Mniej wiernych w kościołach. Limity zostały określone wg. powierzchni

63 osoby w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, 110 osób w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego – dokładnie tylu wiernych, od soboty 17 października, może przebywać jednocześnie w gostyńskich kościołach w trakcie Mszy św. w niedziele i dni powszednie czy w czasie kiedy świątynie pozostają otwarte na indywidualną modlitwę.

Limity zostały ustalone przez proboszczów na podstawie jednego z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów RP z 16 października, w którym określono, że przy zachowaniu minimum 1,5 m odległości miedzy wiernymi, w kościołach może przebywać jednocześnie nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 – w strefach żółtych, i 1 osoba na 7 m2 – w strefach czerwonych. Dotyczy to wszystkich uroczystości religijnych.


W chwili obecnej mogą uczestniczyć we Mszy Św. 63 osoby z zachowaniem dystansu. Dotyczy to także ślubów, pogrzebów i rekolekcji.

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła

Zgodnie z ostatnimi obostrzeniami (1 osoba na 4m kw.) w naszym kościele może przebywać jednocześnie 110 osób.

Parafia Podwyższenia Krzyża Św.

Wierni przebywający w trakcie uroczystości na zewnątrz, muszą nie tylko zachowywać odległość 1,5 m od innych zgromadzonych, ale też zasłaniać usta i nos.

Osoby obawiające się zakażenia, jak można przeczytać na stronie archidiecezji katowickiej, nadal mogą korzystać z dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św.


W aktualnych warunkach stanu epidemicznego każdy, który obawia się o swoje zdrowie może skorzystać z dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św.

„W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę (od uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i święta nakazane) dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej”.

Archidiecezja Katowicka – komunikat z 17 października 2020 (źródło)

Wyciąg z rozporządzenia Rady Ministrów RP:

8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.”,

Rozporządzenie RM RP z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (źródło)
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl