Konsultacje społeczne w sprawie przyłączenia ulicy Zaleśnej

W dniach od 5 do 9 października na terenie gminy Wyry zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy.

Proponowana zmiana granic polega na przyłączeniu fragmentu gminy Kobiór o powierzchni 5,59 ha (ul. Zaleśna, leśniczówka i tereny przyległe) do gminy Wyry. Celem konsultacji będzie poznanie opinii mieszkańców na temat planowanych zmian, które mogłyby wejść w życie na przełomie 2010 i 2011 roku. Konsultacje będą przeprowadzane w formie prostej ankiety, którą będzie można wypełnić w dwóch punktach konsultacyjnych w Gostyni: sekretariacie Gminnego Przedszkola i sekretariacie Zespołu Szkół.

Sprawa włączenia ulicy Zaleśnej do granic administracyjnych naszej gminy ciągnie się już od wielu lat. Mieszkańcy ulicy formalnie należącej do gminy Kobiór, praktycznie od zawsze miewali kłopoty z odbiorem poczty, co wynikało z racji nietypowego położenia (od reszty Kobióra ulicę dzielą Lasy Kobiórskie). Mieszkańcy ul. Zaleśnej starali się żyć z tymi uciążliwościami, aż do czasu, gdy do jednego z mieszkańców nie dotarło wezwanie z komisji wojskowej. List polecony zaginął, a adresat wiadomości (niczego nie świadom), pewnego dnia musiał pogodzić się z konsekwencjami wynikającymi z faktu niestawienia się przed komisją wojskową. Pomimo tego, że jak się później okazało, list zalegał w magazynach poczty w Kobiórze, urząd przesyłki nie dostarczył. W finale sprawa na szczęście zakończyła się pomyślnie dla poszkodowanego.

Na krótko po tym incydencie, rozgorzała dyskusja o włączeniu ulicy i okolicznych obszarów do pobliskiej Gostyni. Faktem jest, że mieszkańcy ulicy Zaleśnej niemal od zawsze korzystali nie tylko z usług Urzędu Pocztowego w Gostyni, ale także innych instytucji umiejscowionych w naszej miejscowości. Mimo to, z racji swojej przynależności, wszelkie sprawy urzędowe musiały zostać załatwione w Urzędzie Gminy Kobiór, a urzędowe przesyłki odebrane na poczcie w Kobiórze.

Pierwszy wniosek mieszkaniowców w sprawie przyłączenia ulicy wkrótce po jego zgłoszeniu został oddalony. Gmina Wyry swoją odmowę umotywowała wysokimi kosztami jakie musiałaby ponieść w związku z przyłączeniem obszaru do granic gminy. Projekt w tym roku powrócił ku wielkiemu zdziwieniu samych zainteresowanych, którzy tak na prawdę stracili nadzieję na jakąkolwiek zmianę.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl