Luzowanie obostrzeń. Nowe limity m.in. w autobusach i na weselach

Od niedzieli 6 czerwca nastąpi kolejny etap luzowania obostrzeń w związku z malejącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również rosnącą liczbą wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Tym razem zwiększone zostają limity dot. komunikacji zbiorowej i imprez okolicznościowych, ponadto otwarte zostaną sale zabaw dla dzieci.

Na dzień przed wprowadzeniem tych zmian, tj. w sobotę 5 czerwca, w całej Polsce odnotowano 415 nowych zakażeń, z czego tylko 31 w województwie śląskim. Zajętość łóżek i respiratorów w całym systemie kształtowała się na poziomie 21%.


Zmiany wchodzące w życie od niedzieli 6 czerwca:

 • komunikacja zbiorowa do 75% dostępnych miejsc;
 • większy limit dla spotkań okolicznościowych – do 150 osób;
 • otwarte targi, konferencje i wystawy z limitem 1 osoba na 15 m2;
 • otwarte sale zabaw dla dzieci z zachowaniem limitu 1 osoba na 15 m2.

Do wskazanych limitów mają nie wliczać się osoby w pełni zaszczepione.

Nowe limity w pojazdach Zarządu Transportu Metropolitalnego, obsługujących m.in. linię 157 i 294, zaczną obowiązywać od poniedziałku 7 czerwca. Jednocześnie zlikwidowane zostaną strefy buforowe w rejonie kabiny kierowcy, które zostały wyznaczone w marcu ub.r. w ramach pierwszych działań zapobiegawczych. Ponadto pasażerowie znów będą mogli korzystać w pełni z przycisków „STOP”.

W pojazdach komunikacji miejskiej może podróżować tylu pasażerów ile wynosi 75% wszystkich miejsc siedzących i stojących w pojeździe. (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19).

Przywrócone zostało funkcjonowanie przystanków „na żądanie”. Na przystankach tych pojazdy ponownie będą zatrzymywały się wyłącznie, gdy pasażerowie będą oczekiwali na pojazd na przystanku lub pasażerowie wysiadający użyją przycisku „STOP”. Ponadto znosi się obowiązek otwierania wszystkich drzwi przez kierowców na każdym przystanku. W części pojazdów pasażerowie będą musieli samodzielnie otworzyć drzwi, przy użyciu dedykowanych do tego przycisków.

ZTM: Komunikacja ZTM w okresie nauki i epidemii (źródło)

Ograniczenia obowiązujące bez zmian:

 • nakaz zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych (m.in. w urzędach i sklepach) oraz w środkach transportu zbiorowego (pociągi, autobusy, tramwaje itd.) przy obowiązku utrzymywania min. 1,5 m dystansu od innych osób;
 • nauka zdalna w szkołach wyższych;
 • 10-dniowa kwarantanna przy przekraczaniu granicy transportem zorganizowanym;
 • zwolnienie z kwarantanny w przypadku posiadania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin licząc od momentu pozyskania wyniku tego testu;
 • limity w sklepach i na poczcie – nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 w obiektach do 100 m2, nie więcej niż 1 osoba na 20 m2 w obiektach powyżej 100 m2;
 • limity w kościołach – nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 przy zachowaniu odległości min. 1,5 m między wiernymi i rekomendacji odprawiania ceremonii na zewnątrz;
 • działalność hoteli w reżimie sanitarnym i do 50% obłożenia;
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych) – dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
 • zakaz zgromadzeń nie dotyczy wybranych szkoleń i kursów (np. dla straży miejskiej), konkursów, olimpiad i turniejów edukacyjnych oraz egzaminów próbnych w klasach ósmych i klasach maturalnych;
 • działalność lokali gastronomicznych i restauracji dozwolona w pełni do 50% obłożenia z zachowaniem zalecanego dystansu między stolikami lub zastosowaniem odpowiednio wysokiej osłony;
 • działalność parków rozrywki dozwolona przy 50% obłożeniu;
 • działalność instytucji kultury dozwolona dla wydarzeń plenerowych przy zachowaniu zasad dystansu społecznego i obłożeniu do 50% dostępnych miejsc, działalność edukacyjna i animacyjna przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego, projekcje filmowe, spektakle i koncerty dozwolone wewnątrz budynków przy zachowaniu 50% obłożenia i zakazie spożywania posiłków w salach kinowych;
 • działalność krytych obiektów sportowych i basenów możliwa dla wszystkich przy maksymalnie 50% obłożeniu;
 • siłownie, kluby fitness i solaria dostępne dla wszystkich z zachowaniem reżimu sanitarnego i limitu 1 osoba na 15 m2;
 • możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu, ale przy zachowaniu limitu 250 osób;
 • wydarzenia sportowe z udziałem publiczności z zachowaniem 50% miejsc wolnych na widowni.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są tylko osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność (w tym całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znaczmy albo głębokim, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa). Niestosowanie się do tego wymogu również może podlegać karze.

Więcej na temat zmian i obowiązujących ograniczeń można przeczytać tutaj.


Default image
COVID-raport
covid[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz