Teren przedszkola mają dopełnić chodniki oraz średniej wielkości plac, który z pewnością przyda się podczas większych przedszkolnych wydarzeń.

Projekt przebudowy dotyka też części przed przedszkolem. Na planie wraca zjazd od drogi poprowadzonej wokół Domu Kultury. Ma umożliwić dojazd do pojedynczego miejsca parkingowego dla osób z ograniczoną możliwością do poruszania się, który ma być umiejscowiony tuż przed budynkiem przedszkola. Pozostała część terenu przed głównym wejściem ma zostać utwardzona, mniej więcej w podobnym zakresie jak obecnie.

Między budynkiem przedszkola a budynkiem poczty ma powstać jednoskrzydłowa brama z furtką, za którą według projektu ma znajdować się podjazd dla samochodów (dojazd do bramy ma się odbywać po nawierzchni przewidzianej w projekcie wyłącznie dla pieszych). Nowe ogrodzenie z bramą ma być posadowione równo na linii pomiędzy budynkami. W tej chwili płot z siatką znajduje się w głębi działki, ukryty wśród roślin. W części południowej ogrodu, od strony ośrodka zdrowia, ogrodzenie będzie obsadzone krzewami, będzie też posiadać bramę (dokładnie tak jak teraz).

Na podstawie projektu przebudowy przedszkola

To jednak nie wszystko. Przedszkolny ogród według założeń będzie po przebudowie mniejszy niż dotąd. Z ogródka ma zostać wydzielona rzadziej użytkowana przestrzeń obok budynku poczty dla przyszłych inwestycji, niezwiązanych z przedszkolem, urozmaicających ofertę centrum Gostyni. Można domniemywać rozbudowę obecnego budynku poczty, budowę nowego samodzielnego budynku (dogęszczenie zabudowy), stworzenie w tym miejscu atrakcyjnej dla mieszkańców wolnej przestrzeni na powietrzu czy… (mniej optymistycznie) dodatkowego parkingu.

Na podstawie projektu przebudowy przedszkola


Jeden z przypuszczalnych wariantów zagospodarowania zwolnionego terenu (dogęszczenie zabudowy)


Miejsce na samodzielny budynek własności publicznej tuż obok budynku po poczcie

Inne zaplanowane prace w ramach przebudowy przedszkola:

– kompleksowy remont posadzek, ścian i sufitów wszystkich przedszkolnych pomieszczeń,
– wymiana wszystkich okien i drzwi,
– wymiana instalacji elektrycznych, teletechnicznych, centralnego ogrzewania, wodnych i kanalizacyjnych,
– remont i przebudowa łazienek z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów,
– remont i częściowa przebudowa przedszkolnych pomieszczeń kuchennych wraz z wymianą wyposażenia,
– przebudowa zaplecza pracowniczego,
– instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, wraz z nowym oznakowaniem wyjść i dróg ewakuacyjnych,
– instalacja systemu komunikacji wewnętrznej,
– likwidacja nieużywanych dźwigów towarowych na potrzeby urządzeń do wymiany powietrza,
– utworzenie w piwnicy centralnej wentylatorni,
– przeniesienie pralni do piwnicy,
– zabezpieczenie ścian fundamentowych budynku.

przedszkolegostyn2

przedszkolegostyn3

przedszkolegostyn4

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl