Magdalena Kocima, dyrektor biblioteki, przeszła na emeryturę

Z końcem lipca doszło do zmiany na stanowisku kierownika sieci bibliotek publicznych działających na terenie Gostyni i Wyr. Na emeryturę przeszła pani Magdalena Kocima, wieloletnia dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach. Pieczę nad tą gminną instytucją kultury w jej miejsce objęła pani Joanna Bieniek-Strączek.

Biblioteka miejscem spotkań
Magdalena Kocima rozpoczęła pracę na stanowisku dyrektora GBP w 2002 roku, kiedy biblioteka była kojarzona głownie z jej pierwotnym zadaniem – gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem książek. W ciągu 17 lat pełnienia obowiązków, pani dyrektor udało się znaczenie przedefiniować znaczenie biblioteki i jej odbiór zewnętrzny, tworząc między książkowymi regałami miejsce, które nie tylko rozwija czytelnictwo i inspiruje do twórczej pracy, ale też sprawdza się jako wielopokoleniowe miejsce spotkań mieszkańców gminy. Pod przewodnictwem pani dyrektor biblioteka rozszerzyła działalność o nowe przestrzenie dedykowane czytelnikom, z powodzeniem przeszła też w pełni na model cyfrowy, i to zarówno pod względem zarządzania udostępnianymi zasobami, jak i interakcji z użytkownikami – czytelnikami.

Za kadencji pani dyrektor w gminnych bibliotekach odbyła się ogromna ilość spotkań i warsztatów, głównie związanych z promocją czytelnictwa, ale nie tylko takich. Ofertą kulturalną objęto jednakowo wszystkich mieszkańców Gostyni i Wyr, od najmłodszych dzieci, nieuczęszczających jeszcze do przedszkola, przez młodzież i osoby dorosłe, po seniorów. W rytm życia biblioteki, poza organizowanymi regularnie spotkaniami autorskimi, na stałe wpisały się dedykowane dzieciom „Bajkowe spotkania”, wykłady i prelekcje o zróżnicowanej tematyce, czy warsztaty międzypokoleniowe, integrujące przez książki starszych i młodszych odbiorców bibliotecznych działań.

W bibliotece uruchomiono pierwszy, szeroko zakrojony program aktywizacja seniorów, który był realizowany w oparciu o regularny plan zajęć z bibliotekarzami, dając później solidne podwaliny pod gostyński klub Senior Plus. Zadbano o szerszą obecność tematów interesujących czytelników, w tym także z zakresu urody i zdrowia. Biblioteka zaczęła też odważniej działać na zewnątrz, organizując – poza sprzedażą wydawnictw własnych gminy czy wycofanych z księgozbioru książek – spacery historyczne po okolicy, wycieczki rowerowe i wyjazdy autokarowe do ciekawych miejsc w regionie. Prowadzona jest współpraca z nieformalnymi grupami, stowarzyszeniami, instytucjami publicznymi, a także szkołami i przedszkolami, także niepublicznymi.

Na przestrzeni minionych lat do przestrzeni bibliotecznych na stałe wprowadzono terminale z dostępem do internetu i cyfrowych księgozbiorów. Katalog kartkowy zastąpił system komputerowy. Uruchomiono katalog online z indywidualnym dostępem, pełnoprawną stronę internetową biblioteki oraz profil na portalu społecznościowym.

Z innych ważnych projektów, które zostały wdrożone za kadencji pani dyrektor i które szczególnie warto wymienić, to stworzenie elektronicznej bazy dokumentów historycznych dotyczących Gostyni, koordynowanie działań związanych z pracami nad wydaniem monografii historycznej miejscowości oraz stała współpraca z jej autorami, poprzez popularyzowanie lokalnej historii i wspieranie dalszych badań.

Podziękowania i najlepsze życzenia
W ostatnim czasie pod adresem pani dyrektor przekazano wiele wyrazów uznania i życzeń – zarówno ze strony czytelników, jak i pracowników biblioteki, którzy jak podkreślali, zawsze bardzo cenili sobie współpracę z dyrektorem. Słowa uznania przekazywano także w ostatnich dniach – w środę 24 lipca, za owocną współpracę dziękowali pani dyrektor seniorzy z klubu Senior Plus, a w poniedziałek 29 lipca Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, dziękując za lata wytężonej pracy na rzecz mieszkańców.

Po 17 latach pracy na stanowisku dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 🏫 w Wyrach Pani Magdalena Kocima przechodzi na…

Publiée par Gmina Wyry – dobre miejsce do zamieszkania sur Lundi 29 juillet 2019
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl