Koncert wielkopostny mikołowskich chórów mieszanych

Wspólny Koncert Pieśni Wielkopostnej i Pasyjnej mikołowskiego okręgu Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, w tym roku odbył się w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni. Podczas godzinnego koncertu, wybrane chóry wchodzące w skład powiatowego obwodu, zaprezentowały najpiękniejsze pieśni wielkopostne i pasyjne.

– (…) Kościół, w którym nie ma śpiewu jest martwym kościołem, a kościół, który tętni śpiewem – tętni życiem – powiedział na wstępie ksiądz prob. Rafał Październiok, witając licznie zgromadzonych w kościele chórzystów, parafian i gości. Koncert zbiegł się w czasie z rekolekcjami parafialnymi, dlatego ksiądz proboszcz wyraził również nadzieję, że koncert pomoże jeszcze lepiej przygotować się na nadchodzący czas Zmartwychwstania Pańskiego. Następnie głos zabrały chórzystki wyrskiej „Zorzy”, które w imieniu organizatorów powitały wszystkie chóry i rozpoczęły koncert od odczytania pierwszego rozważania wielkopostnego.

Przed ołtarzem jako pierwszy wystąpił najliczniejszy tego dnia chór mieszany „Echo” z Łazisk Górnych. Łaziscy chórzyści pod przewodnictwem pani Donaty Dłubis, wykonali cztery pierwsze pieśni pasyjne koncertu: „Krzyżu Święty”, „Ofiara Krzyża spełniona”, „W ogrodzie oliwnym”, a także łacińską pieśń „Popule Meus”.

W wykonaniu chóru „Chopin” z Bujakowa, zgromadzeni w kościele parafianie usłyszeli równie mocno chwytające za serce pieśni wielkopostne pt. „Gdy widzę Ciebie, krwią oblanego”, „W Chrystusie”, „Tak jesteś Panie” oraz pieśń „Drogowskaz” z refrenem w wykonaniu solowym. Występujący w następnej kolejności orzeski chór „Dzwon”, wykonał między innymi pieśń „Tyś któryś gorzko na krzyżu umierał” i „To nie gwoździe Cię przebiły”. Jako ostatni pod przewodnictwem pani Lilianny Czajkowskiej wystąpił gminny chór „Zorza”, będący jednocześnie organizatorem koncertu. Chórzyści swoim śpiewem zamknęli tegoroczny koncert wielkopostny pieśniami „Pieśń trzech Marii przy grobie” i „U stóp krzyża Matka stała”.

Całość przebiegała według określonego porządku, w celu zachowania odpowiedniej postawy i powagi. Zapowiedzi występów kolejnych chórów były każdorazowo poprzedzane rozważaniami pasyjnymi, a słuchacze nagradzali poszczególne chóry gromkimi oklaskami dopiero po wykonaniu wszystkich zaplanowanych utworów.

Na zakończenie koncertu, organizatorzy na ręce dyrygentek i dyrygenta mikołowskich chórów, złożyli kwiaty i pamiątkowe dyplomy, potwierdzające uczestnictwo w wydarzeniu. Dla parafian i przybyłych gości, koncert był nie tylko okazją do zapoznania się z twórczością lokalnych chórów mieszanych, ale także – poprzez swoją wyjątkową muzyczną oprawę – do osobistej i głębokiej wielkopostnej refleksji.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl