Kompostujesz bioodpady? Z końcem lutego zwróć pojemnik i worki na bio

Z posesji mieszkańców, którzy z początkiem br. zadeklarowali posiadanie i użytkowanie kompostownika, zabierane będą brązowe worki i pojemniki na bioodpady. Akcja prowadzona będzie z końcem miesiąca – w piątek i sobotę 26-27 lutego. Gmina prosi o wystawienie tych worków i pojemników najpóźniej w czwartek 25 lutego.

W pojemniki i worki na bioodpady pod koniec 2020 roku zostały wyposażone wszystkie posesje w gminie, tj. na krótko przed wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami, który wprowadził kolejną frakcję odpadów – bioodpady, do których zalicza się odpady kuchenne oraz inne biodegradowalne gromadzone w brązowych workach i pojemnikach. Jednocześnie, w alternatywie do tego rozwiązania, wprowadzono możliwość kompostowania tych odpadów w ramach własnej posesji w zamian za ulgę w opłatach.

Obowiązek zwrotu brązowych worków i pojemników dotyczy więc nieruchomości, w których we własnym zakresie przetwarza się bioodpady w kompostownikach, na podstawie złożonej przez właściciela deklaracji śmieciowej. Mieszkańcy kompostujący bioodpady nie są objęci odbiorem tych odpadów sprzed posesji, ani nie mają możliwości ich dostarczania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wyrach. W zamian przysługuje im jednak ulga w wysokości 4 zł / osoba od bazowej stawki za wywóz śmieci, która obecnie wynosi 29 zł / osoba.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl