Mieszkańcy pożegnali śp. Ryszarda Stawowego – b. dowódcę JRG Mikołów

30 września mieszkańcy Gostyni i powiatu mikołowskiego, strażacy z okolicznych jednostek, samorządowcy, pożegnali st. kpt. w st. spocz. Ryszarda Stawowego, wieloletniego dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, radnego gminy Wyry IV kadencji.

Ceremonia pożegnalna odbyła się w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Koncelebrowanej Mszy św. pogrzebowej, przy udziale duchownych wywodzących się z Gostyni: ks. Antoniego Swadźby i ks. Sylwestra Suchonia, przewodniczył ks. dziekan Rafał Październiok, proboszcz parafii.

– Bardzo mu dziękuję za jego życie tutaj na Ziemi. Za jego otwartość, za dobro, które pełnił. Jako strażak wiele poświęcił ze swego życia, by ratować innych. Był jako strażak i jako parafianin zawsze gotów pomagać także tu, w parafii. Ilekroć kierowałem jakąś prośbę do strażaków to on był pośród nich. Posługa strażaka to nie jest łatwa i prosta sprawa. Strażak w dzisiejszych czasach idzie wszędzie, gdzie jest potrzeba. Kiedyś kojarzono ten zawód, tą posługę, tylko i wyłącznie z ogniem, z pożarem, dziś jednak strażak jest potrzebny w wielu różnych sytuacjach, w wielu różnych miejscach. Dziękuję mu za otwartość serca, za okazane poświęcenie, i jako proboszcz, dziękuję mu też za to, że uczestniczył zawsze w życiu Kościoła, w życiu parafii, że szukał Słowa Bożego, którym chciał się kierować w swoim życiu. Dziękuję za wszelkie dobro, które pełnił dla każdego człowieka w ramach każdej sytuacji. Nawet będąc na emeryturze, sprawował jeszcze wiele społecznych funkcji. Oddawał się dobru i Pan Bóg wie najlepiej, ile tego dobra wlewał. To dobro sprawi, że nie stanie przed Panem Bogiem z pustymi rękami – mówił ks. proboszcz, wspominając zmarłego podczas Mszy św.

– Opuścił nasze szeregi szlachetny człowiek, wspaniały kolega, oddany przyjaciel, wychowawca pokoleń młodych strażaków. Służba była jego powołaniem, a jednostka drugim domem. Zawsze był gotów spieszyć innym na ratunek, pomagać i pocieszać – wspominali koledzy z PSP w Mikołowie, dziękując za służbę i oddanie.

W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli mieszkańcy Gostyni i powiatu, liczne oficjalne delegacje, w tym z gminy i starostwa, a także poczty sztandarowe jednostek straży pożarnej z bliższej i dalszej okolicy. Na pożegnanie wybrzmiały strażackie sygnały z oddelegowanych wozów bojowych.

St. kpt. Ryszard Stawowy w latach 1998-1999 był dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Rejonowej PSP w Tychach, a w latach 1999-2015 dowódcą JRG Komendy Powiatowej PSP w Mikołowie1. Zasiadał w Radzie Gminy Wyry IV kadencji w latach 2002-2006. Przez współpracowników został zapamiętany jako wymagający egzaminator i wzorowy przełożony, na którego zawsze mogli liczyć. Pasją i zapałem motywował innych do służby w szeregach jednostek państwowych i ochotniczych2. Po przejściu na emeryturę kontynuował działalność szkoleniową jako komendant obozu ćwiczeniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu mikołowskiego. Pełnił funkcję członka zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni3.

Obrazek domyślny
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl