Śpiewają nam już od 95 lat. Wielki jubileusz chóru „Zorza”

3 października w sali widowiskowej Domu Kultury w Gostyni odbył się koncert z okazji 95-lecia istnienia chóru „Zorza” z Wyr. Jubileuszowy koncert był dla chórzystów okazją do zaprezentowania bieżącego repertuaru, przypomnienia sięgającej 1920 roku historii chóru oraz podsumowania ostatnich lat twórczości pod dyrekcją Lilianny Czajkowskiej.

Otwarty dla szerokiej publiczności koncert zgromadził w sali widowiskowej wielu sympatyków „Zorzy”, wśród których nie zabrakło mieszkańców, działaczy lokalnych chórów oraz przedstawicieli władz samorządowych.

Chór „Zorza” z Wyr został założony w 1920 roku. Doszło do tego w wyniku przekształcenia istniejącej od 1910 roku miejscowej filii chóru „Harmonia” w samodzielny podmiot1. Od początku działalności chór aktywnie włączał się śpiewem w życie regionu, uczestnicząc w licznych uroczystościach, zjazdach i konkursach śpiewaczych – tak aż do wybuchu II wojny światowej.

Wyrzan ponownie można było usłyszeć w 1945 roku, czyli niedługo po zaprzestaniu działań wojennych. Kilka lat później, ze względu na mniejszą liczebność, chór został przekształcony w formację męską, po czym znów zawiesił działalność. Ponowna reaktywacja nastąpiła na przełomie lat 70. i 80. W repertuarze zaczęły wówczas dominować pieśni religijne. Po pewnym czasie, ze względu na brak dyrygenta, chór po raz kolejny zamilkł2.

Po okresie przemian ustrojowych chór powrócił w 1993 roku. Stało się tak z inicjatywy Wójta Gminy Wyry Feliksa Szulca, który powiązał chór „Zorza” z nowo powstałą gminą Wyry i działającym w jej ramach Domem Kultury w Gostyni. W 2009 roku z powodu braku dyrygenta nastąpiła krótka przerwa w działaniu chóru, która zakończyła się w listopadzie wraz z objęciem „Zorzy” przez dyrygent Liliannę Czajkowską z Gostyni3. Od tamtej pory chór znów aktywnie uczestniczy w życiu gminy, powiatu i okolicznych parafii, regularnie koncertuje w kraju i poza granicami, prowadzi ponadto współpracę z innymi chórami oraz udziela się w przeglądach i konkursach śpiewaczych.

Prezes chóru "Zorza" pan Jan Skrobol został wyróżniony Złotą Oznaką z Wieńcem Laurowym, którą wręczył prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr pan Roman Warzecha oraz prezes Okręgu Mikołowskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr pan Benedykt Oberda.  Rozdane zostały ponadto złote, srebrne i brązowe odznaki dla poszczególnych członków i współpracowników chóru "Zorza"

Prezes chóru „Zorza” pan Jan Skrobol został wyróżniony Złotą Oznaką z Wieńcem Laurowym, którą wręczył prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr pan Roman Warzecha oraz prezes Okręgu Mikołowskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr pan Benedykt Oberda. Rozdane zostały ponadto złote, srebrne i brązowe odznaki dla poszczególnych członków i współpracowników chóru „Zorza”

Chór "Zorza" podczas występu.
Podpis
Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl