Kondycja systemu gospodarowania odpadami po zmianach

Z początkiem ubiegłego roku weszły w życie nowe stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe zasady odbioru odpadów z posesji. Po dwunastu miesiącach ich obowiązywania Urząd Gminy Wyry przedstawił na wniosek dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z systemem za rok 2017.

W odpowiedzi na wniosek przekazano następujące dane:

Dochody   1 525 907,21 zł

z tytułu wnoszonych opłat za 2017 rok.

Wydatki   2 067 162,54 zł

związane z zagospodarowaniem odpadów w 2017 roku, w tym:
1 960 865,54 zł – za odbiór i zagospodarowanie,
2 952,00 zł – za usługę Eco Harmonogram,
103 345,00 zł – obsługa administracyjna.

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji zapytany w następstwie o to, na ile możliwe jest wprowadzenie kolejnych zmian w systemie w najbliższym czasie, w tym podwyżki stawek dla mieszkańców celem zbilansowania systemu, odpowiedział, że do 30 kwietnia jednym z tematów podejmowanych przez Radę Gminy Wyry będzie analiza stanu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którą przedstawi urząd.


Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl