Konwent Wielkanocny kapłanów Dekanatu Łaziska u Piotra i Pawła

Około godz. 11.00 w Wielkanocny Wtorek w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni rozpoczęło się doroczne świąteczne spotkanie kapłanów Dekanatu Łaziska. Podczas tegorocznego Konwentu Wielkanocnego duchowni z ośmiu parafii modlili się wspólnie w intencji zmarłych kapłanów, którzy pełnili posługę w parafiach dekanatu, księży obecnie w nich posługujących, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, jak również w intencji wiernych z całego dekanatu. W uroczystej Mszy św. uczestniczyli mieszkańcy Gostyni oraz kilku gości z sąsiednich parafii.

Mszy koncelebrowanej przewodniczył ks. dziekan Rafał Październiok, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Gostyni. Homilię wygłosił ks. Jan Podsiadło, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni.

Księża łaziskiego dekanatu gromadzą się na tego typu spotkaniu każdego roku podczas oktawy wielkanocnej, także w nawiązaniu do zgromadzenia w Wieczerniku, w czasie którego uczniom ukazał się Jezus Zmartwychwstały. Konwenty odbywają się kolejno w poszczególnych parafiach dekanatu. W 2018 roku wielkanocny konwent miał miejsce w parafii pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych, a w 2017 roku w parafii pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl