Koncert jubileuszowy z okazji 100-lecia istnienia chóru „Zorza”

Chór „Zorza” z Wyr obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji 2 października w sali widowiskowej Domu Kultury w Gostyni odbył się jubileuszowy koncert, podczas którego chórzyści zaprezentowali wybrane na tą okazję pieśni, przypomnieli o sięgającej 1920 roku historii chóru oraz podsumowali ostatnie lata działalności.

Koncert rozpoczął się o godz. 18.00 od powitania zgromadzonych na sali gości oraz podniosłej pieśni „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu jubilata. O tej samej godzinie wystartował również przekaz na żywo z koncertu, który był udostępniany na stronach powiatu mikołowskiego – transmisja była realizowana z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii SARS-CoV-2, nakładające m.in. limit osób mogących przebywać na sali.

Następnie, w ramach kolejnych bloków tematycznych, chórzyści zaprezentowali wybrane pieśni z tych, które wykonują w ramach swojej bieżącej działalności – podczas licznych koncertów, przeglądów czy konkursów. W nawiązaniu do historii zespołu, jako pierwsze wybrzmiały pieśni ludowe i religijne, w tym „Kasia w sieni raz stała”, „Niy mŏ to jak górnikowi” i „Trojok”. Później zaprezentowano pieśni znanych polskich kompozytorów: „Polowanie” Władysława Fierka, „Kołysanka” Jana Adama Maklakiewicza do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz „Rodzina” Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego opracowana na chór mieszany przez Andrzeja Borzyma. W kolejnym bloku ujęto całą gamę pieśni obcojęzycznych, które nawiązywały m.in. do koncertów zagranicznych chóru i współpracy z zespołami śpiewaczymi z innych państw – w jej ramach brzmiały pieśni z Węgier i Finlandii, hawajska pieśń „Aloha-oe”, kołysanka „Thula Baba” w języku zulu oraz pieśń „Akatombo”, powstała na podstawie japońskiego wiersza.

Na półmetku koncertu chór „Zorza” został uhonorowany specjalnymi odznaczeniami, które przekazał Roman Warzecha, prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, oraz Benedykt Oberda, prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr – Oddział Mikołowski.

Odznaką honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – Złotą z Laurem odznaczono dyrygent Liliannę Czajkowską, a „za działalność społeczną, organizacyjną i artystyczną w amatorskim ruchu muzycznym” ŚZChiO nadał chórowi z Wyr odznakę honorową – Złotą z Brylantem.

Tą niezwykle ważną w historii chwilę chórzyści uczcili barkową pieśnią „Canticorum Iubilo”.

Przedstawiciele Zarządu chóru „Zorza” – prezes Jan Skrobol oraz wiceprezes Irena Świątkowska – w imieniu wszystkich chórzystów wyrskiej „Zorzy” wręczyli następnie podziękowania na ręce pani dyrygent za lata wspólnej działalności, a także przekazali słowa uznania za wsparcie swoim rodzinom i sympatykom, którzy w większości – z powodu ograniczeń uzasadnionych pandemią – śledzili koncert przed ekranami.

Podczas koncertu nie zabrakło gratulacji i najlepszych życzeń dla wszystkich chórzystów ze strony przedstawicieli władz samorządowych, instytucji publicznych i działających przy nich grup. Do jubilata udały się w tym celu m.in. delegacje złożone z przedstawicieli władz powiatu mikołowskiego i gminy Wyry, dyrekcji Domu Kultury w Gostyni, gminnych szkół podstawowych, gminnych przedszkoli, biblioteki publicznej, ochotniczych straży pożarnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawicielek Klubu Kobiet Aktywnych i mikołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z życzeniami przybyły ponadto delegacje zaprzyjaźnionych chórów i byli chórzyści z Wyr.

W odpowiedzi na tak liczne wyrazy sympatii, chórzyści przekazali podziękowania wszystkim osobom, które wspierały chór w poprzednich latach, w tym przede wszystkim przedstawicielom władz samorządowych i pracownikom Domu Kultury w Gostyni.

Na zakończenie koncertu i pożegnanie z wszystkimi słuchaczami zgromadzonymi tak na sali jak i przed ekranami, chór „Zorza” zaśpiewał jeszcze trzy pieśni: „Za jeden piękny uśmiech twój”, „Siyahamba” oraz „Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie”. Wykonano też pamiątkową fotografię z udziałem chórzystów i bliskich im osób.

Obchody jubileuszowe chóru „Zorza” objęte były Honorowym Patronatem Starosty Mikołowskiego i Wójta Gminy Wyry oraz Patronatem Medialnym Aktualności Powiatu Mikołowskiego


Rys historyczny wyrskiego chóru

Chór „Zorza” z Wyr został założony w 1920 roku. Doszło do tego w wyniku przekształcenia istniejącej od 1910 roku filii chóru „Harmonia” z Mikołowa w samodzielny podmiot1. Od początku działalności chór aktywnie włączał się śpiewem w życie regionu, uczestnicząc w licznych uroczystościach, zjazdach i konkursach – tak aż do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie zespół został reaktywowany, w latach 50. przez pewien czas funkcjonował jako chór męski, a nieco później, po przywróceniu formy mieszanej, jako wyrski chór parafialny – przez co w repertuarze zaczęły dominować pieśni religijne2.

Na początku lat 90. chór został powiązany z nowo powstałą gminą Wyry i działającym w jej ramach Domem Kultury w Gostyni. Od tamtej pory chór aktywnie uczestniczy w życiu gminy, powiatu i wszystkich okolicznych parafii, regularnie koncertuje w kraju i poza granicami, prowadzi współpracę z innymi zespołami śpiewaczymi oraz udziela się w wielu przeglądach i konkursach. Dyrygentem chóru od ostatniej dekady jest Lilianna Czajkowska z Gostyni.


28 stycznia 2010

Chórzyści wzięli udział w VII Gminnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Dom Kultury w Gostyni

3 września 2010

Każdego roku „Zorza” zapewnia oprawę muzyczną obchodów wrześniowych

Pomnik Pamięci Żołnierzy Września 1939 r.

10 czerwca 2011

Koncert chóru uświetnił galę jubileuszową z okazji 20-lecia gminy Wyry

Dom Kultury w Gostyni

6 czerwca 2012

Chórzyści wystąpili w ramach prezentacji artystycznych mieszkańców gminy

Zagroda Śląska w Gostyni

9 grudnia 2012

Niestraszny był im mróz – chórzyści podczas II Jarmarku Adwentowego

Zagroda Śląska w Gostyni

6 stycznia 2013

Chór „Zorza” co roku towarzyszy wiernym podczas obchodów Święta Trzech Króli

Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Gostyni

5 stycznia 2014

W okresie świątecznym chórzyści obecni są też w czasie nieszporów kolędowych

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni

3 października 2015

Jubileuszu 95-lecia świętowano wspólnie z mieszkańcami gminy

Dom Kultury w Gostyni

22 maja 2016

Chór „Zorza” zaśpiewał w ramach majowego Koncertu Pieśni Maryjnych

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni

2 kwietnia 2017

Chór „Zorza” jest organizatorem okręgowych koncertów pieśni pasyjnej

Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Gostyni

10 czerwca 2017

Chórzyści z Wyr koncertowali w Gostyni wraz z finlandzkim chórem „Sekaset”

Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Gostyni

11 listopada 2018

Chór wystąpił z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Dom Kultury w Gostyni

2 września 2019

Niestraszny był im deszcz – oprawa muzyczna uroczystości rocznicowych

Pomnik Pamięci Żołnierzy Września 1939 r. w Gostyni

5 stycznia 2020

Jubileuszowy rok rozpoczęto koncertem kolędowym z chórem „Lutnia” z Pszczyny

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni

2 września 2020

Oprawa Mszy św. w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Gostyni


Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2 zgromadzonych w sali widowiskowej słuchaczy obowiązywały zasady reżimu sanitarnego – dezynfekcja rąk, konieczność zasłaniania ust i nosa. W celu umożliwienia uczestnictwa możliwie największemu gronu odbiorców przeprowadzono transmisję internetową, którą można było oglądać na stronach powiatu mikołowskiego. Ponadto, w celu uniknięcia tworzenia się większych skupisk, delegacje przystępowały z życzeniami i gratulacjami w mniejszych niż zwykle grupach w kilku blokach.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl