Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska, dyrektor DK, przeszła na emeryturę

Po ponad 20 latach kierowania Domem Kultury w Gostyni, na przełomie września i października na emeryturę przeszła pani dyrektor Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska. Obecnie obowiązki dyrektora tej placówki pełni pani Ewa Surma (p.o. dyrektor).

Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska sprawowała pieczę nad Domem Kultury w Gostyni od 1998 roku. W ramach pełnionych obowiązków dbała zwłaszcza o stałą i dostępną ofertę kulturalną dla młodszych oraz starszych mieszkańców, bardzo bliski kontakt z artystami z obu miejscowości gminy i nie tylko, jak również ciągłą współpracę pomiędzy placówkami edukacyjnymi oraz pozostałymi gminnymi instytucjami.

Dyrektor DK wraz z władzami gminy VI kadencji podczas otwarcia Zagrody Śląskiej w Gostyni w 2011 roku

Pod przewodnictwem Pani Dyrektor w ciągu tych dwóch dekad zorganizowano w Wyrach i Gostyni niezliczenie wiele mniejszych i większych imprez, głównie muzyczno-kulturalnych, które niejednokrotnie znacznie wyróżniały się na tle okolicznych placówek – tu, wśród przykładów, warto szczególnie wymienić swego czasu cykliczne przeglądy orkiestr dętych powiązane z widowiskowym przemarszem przez ul. Rybnicką i ul. Pszczyńską. Mocnym punktem placówki pod jej przewodnictwem był też zawsze taniec, teatr i sztuki pokrewne, zwłaszcza w ukierunkowaniu na młodzież, która mogła również liczyć na rozwijanie innych artystycznych talentów.

W ostatnich latach Pani Dyrektor wprowadziła do agendy kulturalnej gminy stałą ofertę kabaretową, bardzo popularne cykliczne spotkania ze znanymi postaciami życia publicznego, a także doroczne imprezy dla seniorów w ramach obchodów Europejskiego Dnia Seniora. W ostatnim czasie przyjęła też na rzecz swojej placówki obowiązki pełnione dotąd przez Gminną Radę Sportu, organizując imprezy sportowe, jak również wyjazdy rekreacyjne dedykowane mieszkańcom gminy w każdym wieku.

Z innych inicjatyw i projektów podjętych za kadencji Pani Dyrektor, warto wymienić też powołanie do życia miesięcznika „Wicie” w 2003 roku, tytułu nieprzerwanie obecnego w życiu mieszkańców, czy zapoczątkowanie cyklicznych konkursów fotograficznych, poruszających zawsze ważne tematy społeczne. Ponadto we wrześniu 2011 roku Pani Dyrektor poszerzyła działalność kulturalną o wydarzenia organizowane na terenie Zagrody Śląskiej, jako zarządca tego obiektu, a pod koniec 2017 roku, w porozumieniu z władzami gminy, zainaugurowała działalność Klubu Senior Plus, który jak wiele innych wcześniejszych inicjatyw o podobnym znaczeniu, szybko wrósł w tą placówkę.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl