Śpiewają nam już od 95 lat. Wielki jubileusz chóru „Zorza”

3 października w sali widowiskowej Domu Kultury w Gostyni odbył się koncert z okazji 95-lecia istnienia chóru mieszanego „Zorza” z Gminy Wyry. Jubileuszowy koncert był dla chórzystów okazją do zaprezentowania bieżącego repertuaru, przypomnienia sięgającej 1920 roku historii chóru oraz podsumowania ostatnich lat twórczości pod przewodnictwem pani dyrygent Lilianny Czajkowskiej. Otwarty dla szerokiej publiczności koncert zgromadził w sali widowiskowej wielu sympatyków „Zorzy”, wśród których nie zabrakło mieszkańców, działaczy lokalnych chórów oraz przedstawicieli władz samorządowych.

Chór „Zorza” rozpoczął swoją działalność w 1920 roku w Wyrach. Już wtedy chórzyści brali czynny udział w życiu regionu, uczestnicząc w zjazdach i wojewódzkich konkursach śpiewaczych, aż do wybuchu wojny, która przerwała ich działalność. Niezłomnych chórzystów „Zorzy” ponownie można było usłyszeć już w 1945 roku, czyli niedługo po zakończeniu działań wojennych. W połowie lat 50. z powodu znacznego zmniejszenia się liczebności, „Zorzę” przekształcono w chór męski, a niedługo później jego działalność całkowicie zawieszono. Chór „Zorza” został reaktywowany na przełomie lat 70. i 80. W repertuarze dominowały wtedy głównie pieśni religijne. Niestety po pewnym czasie, z powodu braku dyrygenta, chór po raz kolejny zamilkł. Odrodził się w 1993 roku z inicjatywy Wójta Gminy Wyry Feliksa Szulca, który powiązał „Zorzę” z gminą i Domem Kultury w Gostyni. Kolejna przerwa nastąpiła w 2009 roku, jednak już w listopadzie tego samego roku „Zorza” zaśpiewała ponownie, pod przewodnictwem dyrygent Lilianny Czajkowskiej. Od tamtej pory chór znowu stale się rozwija – aktywnie uczestniczy w życiu gminy i okolicznych parafii, koncertuje zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Prezes chóru "Zorza" pan Jan Skrobol został wyróżniony Złotą Oznaką z Wieńcem Laurowym, którą wręczył prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr pan Roman Warzecha oraz prezes Okręgu Mikołowskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr pan Benedykt Oberda.  Rozdane zostały ponadto złote, srebrne i brązowe odznaki dla poszczególnych członków i współpracowników chóru "Zorza"
Prezes chóru „Zorza” pan Jan Skrobol został wyróżniony Złotą Oznaką z Wieńcem Laurowym, którą wręczył prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr pan Roman Warzecha oraz prezes Okręgu Mikołowskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr pan Benedykt Oberda. Rozdane zostały ponadto złote, srebrne i brązowe odznaki dla poszczególnych członków i współpracowników chóru „Zorza”
Chór "Zorza" podczas występu.
Chór „Zorza” podczas jubileuszowego koncertu w Domu Kultury
Podpis
Chór „Zorza” podczas jubileuszowego koncertu w Domu Kultury
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl